• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

Uroczysta Msza święta 19.08.2018Fascynujący świat pszczół urzeka nie tylko pszczelarzy. Od starożytności do czasów współczesnych pszczoła dostarcza inspiracji artystom – poetom, malarzom, rzeźbiarzom, fotografikom, filmowcom. Oczarowani możliwością obcowania z naturą w jej najszlachetniejszym wydaniu dostrzegają w zwyczajach pszczół alegorię życia ludzkiego. Frapujące tańce pszczół, ich skrzętna praca, swoista mądrość i ujmująca uroda kontrastowych barw budzi ciekawość, zachwyt i szacunek. Pszczoły od zarania dziejów były otaczane estymą. Kojarzono je z najwyższymi godnościami. W naszej kulturze pszczoła najczęściej kojarzy się z pracowitością. Ale w istocie jest symbolem Delegacje z Polskiwieloznacznym, oznacza: troskliwość, porządek, mądrość, czystość, posłuszeństwo, powodzenie, bogactwo, dostatek, śmierć, nieśmiertelność, miłość, płodność. W dniu 19 sierpnia br. (niedziela) w Pyrzycach odbyła się uroczystość dziękczynna pszczelarzy. Oprócz specjalistycznych wykładów, dyskusji, zabawy, konkursów została odprawiona Msza święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Abpa Andrzeja Dzięgi – Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego. W modlitwie liturgicznej udział wzięły delegacje reprezentujące środowiska pszczelarzy niemal z całej Polski.

W słowach przedstawicieli tychże środowisk można było usłyszeć wiele interesujących informacji dotyczących pszczelarstwa. Jedną z nich jest fakt, iż istnieje Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli jako jedyna szkoła pszczelarska w Polsce i Europie, posiadająca ponad 60-letnią tradycją w kształceniu pszczelarzy. Pszczela Wola jest malowniczą osadą położoną 14 km na południe od Lublina na trasie Lublin – Bychawa. W czasie trwania nauki istnieje możliwość zdobywania, pogłębiania i weryfikacji wiedzy teoretycznej i praktycznej podczas płatnych praktyk u pszczelarzy zawodowych w Austrii, Niemczech, Luksemburgu, Francji, Szkocji i we Włoszech. W Technikum tym kształcą się uczniowie nie tylko z Polski, lecz z wielu krajów Europy.

Na zakończenie Mszy świętej wśród osób zabierających głos przemówiła wierszem jedna z najstarszych pszczela rek:

Pomorze Zachodnie z dobrych miodów słynie,

Kolorowe ule stoją w każdej gminie,

Pośród których pszczelarz w białym kapeluszu,

Chodzi sobie dumnie jak rycerz w kontuszu.

I także jak rycerza cechuje go odwaga,

Codziennie latem z armią pszczół się zmaga,

Bez pól, bez broni, bez żadnego oręża,

Idzie sam do boju i zawsze zwycięża.

Choć jest bohaterem nie dba o angaże,

Ni zło, ni srebro nie kuszą go wcale,

Dla niego nagrodą za trud tak ogromny,

Są przepyszne miody a on, a on sam jest skromny.

Dziś w hołdzie za plony wszyscy dziękujemy,

Wasz uśmiech i radość z nowych plonów pszczołom przekażemy,

Niech królowa matka będzie dumna z tego,

Że pszczoły żyją i pracują dla świata całego.

Amicus