• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

Uczestnicy konferencjiWspółczesne zagrożenia dzieli się na te spowodowane przez człowieka i te, które są skutkiem działania natury. Czasami jednak dochodzi do sytuacji, kiedy katastrofa naturalna ma związek z ingerencją człowieka. Dynamiczny postęp naukowo-techniczny bardzo głęboko zmienia nasze życie i daje niezwykłe możliwości. Pozwala na szybkie pokonywanie przestrzeni, penetrowanie kosmosu, porozumiewanie się na odległość, wreszcie ułatwia wszelką działalność i uatrakcyjnia codzienność. Komputery, telefony, satelity, samochody mające świadczyć o potędze człowieka okazują się jednak niewystarczającą gwarancją bezpieczeństwa. Co roku klęski żywiołowe powodują ogromne zniszczenia i śmierć wielu ludzi. Współczesnej cywilizacji nieodłącznie towarzyszą katastrofy oraz awarie przemysłowe i komunikacyjne. Wraz z rozwojem nowoczesnych gałęzi gospodarki – mimo stosowania coraz to doskonalszych zabezpieczeń – zjawiska te nieuchronnie będą narastać. Implikuje to powstawanie coraz większego zagrożenia ludzi i środowiska naturalnego, które potęgowane są niszczycielskimi działaniami sił przyrody. Współczesne osiągnięcia nauki przyczyniły się do rozszerzenia wiedzy człowieka o tych zjawiskach. Wiele z nich, ongiś niewytłumaczalnych i powodujących zgubne skutki, zostało zbadanych, człowiek nauczył się z nimi walczyć. Niemniej jednak, w dobie szybkiego postępu naukowo-technicznego, żywiołowe działania sił przyrody, które nie zostały (a wszystko wskazuje na to, że nie zostaną) opanowane przez człowieka, przynoszą ogromne straty zarówno dla zdrowia i życia ludzi jak i w gospodarce. Powyższe m.in. kwestie stały się przedmiotem refleksji naukowej podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zatytułowanej: „Świat fundamentalnych zagrożeń” jaka miała miejsce w dniu 06 marca 2018 roku w Stalowej Woli.

Prelegenci podjęli wiele istotnych tematów związanych z zagrożeniem nie tylko dla człowieka. Szczególną uwagę uczestników konferencji przykuł referat pt.: „Smak duchowy” jako fundamentalne zagrożenie na drodze życia duchowego według „Drogi na górę Karmel” św. Jana od Krzyża, który przedstawił mgr Michał Gołębiowski Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że dziś długa lista zagrożeń duchowych stanowi wielkie i rzeczywiste zagrożenie dla człowieka. Coraz więcej dzieci, młodzieży, a także studentów jest zniewolonych duchowo. Korzystają z pomocy egzorcystów pomiędzy jedną a drugą lekcją lub bezskutecznie wałęsają się po klinikach psychiatrycznych, spotykając się ze szczerą bezradnością psychiatrów i terapeutów. Tymczasem liberałowie (w tym lewicujący, powierzchowni i niedouczeni katolicy), ateiści, wolnomularze, materialiści i sataniści – wszyscy zgodnie i od lat z uporem maniaka, jak nakręceni – serwują naszym dzieciom (w tym coraz częściej przedszkolakom) okultystyczne i satanistyczne rytuały, które w uproszczonej i szczątkowej formie kultywowane są podczas strasznego i niebezpiecznego "święta" Halloween, wywodzącego się z pogańskiego celtyckiego święta ku czci boga śmierci.

Zatem zagrożeniem duchowym można nazwać wszystko to, co oddala człowieka od życia w Bogu, od życia w łasce uświęcającej i w Duchu Świętym. To wykroczenie przeciw przykazaniu, jak mówi Biblia: „Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną”. Jest to pierwsze i najważniejsze przykazanie, od którego przestrzegania zaczyna się życie człowieka w łasce Pana. Wikłanie się w duchowe zagrożenia prowadzi do zerwania relacji z Bogiem oraz do życia w stanie grzechu ciężkiego. Te kwestie znajdą się w najbliższej publikacji. Zapowiada się, że w niedługim czasie ukaże się kolejna monografia poświęcona zagrożeniom. Będzie to ważny przyczynek do już powstałych opracowań obrazujących niszczycielskie siły dla egzystencji ludzkiej. Tak więc nigdy za wiele czujności, by pozostać w pełni człowiekiem.

Amicus