• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

Podczas uroczystości 1W czasie komunistycznego zniewolenia wielu Polaków – także na ziemi szczecińskiej - było tym pokoleniem, które poszło odważnie wyprostowane wśród tych, którzy byli na kolanach. Podobnie jak pokolenie z 1918 roku, tak i Ci udowodnili, że można walczyć o rzeczy, wartości, które wydawały się dla wielu wówczas nierealne. Walczyli bowiem o suwerenną Polskę, o niepodległość, o sprawiedliwą Rzeczpospolitą. I tak jak pokoleniu czasu I czy II wojny światowej, tak i pokoleniu z lat 70’ i kolejnych, aż do roku 1989, udało się walczyć i zwyciężać, mimo wielu zmagań, cierpień i represji. Dziś, to jest 25 maja 2018 roku w Szczecinie, grupa Bohaterów tamtych lat została odznaczona przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób RepreUroczystość odznaczeniasjonowanych medalem „Pro Patria”. W imieniu Jana Józefa Kasprzyka - Szef Urzędu, odznaczenia wręczył Tomasz Hinc – wojewoda zachodniopomorski, który, między innymi powiedział: "Jesteście Państwo wyjątkowymi strażnikami tej wielkiej, zbiorowej pamięci Narodu i za to w imieniu władz Rzeczypospolitej serdecznie Wam dziękuję”. Jest niezaprzeczalnym fatem, że odznaczeni są bohaterami naszej niepodległości, spadkobiercami tamtego pokolenia sprzed 100 lat, a w grudniu 1970 roku obudzili ducha naszego uśpionego Narodu. Ten Naród potrzebował iskry i ta iskra przyszła również z Pomorza Zachodniego. Słowo do zebranych na uroczystości skierował również Jego Ekscelencja Ks. Abp Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-kamieński.

Medal "Pro Patria" to odznaczenie, które otrzymują osoby, które kultywują pamięć, tradycję lub też uczestnicy wydarzeń; osoby represjonowane i zaangażowane w wyzwolenie ojczyzny - zaznaczył Juliusz Słowacki, prezes Stowarzyszenia „Grudzień 70 - Styczeń 71”.Jestem bardzo wrażliwy i od razu łezka w oku się zakręciła. Cieszę się, że to jest kontynuowane, przyprowadziłem nawet swoją wnuczkę, żeby zobaczyła jak to się odbywa - nie ukrywał wzruszenia Władysław Dziczek, uczestnik strajku w grudniu 1970 roku w Stoczni Szczecińskiej. W dalszej części uroczystości odbył się koncert w wykonaniu akordeonisty - ucznia szóstej klasy, zdobywcy wielu polskich i zagranicznych nagród, wyróżnień.

Warto dodać, że medal „Pro Patria” jest nadawany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz polskich placówek dyplomatycznych i attachatów wojskowych. W przypadku przesłania wniosku o odznaczenie Medalem „Pro Patria” wraz z planowaną datą uroczystości, wniosek taki winien być przesłany do Urzędu z takim wyprzedzeniem, aby Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych otrzymał go nie później niż na miesiąc przed planowanym terminem jego wręczenia.

Gratulujemy odznaczonym tego zaszczytnego wyróżnienia. Gratulujemy i dziękujemy Wam, żeście mieli odwagę stanąć w obronie wartości katolickich, ludzkich, patriotycznych. Nie wahaliście się położyć na ołtarzu ojczyzny swoje młode lata i zaprotestować w grudniu 1970 roku przeciwko totalitaryzmowi. Jesteście dziś dla młodego pokolenia autorytetem, ale i zachętą, wzorem do naśladowania. Stanisław Wyspiański ustami Konrada w „Wyzwoleniu” modlił się: „Daj nam poczucie siły i Polskę daj nam żywą”. Ta modlitwa ziściła się w 1918 roku, podczas gdy pokolenie niepokornych pokazało, jak walczyć o niepodległą Polskę. I po wielu latach, podczas Grudnia ’70, to Wy byliście kolejnym pokoleniem, które szło wyprostowane, które pokazało, jak obudzić naród. Jesteście dla nas bohaterami.

Amicus