• foto_nr_01.jpg
  • foto_nr_02.jpg
  • foto_nr_03.jpg
  • foto_nr_04.jpg
  • foto_nr_05.jpg
  • foto_nr_06.jpg
  • foto_nr_07.jpg
  • foto_nr_08.jpg

Poświęcenie KrzyżaCzy pozostały tylko same echa wspomnień po zorganizowanych Europejskich Dniach Kultury Młodzieży jakie miały miejsce z początkiem maja tego roku? Pozornie można tak uznać. Rzeczywistość pokazuje, że spotkanie to wycisnęło zarówno w pamięciu i sercu znamię potrzeby budowania jedności w duchu wiary. Uczestnicy powrócili do swoich środowisk zabierając z sobą wiele przeżyć, wrażeń także duchowych szczególnie z pobytu na Jasnej Górze. Grupa słowacka, która składała się z dwóch zespołów osób pozostawiła nie tylko dar serca, ale symbol naszej wiary – Krzyż ręcznie wykonany przez jednego z mężczyzn (brata kapłana) na pamiątkę budowania jedności We wspólnocie domowejnarodów w duchu św. Cyryla i Metodego. Zespół „Gloria”, który przywiózł ten znak obecności Chrystusa wręczony został organizatorowi spotkania – ks. Janowi Zimnemu. Podczas aktu wręczania Krzyża zrodziła się spontaniczna myśl, by ten dar znalazł się na Pomorzu Zachodnim w jednym z budowanych obecnie kościołów pod wezwaniem św. Cyryla i Metodego. Będzie to symboliczny znak ewangelizacji jaką w historii zapoczątkowali Bracia Sołuńscy - Patronowie Europy nie tylko na ziemiach Słowacji, Czech. Moraw, Rosji – ale także na ziemiach polskich. Bowiem ich nauczanie objęło tereny naszej Ojczyzny od południa po Ziemie Zachodnie.

W dniu 26 maja 2019 roku krzyż – dar został wpierw poświęcony a następnie przekazany przez ks. J. Zimnego Jego Ekscelencji Ks. Abpowi Andrzejowi Dziędze z myślą by zagościł we wspomnianym kościele, który jest wznoszony w diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Krzyż ten będzie potwierdzał troskę o wiarę katolicką Narodów Europy Środkowo-Wschodniej i budowanie wspólnoty ducha chrześcijańskiego. Aktu poświęcenia krzyża w kaplicy domowej w obecności miejscowych sióstr zakonnych dokonał Ksiądz Arcybiskup. Budowanie jedności Kościoła to zadanie każdego chrześcijanina, to zadanie każdego z nas. Poprzez ten znak – Krzyż Chrystusa oba Narody – Polski i Słowacki – potwierdzają kroczenie wspólną drogą, która prowadzi do zbawienia. Kiedy buduje się świątynię włączonych jest wiele osób, wiele serc, wiele rąk, wiele wspólnych działań. Ten przyczynek w postaci daru Krzyża wpisuje się również w troskę serca o dar wiary dla następnych pokoleń. Fundamentem jedności Kościoła, czy lepiej kamieniem węgielnym Kościoła jest Jezus i Jego modlitwa w czasie Ostatniej Wieczerzy: «Ojcze, aby stanowili jedno!», Ona jest mocą.

W niedalekiej przyszłości – jak mi wiadomo – Zespół Gloria ze Słowacji zagości na ziemi szczecińsko-kamieńskiej, by wziąć udział w uroczystości kościelnej w jednej z parafii Zachodniego Pomorza. Odległość fizyczna nie powinna być i nie może być przeszkodą w realizacji zadania rozkrzewiania wiary w czasach współczesnych. Jest to ta sama droga, którą przeszedł Jezus, który dla nas stał się słabym aż po krzyż, żeby ujawniła się moc zmartwychwstania. Tylko z rośliną nadziei możemy postępować w jedności Kościoła. Jesteśmy powołani do wielkiej nadziei. Idźmy więc tą drogą, w tę stronę! Lecz z mocą, jaką nam daje Jezusowa modlitwa o jedność, z posłuszeństwem Duchowi Świętemu, który może z cegieł uczynić żywe kamienie, z nadzieją na znalezienie Pana, który nas wezwał, spotkania Go, gdy nadejdzie pełnia czasu.

Amicus