• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej 08.05.2018Trzeci dzień Europejskich Dni Kultury Młodzieży miał charakter głównie naukowy. Od początku dnia przybywali kolejni prelegenci zadeklarowani czynnym udziałem w tym wydarzeniu. W ten sposób grupa uczestników wzrosła do ponad 140 osób. Dotychczasowym zwyczajem wspólną modlitwą o godz. 10:00 rozpoczęła się pierwsza część konferencji. Po wstępnym słowie ks. Jana Zimnego, trzej prelegenci reprezentujący środowisko AWF w Katowicach i UPJPII w Krakowie wygłosili referaty wprowadzające w całość debaty naukowej. Zaprezentowali w nich między innymi wyniki badań przeprowadzonych w wielu środowiskach Wspólne biesiadowaniewśród sportowców. Ku zdumieniu należy przyznać, że niektóre dane zatrwożyły słuchaczy, zwłaszcza wyniki dotyczące hazardu wśród sportowców piłki nożnej. Po sesji plenarnej i przerwie kawowo-ciastkowej nastąpiła druga część jako praca w trzech odrębnych sekcjach. Jedna z nich jako międzynarodowa ukazała wiele wątków dotyczących spraw sportowych mających miejsce w kilku krajach Europy. W części podsumowującej prowadzący sekcje tematyczne podkreślali wysoki poziom naukowy wystąpień. Ponadto wielu z prelegentów tej sekcji zwracało uwagę na kwestie tradycji w sporcie danego kraju, kulturę i dziedzictwo w tej materii. Fotogaleria poniżej tekstu

Tuż przed godziną 14:00 zakończyło się podsumowanie konferencji wraz z rekomendacją uczestników w postaci wniosków odnoszących do planowanych na przyszłość konferencji. Uwagi te zapewne staną się przedmiotem szczegółowej analizy na przyszłość. O godz. 14:00 wszyscy obecni udali się na obiad „królewski”, za który bardzo serdecznie dziękujemy całemu „Zespołowi Kucharskiemu” na czele z ks. Marcinem Świebodą. To oni między innymi tworzą wspaniałą atmosferę w ośrodku, który oprócz atutów przyrodnich, krajobrazowych posiada rodzinny, a rzec należy – przyjacielski klimat. Po obiedzie dokonano wręczenia certyfikatów prelegentom konferencji. I można w tym miejscu zaznaczyć fakt, że wielu uczestników wyznało, iż takie konferencje przepełnione duchem wspólnotowym są organizowane jedynie przez nasz zespól. Za te ciepłe słowa dziękujemy. Cieszymy się, że już od kilku lat organizując konferencje, wciąż przybywają nowe osoby i to często z bardzo odległych zakątków Polski.

Kolejne chwile pozostawiono uczestnikom EDKM do własnej dyspozycji. Poszczególne grupy na swój sposób podjęły działania co do formy wypełnienia wolnego czasu. Natomiast o godz. 18:00 rozpoczęła się Msza święta w parafii Stany, której przewodniczył ks. Štefan Oslovič ze Słowacji. Oprawę muzyczną liturgii przygotował zespół z Kapušan (Słowacja). Po Mszy świętej i nabożeństwie majowym zespól muzyczny, również ze Słowacji, przedstawił krótki koncert pieśni maryjnych. Religijna obecność uczestników EDKM wpisała się w obchody 200-lecia parafii Stany. Po kolacji nastąpiło spotkanie integracyjne przy ognisku, gdzie nie brakło zabawy, humoru, radości. Wieczorem, w mniejszym zespole, odbyło się spotkanie Parlamentu Młodzieży Europy Środkowo-Wschodniej im. Świętych Cyryla i Metodego, podczas którego omówiono sprawy bieżącej działalności oraz plany na przyszłość.

W taki oto sposób dobiegł końca kolejny dzień – wtorek. Wielu uczestników EDKM podkreślało w ciągu dnia, iż nie wyobrażają sobie, by w kolejnych latach nie było tego typu wydarzenia. Co istotne, to również to, że napływają zgłoszenia – deklaracje z kolejnych krajów od studentów, klubów sportowych, zespołów młodzieżowych, by na przyszły rok dołączyć do nas. Idziemy więc małymi krokami - mam nadzieję – do wielkich rzeczy. Wielokrotnie pisałem tu, że młodzi chcą budować Europę, ale w duchu chrześcijańskim. Potrzebują nowego oddechu, którego źródłem jest Jezus Chrystus. Ufamy, że niebawem ci, którzy dziś są razem z nami, za chwilę będą reprezentować swoje kraje na forum międzynarodowym o większej mocy i sile działania.

Fotogaleria

Amicus