• Foto nr 01.jpg
  • Foto nr 02.jpg
  • Foto nr 03.jpg
  • Foto nr 04.jpg
  • Foto nr 05.jpg
  • Foto nr 06.jpg
  • Foto nr 07.jpg
  • Foto nr 08.jpg
logo2

UśmiechMała przerwa w publikowaniu przez nas tekstów na tej stronie spowodowała, że zaczęliśmy otrzymywać maile, telefony z zapytaniem skąd taka cisza? Chcemy Państwa uspokoić, że nic nie wydarzyło się, co by mogło stanowić niepokój, obawy czy lęki. Doszliśmy do wniosku, że warto na pewien czas dać trochę oddechu od publikowania tekstów, informacji. Po wejściu w Nowy Rok, dla innych rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej, dla innych wyciszenia emocji z konkursem taki czas jest potrzebny, wręcz konieczny. Zapewniamy, że wszystkie nasze założenia związane z organizacją konferencji naukowych, wydawaniem publikacji książkowych i czasopism są realizowane zgodnie z harmonogramem. Cieszy nas fakt, że wciąż znaczna grupa czytelników na bieżąco śledzi wydarzenia o których informujemy na tej stronie. Niżej podajemy kilka informacji, które zapewne mogą być przydatne i stać się inspiracją do aktywności naukowej, publicystycznej itp.

1. W chwili obecnej w drukarni znajdują się dwie pozycje książkowe. Jedna to „Nowe oblicza współczesnej rzeczywistości” – są to teksty związane tematycznie z zorganizowanymi konferencjami naukowymi jesienią 2019 roku. Publikacja ukaże się jeszcze z datą 2029 roku. Ponieważ przez pewien czas pracownicy drukarni mieli ferie stąd lekki poślizg w opublikowaniu. Książka będzie wysyłana do autorów tekstów w najbliższym tygodniu.

2. Kolejna książka zatytułowana „Wolność: szczęście czy tragedia?” – również jest w drukarni i podobnie jak w przypadku pierwszej zostanie wydana z datą 2019 roku i będzie do autorów rozesłana w najbliższym tygodniu.

3. Kolejny numer czasopisma „Pedagogika Katolicka” zaplanowany na I półrocze 2020 roku jest kompletowany. Do chwili obecnej otrzymaliśmy 16 tekstów, które zostały zakwalifikowane do druku. Przyjęliśmy, iż pełny numer czasopisma zawiera 18 tekstów. Z tego względu czekamy na 3 ostatnie teksty. Po ich otrzymaniu nastąpi skład redakcyjny nr 26 (1/2020) czasopisma. Natomiast, gdy wpłyną kolejne teksty będą już gromadzone do kolejnego półrocznika.

4. Odnośnie drugiego czasopisma jakie wydajemy „Pedagogia Ojcostwa” nr 20 (1/2020) napływają kolejne teksty. W chwili, gdy otrzymamy komplet artykułów, czyli 18 tekstów nastąpi jego skład redakcyjny. Na chwilę obecną możemy przyjąć jeszcze kilka tekstów. Chcemy zaznaczyć, że tematyka tekstów może być interdyscyplinarna. Oba czasopisma mają tę samą punktację i te same warunki publikowania artykułów.

5. Najbliższa konferencja będzie poświęcona autorytetowi. Obecnie napływają zgłoszenia od czynnych w niej uczestników. Zapraszamy zainteresowanych tą tematyką do udziału w konferencji. Po zakończeniu konferencji planowane jest wydanie monografii poświęcone autorytetowi. Kolejne terminy konferencji zamieszczone są na naszej stronie w zakładce „Konferencje”.

Zapraszamy Państwa do bieżącej lektury strony i włączenia się w nasze propozycje. Mamy nadzieję, że rok 2020 stanie się okazją do pomnożenia swego dorobku naukowego w wymiarze szeroko pojętej aktywności.

Amicus