• Foto nr 01.jpg
  • Foto nr 02.jpg
  • Foto nr 03.jpg
  • Foto nr 04.jpg
  • Foto nr 05.jpg
  • Foto nr 06.jpg
  • Foto nr 07.jpg
  • Foto nr 08.jpg
logo2

Charakterystyk współczesnych zagrożeńczłowiekaTak naprawdę nikt z nas nie może czuć się bezpiecznie. Niebezpieczeństwa i zagrożenia bowiem czyhają wszędzie. Dziś zagrożenia stały się na tyle istotnym elementem naszego życia, że powstają specjalistyczne opracowania, kierunki studiów, książki naukowe. W ostatnim czasie ukazała się ceniona publikacja pod tytułem „Zagrożeniologia” autorstwa Davida O’Doherty, w której to książce autor stara się ukazać kwestię: jak unikać zagrożeń? Na bazie ogromnego zainteresowania tym zagadnieniem wielu środowisk, naukowców, organizacji również i my od kilku już lat organizujemy cykliczne konferencje naukowe na temat zagrożeń. Okazuje się, że podczas kolejnych konferencji poświęconym zagrożeniom pojawiają się coraz to nowe propozycje tematów, wyników badań, potwierdzające tezę o konieczności poznania bliżej tej problematyki. Idąc więc za potrzebą przeprowadzenia kolejnych dyskusji na ten temat Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach wraz z Fundacją Campus w Stalowej Woli organizuje w dniu 22 października 2019 roku (wtorek) w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1 Ogólnopolską Konferencję Naukową zatytułowaną: „Zagrożenia – rodzaje, analizy, skutki”. Dotychczasowi uczestnicy konferencji organizowanych przez nas zauważą, że zmienia się miejsce organizowania konferencji. Otóż konferencja odbędzie się w dawnym budynku Dyrekcji Huty Stalowa Wola przy ul. Kwiatkowskiego 1 (II piętro). Pod tekstem znajduje się mapa orientacyjna jak dotrzeć z dworca PKS do miejsca konferencji. Przypominamy jednocześnie, że ostateczny termin zgłoszeń mija 18.10.2019 o godz. 24:00.

Powracając do miejsca konferencji chcemy dodać, że po wejściu do budynku przy ul. Kwiatkowskiego 1, bezpośrednio udajemy się na II piętro i tam będzie dokonać rejestracji i tam też odbywać się będzie konferencja, czyli jak przystało m.in. tradycyjnie na początek dobra kawa i kanapki śniadaniowe, następnie sesja plenarna, praca w sekcjach oraz „coś na drogę”. Rejestracja rozpocznie się już od godz. 9:30 zaś początek konferencji o godz. 10:00. Przewidywany czas zakończenia konferencji godz. 14:00. Ponadto na uczestników konferencji czeka między innymi: miła, przyjazna, rodzinna atmosfera; piękne otoczenie; dobre warunki lokalowe do wystąpień; smaczny catering, a w nim niepowtarzalne kanapki „integratki”, rozkoszna kawa i herbata, cudowne ciasteczka, zaś na zakończenie smaczny obiad i oczywiście naukowe certyfikaty. Informujemy szczególnie tych, którzy będą po raz pierwszy uczestnikami naszych konferencji, że do 30 dnia od zakończenia konferencji będzie można składać drogą elektroniczną pełne teksty wystąpień w formie artykułów naukowych, które posłużą do wydania publikacji książkowych w terminie 2 miesięcy licząc od daty danej konferencji naukowej. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy zainteresowanych tematyka konferencji do czynnego w niej udziału.

Mapa1

Linia czerwona oznacza - drogę przejścia z dworca PKS do miejsca konferencji

 Budynek dawnej Dyrekcji HSW miejsce konferencji

Budynek dawnej Dyrekcji HSW - miejsce konferencji na II piętrze

Amicus