• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

Uroczysta Msza święta 19.08.2018Fascynujący świat pszczół urzeka nie tylko pszczelarzy. Od starożytności do czasów współczesnych pszczoła dostarcza inspiracji artystom – poetom, malarzom, rzeźbiarzom, fotografikom, filmowcom. Oczarowani możliwością obcowania z naturą w jej najszlachetniejszym wydaniu dostrzegają w zwyczajach pszczół alegorię życia ludzkiego. Frapujące tańce pszczół, ich skrzętna praca, swoista mądrość i ujmująca uroda kontrastowych barw budzi ciekawość, zachwyt i szacunek. Pszczoły od zarania dziejów były otaczane estymą. Kojarzono je z najwyższymi godnościami. W naszej kulturze pszczoła najczęściej kojarzy się z pracowitością. Ale w istocie jest symbolem Delegacje z Polskiwieloznacznym, oznacza: troskliwość, porządek, mądrość, czystość, posłuszeństwo, powodzenie, bogactwo, dostatek, śmierć, nieśmiertelność, miłość, płodność. W dniu 19 sierpnia br. (niedziela) w Pyrzycach odbyła się uroczystość dziękczynna pszczelarzy. Oprócz specjalistycznych wykładów, dyskusji, zabawy, konkursów została odprawiona Msza święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Abpa Andrzeja Dzięgi – Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego. W modlitwie liturgicznej udział wzięły delegacje reprezentujące środowiska pszczelarzy niemal z całej Polski.

Przedstawiciele wspólnotyWdzięczność to nie tylko zwykłe zobowiązanie do podziękowania za to, co otrzymaliśmy od Boga i ludzi. Często wdzięczność kojarzymy również z odwzajemnianiem się. Jakoś tak się dzieje, że często w ogóle nie zauważamy tego co mamy, tego co nas powinno cieszyć. Zajęci obowiązkami w pracy, w domu, myślący wciąż o tym co zrobiliśmy, a co jeszcze przed nami, zapominamy o tym, że żyjemy, że jesteśmy obecni właśnie w tej chwili. My zapominamy o zwykłej wdzięczności, o zauważeniu ludzi, którzy są przy nas, którzy z nami spędzają życie. Zapominamy o tym ile mamy,Eucharystia o tym jacy jesteśmy, a szukamy tego co może nierealne albo niemożliwe. Chcę powiedzieć, że wszystko zasługuje na wdzięczność, na podziękowanie za to, że to posiadamy. Dobiegł niemal w całym kraju czas żniw. Zwyczajem naszych praojców na ich zakończenie jest w specjalnej formie wyrażana Bogu wdzięczność za zebrane tegoroczne plony. Jedna z takich uroczystości miała miejsce między innymi w dniu 18 sierpnia 2018 roku w Wardyniu – parafia Korytowo. Uroczystości przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Abp Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-kamieński. Wśród wielu przedstawicieli ze strony środowisk kościelnych z kraju i z zagranicy udział wziął również ks. prof. Jan Zimny. Podczas Mszy św. zostały poświęcone wieńce zbożowe, odbyło się nabożeństwo Fatimskie wraz z procesją ulicami wioski.(Fotogaleria z Uroczystości poniżej tekstu)

Przewodniczący Liturgii J. E. Ks. Abp Andrzej DzięgaWczesny poranek, a właściwie jeszcze owita nocą przestrzeń, która dzieli nas od miejsca zwanego przez wielu duchową Stolicą Warmii i Mazur – Gietrzwałdu. I pomimo, że to kolejna pielgrzymka w tym roku do tego miejsca, za każdym razem inaczej jest przeżywana. Jest 15 sierpnia, a więc Wniebowzięcie Matki Bożej – tradycyjnie Matki Bożej Zielnej. Trasa licząca niemal 500 km w taki dzień świąteczny przeżywana jest w spokoju. Jedynie co pewien ktoś zdążający w przeciwnym kierunku. Dochodzi godz. 9:00, gdy z dala zauważamy smukłą wieżę sanktuarium. Im bliżej celu podróży, tym większy ruch drogowy – to pielgrzymi zdążający na uroczystości. Jak zawsze z wielką radością, po przyjacielsku, wita nas ks. Krzysztof – dyrektor domu rekolekcyjnego. Zaprasza nas na chwilę by nieco „ochłonąć” z podróży. W rozmowie wielokrotnie podkreśla, że od ub. roku, po głównych uroczystościach z okazji 140 rocznicy Objawień Matki Bożej, zauważa się znaczący wzrost pielgrzymów. To cieszy, że Naród na nowo – jak przed laty – coraz bardziej rozumie rolę Maryi w dziele zbawienia i historii Polski. Udajemy się do świątyni. Tu czeka rzesza wiernych na rozpoczęcie Mszy świętej, której przewodniczył będzie Jego Ekscelencja Ks. Abp Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-Kamieński. (Poniżej tekstu fotogaleria z Uroczystości)

