• foto_nr_01.jpg
  • foto_nr_02.jpg
  • foto_nr_03.jpg
  • foto_nr_04.jpg
  • foto_nr_05.jpg
  • foto_nr_06.jpg
  • foto_nr_07.jpg
  • foto_nr_08.jpg

Plakat Zaproszenie„Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha” – przypominał nam wielokrotnie Jan Paweł II. „Pozostaje rzeczą niezwykle ważną, aby w procesie integracji Starego Kontynentu wziąć pod uwagę, że jedność nie będzie trwała, jeśli zostanie sprowadzona jedynie do wymiaru ekonomicznego, że musi ona polegać przede wszystkim na harmonii wartości, które winny wyrażać się w prawie i w życiu” – zaznaczył Ojciec Święty. Papież dziesiątki razy podkreślał, że Europa powinna oddychać obydwoma płucami - wschodnim i zachodnim. Określenie “oddychać obydwoma płucami” to znaczy tradycją chrześcijaństwa Wschodu i Zachodu. By móc wypełniać Jego testament jaki pozostawił nam do kontynuowania, w dniach 05-09 maja 2019 roku na terenie Bojanowa, Stalowej Woli i Częstochowy odbędą się „Europejskie Dni Kultury Młodzieży” organizowane już od kilku lat. Udział w spotkaniu wezmą głównie studenci z Ukrainy, Etiopii, Słowacji, Węgier i Polski. Organizatorem spotkania jest Fundacja Campus w Stalowej Woli, a koordynatorem ks. Jan Zimny, który równocześnie jest przedstawicielem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Spotkanie organizowane jest między innymi przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie pod patronatem J. E. Ks. Abpa Andrzeja Dzięgi, Senatu RP, i wielu innych jednostek i instytucji.

Na program „Europejskich Dni Kultury Młodzieży” złożą się między innymi rozgrywki sportowe, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pielgrzymka do Częstochowy, spotkania i poznawanie kultury i dziedzictwa narodowego. Wszystkie elementy programu są połączone z modlitwą. Celem EDKM jest integrowanie środowisk polonijnych, akademickich, młodzieżowych – a to stanowi drogę do budowania jedności Narodów w duchu św. Cyryla i Metodego. Europa, która w ciągu swych dziejów wielokrotnie bywała podzielona, dziś potrzebuje nowego oddechu, nowego powiewu ducha przyjaźni. Europa, która wśród swoich współczesnych, stale trwających podziałów ustrojowych, ideologicznych, ekonomiczno-politycznych, nie może przestać szukać swojej podstawowej jedności, lecz musi podejmować nieustanne działania w kierunku tworzenia wspólnoty chrześcijaństwa, wspólnoty ludzkiej, wspólnoty jednego serca i jednego ducha. Bez względu na różnice tradycji, jakie zachodzą na terenie europejskim jakie występują pomiędzy wschodem i zachodem, jest to przecież to samo chrześcijaństwo, wywodzące się od tego samego jednego Chrystusa, przyjmujące to samo słowo Boże, nawiązujące do tych samych dwunastu apostołów. Ono właśnie znajduje się u korzeni dziejów Europy. Jan Paweł II z naciskiem podkreślał jedność duchową Europy Wschodniej i Zachodniej, jedność całego chrześcijaństwa. Podstawą tej jedności jest wiara w jednego i tego samego Chrystusa i Pana, jedno i to samo słowo Boże i wspólny fundament Kościoła zbudowanego na dwunastu apostołach.

Cieszę się, że poprzez i tę formę można realizować testament naszego Umiłowanego Rodaka. Jest to zadanie wobec którego nie należy przechodzić obojętnie. Dzięki tej formie, która jest już podejmowana i realizowana od kilku lat zrodziło się wiele wspaniałych projektów, nawiązano szeroką współpracę z wieloma środowiskami na różnych płaszczyznach. Idziemy drogą budowania i utrwalania jedności w duchu Patronów Europy. Zapraszam zainteresowanych do udziału w tym europejskim spotkaniu mającym charakter „Wiosny Nadziei”. Tę wiosnę stanowią młodzi pełni otwartości, prostoty, szczerości i gotowości dla służby Bogu i ludziom. Pozostaje mi zaprosić niezdecydowanych do uczestnictwa w tym „Wieczernikowym” spotkaniu. Do zobaczenia!

Amicus