• Foto nr 01.jpg
  • Foto nr 02.jpg
  • Foto nr 03.jpg
  • Foto nr 04.jpg
  • Foto nr 05.jpg
  • Foto nr 06.jpg
  • Foto nr 07.jpg
  • Foto nr 08.jpg
logo2

WolnośćWolność jest wyjątkowo wzniosłym i szeroko rozumianym ideałem. Możemy przecież mówić o wolności osobistej, praktyk religijnych, czy też wolności pisania głupot na portalach społecznościowych. Współcześnie postrzegamy ją jako coś zupełnie naturalnego i stale rozszerzamy jej granice. Wolność nie zawsze jednak przychodziła łatwo. Na przestrzeni wieków wielu ludzi przelewało krew i oddawało życie w jej obronie. Czy wolność warta jest najwyższych poświęceń? Opinie na ten temat są mocno podzielone. Wielokrotnie wolność określamy mianem dobra, które umożliwia korzystanie z innych dóbr. Zagadnienie wolności jest przedmiotem wielu polemik, dyskusji, komentarzy, poezji. Tym razem Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli i Fundacja Campus w Stalowej Woli organizują w dniu 17 grudnia 2019 roku (wtorek) w Hotelu „Sezam” Stalowej Woli, ul. Komisji Edukacji Narodowej 51. Międzynarodową Konferencję Naukową na temat: „Wolność – szczęście czy tragedia?”. Konferencja rozpocznie się o godz. 9:30. Ostateczny termin zgłoszeń udziału w konferencji mija 12 grudnia 2019 roku o godz.24:00.

Czymże bowiem jest wolność! Tym, że człowiek chce być odpowiedzialny za siebie. Że utrzymuje dystans, który dzieli ludzi. Że staje się coraz bardziej obojętny wobec mozołu, srogości, niedostatków, nawet wobec życia. Że dla swej sprawy jest gotowy poświęcić ludzi, włącznie z samym sobą. Wolność oznacza, że męskie instynkty, które cieszy wojna i zwycięstwo, panują nad innymi instynktami, na przykład nad instynktem „szczęścia”. Człowiek, który stał się wolny tym bardziej duch, który stał się wolny, pogardliwie pomiata dobrym samopoczuciem, o którym marzą kramarze, chrześcijanie, krowy, kobiety, Anglicy i inni demokraci. Człowiek wolny jest wojownikiem. – Czym się mierzy wolność u jednostek i u narodów? Oporem, który człowiek musi pokonywać, mozołem, który musi płacić, by pozostawać u góry. Naturalna dążność człowieka do wolności jest niezniszczalna, można ją zdławić, ale nie sposób zniszczyć. Wszędzie tam, gdzie panuje sprawiedliwość, jest i wolność, lecz tam, gdzie panuje wolność, nie zawsze jest też sprawiedliwość. Może istnieć wolność bez sprawiedliwości i jest to podstawowa przyczyna wojen w dzisiejszym świecie: ludzie pragną być wolni od dyscypliny, a w szczególności chcą być wolni od wszelkiej zależności od Sprawiedliwości Bożej. Jest rzeczą faktycznie interesującą, że nasz Pan nigdy nie pochwalił tych, którzy poszukiwali wolności bez sprawiedliwości. Nigdy nie powiedział On: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną wolności”, lecz: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości” oraz „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie”. Przestańmy zatem, w imię Boga, mówić o wolności, dopóki nie zdecydujemy, dlaczego chcemy być wolni; gdy cały świat szaleje na punkcie wolności – my rozwińmy flagę sprawiedliwości, a wtedy będziemy wolni. „Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane”.

Zapraszamy Szanownych Państwa zainteresowanych tematyką wolności do przygotowania referatu i przedstawienia na ten temat własnych przemyśleń, które mogą stać się istotną inspiracją do dalszych badań, refleksji osobistej bądź dla innych, a może będzie to okazja do wydobycia z siebie bądź słuchacza odpowiedzi choćby na jedno zasadnicze pytanie: czy rzeczywiście jestem człowiekiem wolnym? A jak wygląda wolność moich bliskich, mojej rodziny, moich znajomych, mojego Narodu? Czekamy zatem na zgłoszenia i czynny udział w konferencji. Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy składać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.pedkat.pl zakładka KONFERENCJE, a tam znajduje się Karta Zgłoszenia, która po wypełnieniu należy przesłać klikając na dole karty „Wyślij”.

Amicus