• foto_nr_01.jpg
  • foto_nr_02.jpg
  • foto_nr_03.jpg
  • foto_nr_04.jpg
  • foto_nr_05.jpg
  • foto_nr_06.jpg
  • foto_nr_07.jpg
  • foto_nr_08.jpg

Razem w Stanach„Gdy zaczynasz swą przygodę, skaczesz na głęboką wodę, niebezpieczną wyzwań toń, jednak czujesz dziwną woń, zapach silny liść laurowy, zdobi on zwycięzców głowy. Lecz by wygrać musisz walczyć, a sił musi Ci wystarczyć, by odnaleźć drugi brzeg, i zawrócić rzeki bieg, nurtu czasu odmęt wieczny, Ty to zrobisz! Tyś waleczny! Oprócz wielkiej siły ciała, siła ducha to jest chwała, honor, duma, radość wiary, to są dobre Boga dary, bo on również wojownikiem, jego Szatan przeciwnikiem. Druhu, mężu nasz mentorze, uczelniany nasz doktorze, tylko Tobie tak ufamy, że swe serca Ci wkładamy, na twe ręce byś nas bronił, ciała, dusze mężnie chronił”. Czy można coś dodać do tych słów? Zapewne uczestnicy EDKM, którzy w dniu 06 maja br. podjęli się rozgrywek w kilku dyscyplinach sportowych, potwierdzili by treść tej poezji. Począwszy od godz. 10:00 do 16:30 znaczna grupa studentów wzięła udział w boju o najlepsze miejsce między ihnymi w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, biegi na 100, 400, 1000 m. Zdrowa rywalizacja prowadzi nie tylko do krzepkości sił wirtualnych, ale kreuje wspólnotowość i uczy charakteru człowieka, pobudza do krzepkości ducha. Fotogaleria poniżej tekstu.

Ten niezwykły element EDKM zawierający rozgrywki sportowe, które od lat wpisują się w program spotkania jest podyktowany świadectwem Wielkiego Papieża Jana Pawła II, a zarazem Jego testamentem. Żaden inny papież przed Janem Pawłem II nie przywiązywał tak wielkiej wagi do sportu. I nie uprawiał go sam tak aktywnie. Umiłowanie sportu przez Jana Pawła II znajdowało odbicie w całym pontyfikacie. Żaden inny biskup Rzymu nie poświęcił tej dziedzinie tyle uwagi. Był pierwszym papieżem, który zasiadł na trybunie stadionu jako piłkarski kibic. To nie tylko gracz ataku sportowego, który dzięki swym zdolnościom i intuicji rozwiązał wiele trudnych problemów, ale także prezydent klubu, prowadzący swą drużynę - Kościół i, kiedy trzeba, rozmawiający z nią za zamkniętymi drzwiami. Żaden inny biskup Rzymu nie poświęcił tyle uwagi zagadnieniom kultury fizycznej co Jan Paweł II. "Sport ujawnia nie tylko bogate możliwości fizyczne człowieka, ale także jego zdolności intelektualne i duchowe. Nie polega jedynie na sile fizycznej i wydolności mięśni, ale ma także duszę i dlatego musi w pełni ukazywać swe oblicze. Oto dlaczego prawdziwy sportowiec nie powinien dopuszczać do tego, aby kierowało nim wyłącznie obsesyjne dążenie do doskonałości fizycznej, ani podporządkować się bezwzględnym prawom produkcji i konsumpcji czy też celom wyłącznie utylitarnym i hedonistycznym" - nauczał papież.

Dopełnieniem dnia sportu był udział w godzinach wieczornych w modlitewnym spotkaniu w parafii Stany. Mszy świętej przewodniczył ks. prof. Jozef Martin ze Słowacji, który w homilii nie omieszkał nawiązać do treści nauki Papieża Polaka. Istotnym elementem każdego dnia EDKM jest wspólna modlitwa prowadzona w różnych językach. I nie ważne, że mamy inny język, reprezentowane są różne obrządki wyznaniowe, wszyscy starają się czerpać ze wspólnoty ducha i serca siłę i radość, nadzieję i pokój do dalszego ziemskiego pielgrzymowania. W dniu jutrzejszym czeka nas konferencja naukowa, który również zostanie poświęcona kwestiom zdrowia duszy i ciała. Krocząc tak przez życie możemy być spokojni o naszą przyszłość, przyszłość naszych Narodów.

Fotogaleria z 06 maja 2019r.

 Amicus