Obóz treningowy Świadków JehowyZdefiniować fałszywego proroka nie jest rzeczą trudną. Jest nim każdy, kogo przepowiednie się nie wypełniają. Jest to definicja ogólna. Pismo Św. wielokrotnie wspomina o fałszywych prorokach i podaje kryteria ich rozpoznawania. W Księdze Powtórzonego Prawa odnajdujemy test na fałszywego proroka Boga:Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć. A jeśli powiesz w swoim sercu: Po czym poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział? Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok; więc nie bój się go”. (Pwt 18:20-22) Test ten dotyczy fałszywych proroków działających w imieniu czy powołujących się na imię Boga. Nie oznacza to jednak, że jeśli ktoś się na to imię nie powołuje, a przepowiada coś, co się nie spełnia nie zasługuje na miano fałszywego proroka. Ktoś taki jest zawsze fałszywym prorokiem z definicji ogólnej. A jakie definicje fałszywych proroków przedstawiają Świadkowie Jehowy? Oto niektóre z nich.

Orkiestra Narodowa Filharmonii Lwowskiej Stało się tradycją, że w okresie wakacyjnym na terenie Archidiecezji Szczecińsko-kamieńskiej organizowany jest od 2010 roku Międzynarodowy Festiwal Muzyczny poświęcony z reguły wybranemu muzykowi. Tegoroczny Festiwal jest promocją utworów Ignacego Jana Paderewskiego i odbywa się w dniach 09 – 18 sierpnia w różnych zakątkach, nie tylko diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Dyrektorem artystycznym Festiwalu jest znany i ceniony nie tylko w Polsce prof. Bohdan Boguszewski, zaś Patronat Honorowy objęli między Wygląd Bazyliki podczas koncertuinnymi Jego Ekscelencja Ks. Abp Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-kamieński, Jego Ekscelencja Ks. Abp Heiner Koch – Metropolita Berliński, prof. Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Ten wyjątkowy czas świętowania odbywa się w niezwykłych miejscach, gdzie rozbrzmiewa piękna Symfonia Polonia, w której Jan Paderewski symbolicznie zacytował motyw melodii naszego Hymnu :Jeszcze Polska nie zginęła…”. W dniu 13 sierpnia br o godz. 20:00 w Bazylice Katedralnej pw. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie wystąpiła Orkiestra Narodowa Filharmonii Lwowskiej we Lwowie licząca w sumie 52 osoby.

