• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Moja rodzinaDzisiejsza rodzina znalazła się w trudnej sytuacji i to nie tylko w wymiarze materialnym, ale także prawnym, moralnym czy prowadzonej polityki społecznej. Obserwujemy wiele zmian, jakie zaszły w ramach rodziny szczególnie na przestrzeni ostatnich lat. Dzisiejsza rodzina – można powiedzieć – przeżywa poważny kryzys, którego źródła prowadzą w różne kierunki codziennego życia. Coraz więcej instytucji, podmiotów prawnych, uzmysławia sobie, że ten stan wymaga podjęcia określonych działań. Jednym z nich to refleksja naukowa, która jest okazją do analizy sytuacji i postawienie konkretnych wniosków, propozycji rozwiązań, postulatów praktycznych. Zagadnienie rodziny jest ostatnio przedmiotem organizowanych w wielu krajach i środowiskach konferencji naukowych. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i Fundacja Campus w Stalowej Woli organizują dnia 25 października 2022 roku (wtorek) Międzynarodową Konferencję Naukową na temat konferencji: "Rodzina cennym klejnotem współczesnego świata". Początek konferencji godz. 9:00. Konferencja prowadzona będzie zdalnie. Ostateczny termin zgłoszeń mija 22.10.2022 roku o godz.24:00.

Jaka jesteś dzisiaj rodzino? – to główne pytanie, jakie zostało postawione przez organizatorów Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Z nadesłanych propozycji referatów wynika, że będzie to bogaty i interesujący program tematyczny konferencji. Jak się okazuje, wciąż szukamy rozwiązań na wiele tematów, wyzwań, problemów. Wokół tematyki rodziny skupia się wiele organizacji, instytucji poszukując stosownych rozwiązań, odpowiedzi na nurkujące ją pytania. Należy ufać, że organizowana konferencje przyczyni się do naświetlenia pewnych propozycji w tym obszarze.

Amicus