• Foto nr 01.jpg
  • Foto nr 02.jpg
  • Foto nr 03.jpg
  • Foto nr 04.jpg
  • Foto nr 05.jpg
  • Foto nr 06.jpg
  • Foto nr 07.jpg
  • Foto nr 08.jpg

Słowo Ks. Abpa do uczestników Wigilii dla BezdomnychDalekosiężne plany zbyt często omijają teraźniejszość. Z kolei czas nie zawsze daje nam odpowiedzi, on zazwyczaj stawia kolejne pytania. Warto więc może postawić sobie pytanie: czy obecny czas jaki teraz przeżywamy ma inny wymiar od tego, który już minął? Zapewne nie trudno zauważyć, że z każdym rokiem okres przygotowania do świąt Bożego Narodzenia wydłużany jest poprzez marketing, komercję czy wprowadzaną modę. Są i tacy, którzy fakt ten argumentują potrzebą dłuższego i głębszego przeżycia szlaku wiary związanego z Adwentem jako czasem przygotowania do Tajemnicy Bożego Narodzenia. Pokolenia zdecydowanie rozróżniały czas adwentu od czasu Wigilii Bożego Narodzenia. Wielu z nas doskonale pamięta tę wielowiekową Spiewajmy Panutradycję, iż wystarczał jeden dzień – dzień Wigilijny – by ogarnąć wszystkie sprawy i treści z wejściem w czas radosnego i autentycznego świętowania Narodzenia Pańskiego, to dziś coraz częściej o tym zapominamy. Dzień ten stanowił czas autentycznego rozpoczęcia – jak to podkreślano – Świąt Rodzinnych. Dziś już po rozpoczęciu Adwentu wiele środowisk, wiele osób także poprzez spotkania opłatkowe, wspólne Wigilie, chce czasowi oczekiwania nadać inny charakter. Fotogaleria poniżej tekstu.

Cieszy fakt, że są środowiska, osoby, które starają się pozostać wierne Tradycji Kościoła, tradycji naszych praojców. Takim środowiskiem jest również diecezja szczecińsko-kamieńska na czele z Jej Pasterzem Abpem Andrzejem Dzięgą, który czas świętowania Bożego Narodzenia rozpoczął dokładnie 24 grudnia w godzinach południowych wraz z bezdomnymi, opuszczonymi, osamotnionymi w specjalnie zbudowanym namiocie obok katedry. Spotkanie rozpoczęła modlitwa a następnie rozpoczęło się „wigilijne wieczerzowanie” przy śpiewie polskich kolęd. Ksiądz Arcybiskup, zgromadzeni kapłani, pracownicy Caritasu, wolontariusze indywidualnie zgromadzonym składali życzenia świąteczne. Grupa ponad 600 uczestników Wigilii na zakończenie otrzymała paczki świąteczne z żywnością. Wielu z nich ze wzruszeniem przeżywało czas wspólnego „wieczerzowania”. Zarówno parafianie, jak i sponsorzy zakupili konserwy, napoje, produkty z długim terminem ważności, aby nie tylko zorganizować wieczerzę wigilijną, ale także paczki dla uczestników spotkania. Trudno się pogodzić z faktem, że w dobie XXI wieku jeszcze tyle osób żyje na marginesie, w biedzie, osamotnieniu czy opuszczeniu. Spotkanie to ukazało sytuację wielu osób często pozbawionych nadziei, więzów rodzinnych, środków do życia. Dla wielu była to prawdopodobnie jedyna okazja, by połamać się z kimś opłatkiem i skosztować tradycyjnych potraw.

Wigilia kojarzy nam się z ciepłem, rodziną wokół stołu nakrytego białym obrusem, zastawionego dwunastoma potrawami. Tak mówi tradycja, jednak nie każdy ma taką możliwość, dlatego Caritas już od wielu lat organizuje spotkania wigilijne dla wszystkich, którym brakuje bliskości, rodziny i świątecznego stołu. Wspólnota serc tych, którzy potrzebują i tych, którzy im służą jest w tych dniach niezwykle cenna. W ramach partnerstwa Selgros Cash&Carry przekazała bezpłatnie Diecezjalnym Caritas - organizatorom Wigilii - niezbędne produkty spożywcze do przygotowania wieczerzy wigilijnej. Do wspólnego stołu zasiadły osoby bezdomne, ubogie ze Szczecina i okolic, zaproszone przez Straż Miejską i policję z okolicznych pustostanów. „Udział w Wigilii Caritas to już tradycja w naszej firmie. Na co dzień dostarczamy produkty spożywcze do restauracji i sklepów, a od prawie 10 lat dzielimy się nimi również z najbardziej potrzebującymi podczas wigilijnych spotkań. Cieszymy się, że możemy współtworzyć z Caritas atmosferę świąt, pomagać w tak wyjątkowym czasie i na tak dużą skalę trafiając do 10 tysięcy osób. W tym roku przekazaliśmy na ten szczytny cel ponad 35 ton żywności” - mówi przedstawicielka Selgros Cash&Carry i Transgourmet.

Fotogaleria z Wigilijnego spotkania

Amicus