• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

allelujawpSzanowni Czytelnicy, Drodzy Przyjaciele!

„Tajemnica, którą adorujemy w okresie Wielkiego Tygodnia to wspaniała historia miłości, która nie zna przeszkód. Męka Pańska trwa aż do końca świata, gdyż jest to historia uczestniczenia w cierpieniach całej ludzkości i nieustanna obecność w wydarzeniach życia osobistego każdego z nas. Tak więc Triduum Paschalne jest pamiątką dramatu miłości, który daje nam pewność, że nigdy nie będziemy opuszczeni w życiowych próbach”.O.Franciszek

Na zbliżające się dni Triduum Paschalnego i poranek Wielkanocny proszę przyjąć serdeczne życzenia. Niech pamiątka ustanowienia Eucharystii i sakramentu Kapłaństwa wzbudzi w nas wdzięczność Jezusowi za ten dar, dzięki któremu możemy być z Nim w pełni zjednoczeni i prowadzeni do Boga przez tych, którym On powiedział: Pójdź za Mną. W ten dzień kapłani odbierają życzenia w czasie wieczornej Mszy świętej. Ważna jest również dla nich pamięć w modlitwie, która jest wyrazem wsparcia dla księży.

Wielkanocny Poranek niechaj zabrzmi w naszych sercach, rodzinach, wspólnotach, w naszym Narodzie niekończącym się Te Deum laudamus, dziękczynieniem i wspaniałą pieśnią Radości i Nadziei, płynącej z pustego Grobu Chrystusa. Tobie, Boże, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki!

Redakcja