• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

Uczestnicy konferencjiJest dziś faktem nie do podważenia, że w dobie współczesnej, rodzina wciąż napotyka na wiele różnych trudności zarówno w wymiarze duchowym, ekonomicznym czy pedagogicznym. Trudności te stanowią przyczynę wielu kryzysów w rodzinie, napięć, niepowodzeń. Już począwszy od momentu tworzenia samego związku dwoja osób często zauważa się wielki kryzys, który w dalszej perspektywie życia rzutuje na obraz i funkcjonowanie całej rodziny. Podejmowane działania prowadzące w kierunku niwelowania przyczyn i trudności funkcjonalnych rodzin nie zawsze spełniają należyte oczekiwania. Potrzeba nieustannej troski ze strony wszystkich podmiotów idących w kierunku wsparcia rodziny, a tym samym poprawy sytuacji we wspólnotach familijnych stanowiących fundament istnienia wszelkich wspólnot. Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL już od kilku lat podejmuje w tym zakresie wiele działań mających na celu niesienie szerokiego wsparcia każdej rodzinie. Tym razem zorganizowana w dniu 15 maja 2018 roku w Stalowej Woli, ul. Energetyków 11A, kolejna konferencja na temat rodziny pod tytułem: „Proklamacja rodziny w dobie współczesnych ideologii”, była tego dowodem. Była to kolejna konferencja z cyklicznych konferencji organizowanych w kooperacji z Fundacją Campus w Stalowej Woli.

 Należy zauważyć, że prelegenci w swoich wystąpieniach w sposób merytoryczny i bardzo precyzyjny skupili swoją uwagę nad aktualnymi kwestiami, odnoszącymi się niemal do wszystkich aspektów życia rodziny. Fakt ten świadczy o wielkiej wrażliwości co do rozwoju, możliwości funkcjonalnych rodziny, ale także od strony różnego rodzaju zagrożeń płynących zarówno ze strony ekonomicznej, duchowej, religijnej, kulturowej itp. Zaplanowana została do wydania na ten temat specjalna monografia, która zapewne stanie się kolejnym przyczynkiem do dyskusji na temat troski o współczesną rodzinę. Jeśli do tego dodamy, iż większość prelegentów to były osoby młode, należy stąd mieć nadzieję, że to spojrzenie znajdzie także swoje odzwierciedlenie w codziennym życiu i kształcie ich rodzin. Pragniemy Wszystkim Prelegentom, którzy wygłosili swoje referaty serdecznie podziękować.

Ponadto informujemy, do 15 czerwca br. istnieje możliwość przesłania tekstów do druku. Teksty te należy przesłać w wersji elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tekst winien liczyć przynajmniej 21 tysięcy znaków bez spacji, streszczenie w języku polskim i angielskim, słowam kluczowe także w obu językach oraz wykaz bibliograficzny. Koniecznym jest podanie na końcu tekstu informacji dotyczącej ilości zamawianych egzemplarzy książki i adresu pocztowego na który należy je przesłać.

Amicus