Rzeczywistośc opętaniaRóżne są złe duchy, a przez to różne i sposoby ich ingerencji w życie osoby opętanej, niemniej jednak motywy pozostawania takiej osoby w pewnej izolacji od otaczającegoświata zewnętrznego są wspólne. Można wymienić trzy podstawowe racje, które przemawiają za takim działaniem. Przede wszystkim izolacja od innych - a tym samym ciągła obecność kogoś z najbliższych przy osobie opętanej - winna mieć miejsce w przypadku, gdy zły duch wyraźnie zapowiada, że zrobi wszystko, aby pozbawić życia osobę opętaną. Następnie, kiedy osoba ta była w jakiejś sekcie satanistycznej lub innej, otwartej na praktyki okultystyczne, należy ją odizolować od tego środowiska, aby zerwać w ten sposób wszelkie medialne więzi z guru lub całą grupą, szczególnie wówczas, gdy ze strony sekty można zauważyć wyraźne niebezpieczeństwo, np. poprzez zapowiedź zamachu na życie osoby opętanej. Trzecim motywem izolacji jest troska o postęp duchowy osoby udręczonej, przez stworzenie środowiska wiary, aby mogła w nim spokojnie wzrastać duchowo, przyczyniając się tym samym do szybszego wyzwolenia. Nie można jednak osoby zniewolonej zamykać jak w więzieniu, ponieważ takie działanie na ogół budzi bunt i rodzi agresję, stając się częstym motywem do napaści na domowników. Wystarczy stworzyć naturalne warunki życia w domu i pamiętać o tym, by osoby opętanej nie zostawiać samej. W zdecydowanej większości przypadków opętań demonicznych osoby nimi dotknięte nie są w stanie podejmować pracy zarobkowej, dlatego skazane są na bycie w domu, co raczej sprzyja procesowi uwolnienia. Należy jednak pamiętać, by wspomniana izolacja była wcześniej odpowiednio wyjaśniona oraz zaprezentowana jako coś chwilowego i wręcz koniecznego.

1Doskonale zdajemy sobie sprawę, że czas urlopów, wakacji powoduje wiele zmian w rytmie pracy zawodowej, naukowej, edytorskiej. Jest to rzecz w pełni zrozumiała. Póki co należy pamiętać, że życie wciąż płynie pewnym rytmem, jego bieg jest niezależny od pory roku, dnia czy naszych planów. W chwili obecnej jest wykonywany skład kolejnego numeru (nr 23) czasopisma „Pedagogika Katolicka”, którego wydanie drukiem przewidujemy z początkiem września br. Natomiast dla „czuwających” naukowców, studentów ważna informacja dotycząca możliwości złożenia jeszcze artykułu do czasopisma „Pedagogia Ojcostwa. Katolicki Przegląd Społeczno-Prawno-Pedagogiczny”, liczącego w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie 5 pkt. Tak więc jest wspaniała okazja, by móc złożyć tekst z odpowiednimi wymogami i w ten sposób wzbogacić swój dorobek naukowy. Termin nadsyłania tekstów wyłącznie w wersji elektronicznej do końca sierpnia br. na adres redakcji czyli Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Przypominamy, że oprócz zasadniczego tekstu liczącego 21 tysięcy znaków bez spacji należy załączyć streszczenie tekstu w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe w obu językach, wykaz bibliografii, krótkie CV autora napisane prozą oraz foto kolorowe w dobrej rozdzielczości. Koniecznym jest także by na końcu tekstu podać ilość zamawianych egzemplarzy i zamieścić adres pocztowy na jaki należy wysłać czasopismo. Teksty do druku można składać w języku polskim, angielskim niemieckim, hiszpańskim, słowackim, ukraińskim, włoskim.

PlakatPrzed kilkoma dniami Ambasada Węgier w Warszawie zwróciła się do nas z propozycją a jednocześnie z prośbą, by w dniu 22 sierpnia 2018 roku Chór Filharmonii Dziecięcej Siedmiogrodu w Rumunii wykonał „Oratorium” składające się z utworów religijnych, narodowych i patriotycznych. W duchu solidarności chcą w ten sposób razem z nami uczcić 100. lecie Niepodległości Polski i ponadto włączyć się w klimat duchowy Polaków, którzy w różny sposób przeżywamy jako Naród religijność maryjną. „Filharmonia dziecięca” która jest unikalnym zespołem w kultywowaniu wartości i tradycji muzycznej, powstała 30 lat temu w węgiersko języcznym siedmiogrodzkim mieście Szentegyháza pod kierownictwem pana dyrygenta Sándor Haáz-a, a jego członkami są muzycznie uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych i średnich w wieku od 10 do 20 lat. Już dziś Pani dr Orsolya Zsuzsanna Kovács – Ambasador Węgier w Polsce i Jego Ekscelencja Ks. Abp Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-kamieński serdecznie zapraszają Wszystkich na wysłuchanie „Oratorium” , które odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2018 roku o godz. 19:30 w kościele seminaryjnym w Szczecinie (ul. Al. Papieża Pawła VI nr 2).