• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Co znaczy prawdziwy przyjacielPrzyjaciel - kim jest? Przyjażń - czym naprawdę ona jest? Jak należy ja pojmować, rozumieć? Czy w ogóle istnieje? To tylko niektóre pytania z przyjaźnią związane. Wielu marzy o prawdziwej przyjaźni, wielu też nie wierzy by znaleźć prawdziwego przyjaciela. Jak właściwie sprawa wygląda z tą przyjaźnią? Biblia powiada, że znaleźć przyjaciela to znaleźć skarb. Czy zatem łatwo znaleźć skarb w naszym życiu? Tylko naiwny może powtórzyć, że znaleźć skarb to rzecz prosta, łatwa. Okazuje się jednak, że znalezienie prawdziwego przyjaciela graniczy z cudem. Dlaczego tak jest? Pewno dlatego, że jest on rzeczywiście skarbem, skarbem a zarazem wielkim darem dla człowieka. Można śmiało powiedzieć, że przyjaźń jest najtrudniejszą rzeczą na świecie do wyjaśnienia. To nie jest coś, czego nauczymy się w szkole. Ale jeśli nie nauczyłeś się znaczenia przyjaźni, tak naprawdę niczego się nie nauczyłeś. Postawy więc pytanie jak rozpoznać, że ktoś jest dla nas przyjacielem?

Autor Chapman Gary książki poświęconej przyjaźni/miłości pt. „5 języków miłości”, powiada, że prawdziwy przyjaciel to taki, którego cechuje pięć charakterystycznych cech – rodzajów miłości, a mianowicie: 1. Swój czas poświęca dla swego przyjaciela. 2. Mówi językiem miłości. 3. Dba by jak najczęściej przebywać ze swoim przyjacielem. 4. Niesie bezinteresowna pomoc. 5. Obdarowuje swego przyjaciela tym, co sprawia mu radość, przyjemność. Zatem rozwińmy nieco szerzej nasze myśli zawarte w punktach.

1. Swój czas poświęca dla swego przyjaciela. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że dla każdego z nas – szczególnie dzisiaj – czas odgrywa istotną rolę. Ale jeśli chcesz być przyjacielem musisz znaleźć czas dla niego, musisz podzielić się swoim czasem jak chlebem z nim. Gdy byś szczędził dla niego swojego czas, nie nazywaj go już przyjacielem. Umiej, staraj się ten swój drogocenny czas jemu także ofiarować. Ten dar powróci do ciebie w zdwojonej postaci, on się odwdzięczy w sytuacji, gdy ty naprawdę będziesz w trudnej, a niekiedy bez wyjścia sytuacji. Przyjaciele, z którymi zabijamy czas, to właśnie prawdziwi przyjaciele.

2. Mówi językiem miłości. Język przyjaciół jest językiem szczerej, otwartej i autentycznej miłości. Nie ma miejsca na puste słowa, na kłamstwa, oszukaństwo. To ma być mowa pełna zaufania, oparta tylko i wyłącznie na prawdzie. Nie wyklucza to dowcipu, żartu. Nadają na tej samej częstotliwości. Często wystarczy jedno słowo, a doskonale wiedzą o czym mówią, jak je rozumieć.

3. Dba by jak najczęściej przebywać ze swoim przyjacielem. Bycie razem, realizowanie wspólnych planów lub zadań, wzajemna pomoc w ich realizowaniu, otwartość na potrzeby przyjaciela, to bardzo ważny i istotny element, Nie można być tylko zadufanym w sobie, widzieć swój własny noc, lecz starać się myśleć, działać dla przyjaciela. Niekiedy trzeba odbyć daleka drogę, daleka podróż by razem być ze sobą, by się spotkać, porozmawiać, podzielić tym co nas stanowi. Jednym razem to on dla nas to uczyni, ale innym razem winniśmy i my pamiętać o tej zasadzie.

4. Niesie bezinteresowną pomoc. Każdy z nas ma przecież w życiu takie chwile, gdzie potrzebuje pomocy drugiego człowieka. Któż jak nie przyjaciel jest ta osobą, która czuje, widzi, jest wrażliwa na udzielenie tej pomocy. Ma to być pomoc bez wyrachowania. Ale z drugiej strony jeśli ta pomoc jest tylko z jednej strony, a druga jedynie jej oczekuje, wówczas nie możemy mówić o przyjaźni. Przyjaźń to patrzenie w tym samym kierunku, to widzenie tych spraw na tyle blisko i identycznie, że wiemy jak je rozwiązać, ja sobie mamy wzajemnie pomóc. Przyjaźń to najpiękniejsza rzecz, jaką człowiek może zaproponować drugiemu człowiekowi bezinteresownie.

5. Obdarowuje swego przyjaciela tym, co sprawia mu radość, przyjemność. Dla wielu ta miłość, która łączy się z dzieleniem się także dobrami doczesnymi, będzie stanowić nie lada wyzwanie. Przecież każde grabie ciągną do siebie, ale czy mamy być grabiami czy przyjaciółmi? Jeśli uważasz się za przyjaciela masz być otwarty na dzielenie się tym co posiadasz. I nie chodzi tu zawsze o jakieś nadzwyczajne dar, upominki, prezenty, wręcz przeciwnie, często symboliczny dar będzie sprawia więcej radości jak wielki, o ile towarzyszyć będą temu stosowne okoliczności. Przyjaźń jest najdelikatniejszym kwiatem, który rozwija się ze wzajemnych kontaktów międzyludzkich. Jeśli nie dbamy o niego cierpliwie i niestrudzenie, więdnie i usycha, zanim otworzy wszystkie swoje pączki. Tylko przyjaciel nie jest egoistą; w przeciwnym razie żaden z niego przyjaciel. Jedynie przyjaciel nie jest samolubny, bowiem nie dla siebie, ale dla przyjaciela pragnie wszystkiego, co dobre i piękne.

Kiedy spojrzymy na powyższe kryteria, możemy odczuć, że naprawdę nie jest łatwo być prawdziwym przyjacielem. Aby jednak stało się realnym nasze pragnienie bycie przyjacielem, musimy zapomnieć o naszym „ja”, o naszym „ego” o naszym „moje”, o naszym „chcę”. To należy zamienić w inny rodzaj brzmienia a mianowicie: „ty”, „twoje”, „chcesz”, „masz”. Koniecznym jest zejść z platformy własnego egoizmu, zapomnieć o sobie, wytężyć swój wzrok na potrzeby swego przyjaciela. I możesz w tym momencie zapytać się: czy stać cię na to? Uważam, że każdego z nas stać, jeśli tylko przekroczymy skorupę swego egoizmu, swego samolubstwa. To jest największy problem, problem pokonania samego siebie. Jeśli więc uważasz, że trudno spotkać prawdziwego przyjaciele, to może dlatego, że wciąż żyjesz w skorupie swojego „ego”. Ale bywa niekiedy, że ty jesteś prawdziwym przyjacielem, lecz twój pseudo przyjaciel udawał przyjaciela, a tak naprawdę, to był jedynie konsumentem tego czym się z nim dzieliłeś.

Jeśli znalazłeś przyjaciela, to dbaj o niego, kochaj go, szanuj go.

Przyjaźń to nie tylko wspaniały prezent, lecz także ustawiczna praca by nim ciągle być.

Jeden lojalny przyjaciel jest wart dziesięciu tysięcy krewnych.

 Amicus