• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

PlikSzanowni Państwo, wprawdzie kończący się rok, który dla wielu z nas był rokiem trudnym, i to z wielu powodów, to z pewnej perspektywy czasu każdy z nas może dostrzec w nim dla siebie jakieś dobro. Dla jednych fakt przeżycia trudności zdrowotnej, zawodowej czy osobistej może już stanowić dumę i radość ze zwycięstwa. Dla innych sprawy naukowe, akademickie mogą także stanowić satysfakcję z racji na zrealizowany plan osobistego rozwoju naukowego, uzyskania stopnia naukowego, awansu w hierarchii zawodowej, bądź partycypowania w dziełach bardziej ogólnych, ale mających istotny związek z naszą profesją. Nie ulega wątpliwości, że kalendarz tego roku powoli się zamyka. Na jego kartkach pozostanie zapisanych wiele spraw, wydarzeń, spotkań, które stanowić będą historię naszego życia i naszych bliskich. Nie ulega wątpliwości, że miłym akcentem i dobrym efektem zapisał się ten rok dla naszej pracy wydawniczej, redakcyjnej – naszego wspólnego – czasopisma „Pedagogika Katolicka”. Fakt, że czasopismo zostało ujęte w bazach międzynarodowych czasopism naukowych, uzyskało pozytywną ocenę ewaluacyjną a teraz na gwiazdkę otrzymujemy miłą wiadomość, że „Pedagogika Katolicka” uzyskała w ocenie merytorycznej Ministerstwa Edukacji i Nauki – 100 punktów, daje nam wielką radość, satysfakcję i motywację do dalszej pracy. Przy tej okazji informujemy autorów tekstów, których artykuły były opublikowane na łamach naszego czasopisma od 2019 roku, wszystkie teksty należy traktować jako 100-punktowe.

Szanowni Państwo! Przed nami kolejny etap, kolejna szansa, kolejna możliwość rozwoju naukowego poprzez publikowanie tekstów w naszych czasopiśmie. Zapraszamy Państwa do dalszej współpracy. Jednak, z tej racji, że czasopismo zajmuje wysoką pozycję wśród renomowanych czasopism (jest także w bazach międzynarodowych), wymagania tekstów ulegają pewnej zmianie. Otóż teksty winny być oparte przede wszystkim na badaniach przeprowadzonych przez danego autora, a nie kopiowane z internetu czy innych źródeł. Teksty winny mieć charakter naukowy - ponadto są poddane wrryfikacji przez programy antyplagiatowe. Znaczącą rolę będą nadal pełnić recenzenci, którzy zwracać będą na naukowy charakter tekstu. Opublikowanie tekstu, począwszy od numeru 01/2022, będzie wiązać się z realną opłatą przygotowania, recenzowania i wydawania czasopisma. Zwracamy na to uwagę, gdyż do tej pory ci, którzy wnosili opłatę za otrzymywany egzemplarz (autorski), w rzeczywistości uczestniczyli jedynie w częsci kosztach druku czasopisma..

Niezależnie od wzrostu kryteriów wydawniczych zapraszamy i zachęcamy do przesyłania tekstów spełniających kryteria zamieszczone na stronie: www.pedkat.pl zakładka Czasopisma, a także kolejne zakładki prowadzące do szczegółowych kwestii wydawniczych. Kolejny numer będzie wydawany, gdy napłynie odpowiednia ilość tekstów i zostanie dopuszczonych do druku 21 artykułów. Przesłanie tekstu kompletnego nie oznacza jednak, że tekst zostanie zakwalifikowany i przyjęty do druku. Musi uzyskać nie tylko pozytywne 2 recenzje, ale też spełniać kryteria redakcyjne, o których mowa wyżej.. Wszystkim Państwu za dotychczasową współpracę serdecznie dziękujemy. To także Państwa sukces.

Amicus