• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

Na wałach Katedry WawelskiejJakże wielu świadków, kroczących drogą świętości, dodawało i wciąż dodaje blasku naszej kulturze duchowej, narodowej, rodzinnej. Z wdzięcznością podziwiamy cenną tradycję, którą przekazali nam nasi narodowi i duchowi bohaterowie i którą nadal przekazują z pokolenia na pokolenie jako znak prawdziwego éschaton, tej przyszłości, do której Bóg nieustannie powołuje każdego człowieka wewnętrzną mocą Ducha Świętego. W świecie globalizmu właśnie obrona tożsamości kulturowej jest wyznacznikiem nowoczesności i dalekowzroczności. Jesteśmy dłużnikami, tych pokoleń, które tworzyły naszą przeszłość i dzięki którym przetrwaliśmy jako Naród. Miliony Polaków nawiedza groby Widok na Stary Rynek w Krakowierodzinne, mogiły przodków i bliskich. Mimo próby narzucania - zwłaszcza w mediach! - nowych pogańskich obyczajów doświadczamy jak żywa jest w Polsce pamięć historyczna i świadomość ciągłości pokoleń. Nie mogło więc w kolejnym dniu przeżywanych Europejskich Dni Kultury Młodzieży zabraknąć nawiedzenia miejsca spoczynku naszych bohaterów, a także nie nawiedzić Źródła Bożego Miłosierdzia, jakim jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Po śniadaniu wyruszyliśmy więc w kierunku Krakowa by wpierw wysłuchać katechezy na temat Świętej Siostry Faustyny i jej dzieła duchowego, uczestniczyć we Mszy św. a następnie nawiedzić groby Wielkich Polaków.

Podróż autokarami do Krakowa stała się okazją do realizacji kolejnego etapu integracji środowisk studenckich, młodzieżowych, akademickich przybyłych na EDKM. Jak doskonale wiemy, Kraków to wielka na spuścizna polskiej kultury. Kultura jest ważnym czynnikiem tworzącym klimat społeczny. Upowszechnianie jej poprzez wspieranie biernego i czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym jest jednym z najważniejszych instrumentów oddziaływania wychowawczego i zapobiegania patologiom społecznym. Instytucje kultury są w dzisiejszym świecie wizytówką państwa. Nasi Przyjaciele będący jednocześnie uczestnikami EDKM doświadczyli podczas pobytu w Krakowie czegoś, co można określić mianem wielkiej duchowej metanoi, a jednocześnie wzruszenia radosnego z faktu możliwości dotknięcia pięknych kart historii Polski. Nie do przecenienia jest rola jaką może odegrać w kontaktach międzynarodowych tego typu doświadczenie. Dziedzictwo kulturowe powinno stać się zatem wizytówką Polski jako kraju atrakcyjnego i twórczego.

Po mocnym naładowaniu „akumulatorów” nadszedł czas powrotu do tzw. bazy. O godz. 17:00 ruszyliśmy w drogę powrotną. Klimat wiosennej aury nie pozwalał na jakiekolwiek formy zmęczenia. Pielgrzymi jednodniowi raczyli siebie wzajemnie śpiewem, ciepłym słowem, życzliwością uśmiechem i nadzieją na kolejne spotkania. Ilekroć ten wątek był poruszany – zbliżający się koniec trwania EDKM – tylekroć w oczach wielu pojawiały się łzy, i to niezależnie od płci, wieku, narodowości. Świadczy to o potrzebie tego rodzaju działań międzynarodowych, które pobudzą kolejne środowiska na różnych poziomach życia. Poprzez tego rodzaju spotkania budujemy nie tylko wspólnotę czysto ludzką, ale także duchową, wspólnotę serca, wiary i miłości. Wciąż chcemy otwierać wrota naszej wiary przed tymi, którzy jej poszukują. Chcemy to wielkie dziedzictwo, które nosimy w sobie, jeszcze mocniej uwypuklić w życiu naszej Ojczyzny.

Amicus