• foto_nr_01.jpg
  • foto_nr_02.jpg
  • foto_nr_03.jpg
  • foto_nr_04.jpg
  • foto_nr_05.jpg
  • foto_nr_06.jpg
  • foto_nr_07.jpg
  • foto_nr_08.jpg

Msza św. pod przewodnictwem bp. Piotra JareckiegHistoria pokazała, że Polska, Polaków wiele łączy z różnymi narodami. Niezaprzeczalnym Narodem bliskim naszemu sercu, naszemu Narodowi są Węgrzy, którzy pięknie i bohatersko zapisali się na wielu kartach naszej historii. Nie sposób czynić z tego tekstu wykładu historycznego w tym zakresie. Coraz to słyszymy, jesteśmy świadkami pewnych wydarzeń, wspólnych działań, inicjatyw potwierdzających tę tezę. W dniu 28 września 2018 roku (piątek) o godz. 15:00 w kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Warszawie odbyła się religijno-patriotyczno-naukowa uroczystość, która zgromadziła różne środowiska Węgrów i Polaków. Podczas uroczystości dokonano odsłonięcia upamiętniającej bł. ks. Jerzego Popiełuszkę marmurowej tablicy w językach węgierskim i polskim. Ponadto zaprezentowano również album dr. Imre Molnara „Jerzy Popiełuszko. Życie i męczeństwo”, do którego słowo wstępu napisali: prezydent Andrzej Duda i premier Węgier Viktor Orbán. Chciałbym bardzo podziękować naszym przyjaciołom z Węgier za tę wspaniałą inicjatywę oddawania Bogu czci poprzez Jego świętego, bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, a przez to krzewienia chrześcijańskiej wizji życia i chrześcijańskiej kultury życia – powiedział w homilii bp Piotr Jarecki. Biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej przewodniczył Mszy św., po której odsłonięto pamiątkową tablicę. Na zaproszenie Ambasady Węgierskiej w uroczystości wziął udział ks. prof. Jan Zimny, który od wielu lat podejmuje wiele inicjatyw polsko-węgierskich. (Fotogaleria z uroczystości poniżej tekstu)

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św., której przewodniczył i homilię wygłosił bp Piotr Jarecki, warszawski biskup pomocniczy. Odnosząc się do liturgii, hierarcha wskazał, że spotyka się w niej to, co zmienne, z tym, co stałe. Nawiązując do pierwszego czytania, biskup powiedział: „Kiedy czytałem fragment z Księgi Koheleta, pomyślałem, że do tych zmian, które on wylicza, można by dodać jeszcze jedną: jest czas komunizmu i czas końca komunizmu; jest czas systemu totalitarnego i jest czas systemu demokratycznego. Przeżyliśmy to. I Węgrzy, i Polacy”. Jest też coś, co jest stałe. O tym mówił Piotr i my, jako uczniowie i świadkowie Pana Jezusa mamy obowiązek mówić: stały jest On – prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, Jezus Chrystus, Mesjasz. Naszą rolą jest wprowadzanie tego stałego Jezusa Chrystusa, Bożego Pomazańca, Zbawiciela, w zmienną rzeczywistość świata. To jest jedyna droga, żeby człowiek mógł zachować równowagę, żeby w tej ustawicznej zmienności świata człowiek się nie zagubił. Żeby społeczeństwa mogły się autentycznie rozwijać rozwojem integralnym, czyli całego i każdego bez wyjątku człowieka – kontynuował kaznodzieja.

Bp Jarecki wezwał, by za przykładem ks. Popiełuszki nie ograniczać wiary do wymiaru prywatnego, a nadawać jej wymiar społeczny i obywatelski. „Wiara ma owocować nie tylko w życiu indywidualnego człowieka, ale też w życiu społeczeństw. W życiu narodu węgierskiego i polskiego. W życiu Europy i świata. Ponieważ jesteśmy przekonani, że jedynym Zbawicielem jest Jezus Chrystus, Syn Boga żywego. I o tym niech mówi ta tablica, poświęcona bł. ks. Jerzemu Popiełuszce”. Człowiek nie wystarcza samemu sobie. Jeśli chce się rozwinąć i zrozumieć w swoim człowieczeństwie, ma tylko jedną drogę: otworzyć się na nadprzyrodzoność. Jednym z największych błędów systemu, który dzięki Bogu umarł, był ateizm. Czyli odrzucenie tej prawdy, próba uczynienia z człowieka boga. Tymczasem człowiek, by był człowiekiem, by siebie zrozumiał i zrealizował, potrzebuje Pomazańca Bożego, Jezusa Chrystusa. O tym mówił bł. Jerzy, o tym mówi też ta tablica – wskazał biskup.

Po Mszy św. bp Jarecki poświęcił dwujęzyczną tablicę ufundowaną przez ambasadę węgierską w Warszawie, a następnie odsłonił ją minister Miklós Soltész, sekretarz stanu ds. Kościołów, mniejszości narodowych i pomocy humanitarnej prześladowanym chrześcijanom w Kancelarii Premiera Węgier. Na koniec zgromadzeni na uroczystości Węgrzy, wśród nich ambasador Węgier w Polsce Orsolya Zsuzsanna Kovács, zaśpiewali pierwszą zwrotkę hymnu Węgier, będącą modlitewnym wezwaniem do Boga z prośbą o zbawienie, łaski i odpuszczenie grzechów. Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy w przykościelnym domu Amicus miała miejsce prezentacja albumu dr. Imre Molnara, który w językach węgierskim i polskim przedstawia postać bł. Jerzego Popiełuszki. Słowo wstępne do albumu napisali: prezydent RP Andrzej Duda oraz premier Węgier Viktor Orbán. Prezydent RP zwrócił w nim uwagę na napis „Solidarni w bólu Węgrzy”, który pojawił się na ogrodzeniu żoliborskiego kościoła św. Stanisława Kostki podczas pogrzebu bł. ks. Popiełuszki: „Książka, która trafia obecnie do rąk polskiego Czytelnika, stanowi niejako przedłużenie wielowiekowej więzi przyjaźni i solidarności, której wyrazem było tamto hasło. Bardzo się cieszę, że właśnie w tym szczególnym czasie, kiedy my, Polacy, świętujemy stulecie odzyskania niepodległości, również nasi węgierscy Przyjaciele wracają myślami do tego ważnego rozdziału w historii najnowszej Rzeczypospolitej”.

„Postać błogosławionego księdza Popiełuszki to przecież dla naszego narodu jeden z najważniejszych symboli walki z komunizmem. Dlatego widząc, że przesłanie Jego życia i niezwykłej działalności dociera do Węgrów, jako Prezydent Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim jako Polak odczuwam głęboką radość – taką, jaką czujemy wówczas, gdy dzielimy się z bliskimi tym, co mamy najlepszego” – dodał prezydent RP. Z kolei premier Węgier podkreślił, że bł. ks. Jerzy Popiełuszko dał świadectwo prawdy, wolności, solidarności i przebaczenia w czasach komunistycznej dyktatury, która podważyła chrześcijańskie podstawy XX-wiecznej Europy. „Swoim postępowaniem przyczynił się do tego, że narody Europy Środkowo-Wschodniej zachowały więzi z europejskim chrześcijaństwem i po dziś dzień strzegą jego wartości. Należy mu się wdzięczność za to, że odradzająca się polska i węgierska demokracja mogła po zrzuceniu sowieckiego jarzma budować swoje istnienie na tych właśnie fundamentach” – napisał Viktor Orbán.

Fotogaleria z Uroczystości

Amicus