• Foto-05.jpg
  • Foto-07.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-01.jpg
logo2

Powołanie LogopedaLogopedia (z gr. logos - słowo, mowa, paideia - wychowanie) to nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju oraz jej doskonaleniu w późniejszym okresie, a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy. Przedmiotem zainteresowań logopedii jest komunikacja językowa, mowa w szerokim znaczeniu (przekazywanie i odbiór informacji) oraz wynik tego procesu – porozumiewanie się. Gabinet logopedyczny LOGOS powstał z pasji do logopedii, a jego głównym celem jest objęcie indywidualną i kompleksową opieką logopedyczną pacjentów tj. dzieci, młodzież, dorosłych. Misją Gabinetu jest niesienie skutecznej, efektywnej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjentów pomocy terapeutycznej.
W ofercie Gabinetu znajduje się holistyczna diagnostyka oraz terapia logopedyczna i neurologopedyczna, która obejmuje:

- diagnozę logopedyczną i neurologopedyczną,
- terapię zaburzeń mowy i wad wymowy u osób z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, uszkodzeniami neurologicznymi (afazją, dyzartrią, dysfazją), chorobami genetycznymi (zespółem Downa, Retta itp.),
- usuwanie wad wymowy wynikających z nieprawidłowości artykulacyjnych tj. gammacyzm, kappacyzm, lambdacyzm, rotacyzm, sygmatyzm, mowa bezdźwięczna,
- doskonalenie technik szkolnych (w tym terapię dysleksji).
Metody pracy terapeutycznej dostosowywane są w sposób indywidualny do każdego pacjenta. Należą do nich: masaż logopedyczny, ćwiczenia ortofoniczne, logorytmika, ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej, trening słuchowy, elementy metody krakowskiej, pedagogika zabawy. Możliwość komunikacji z drugą osobą jest jedną z najważniejszych życiowych umiejętności człowieka. Mowa to nie tylko przekazywanie informacji, ale sposób wyrażania siebie, zarówno w sposób werbalny, jak i pozawerbalny.

Gabinet logopedyczny LOGOS
dr Marcelina Puk
neurologopeda, logopeda, oligofrenopedagog
ul. ks. J. Popiełuszki 6, pok. 2
37-450 Stalowa Wola
tel. 723792154

Gabinet 01

Gabinet 02