• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

Praworządność świat na zakręcieCzy rzeczywiście dzisiaj świat współczesny jest na zakręcie? A jeśli jest na zakręcie to na jakim zakręcie, czego on dotyczy? Oto pytanie. W tym miejscu można by przywołać przynajmniej kilka konkretnych przykładów z różnych dziedzin życia potwierdzającychtę tezę, że świa tjest na zakręcie. Nas tym razem interesuje kwestia praworządności. Czy praworządność jest na zakręcie? Od kilku miesięcy w Polsce i nie tylko jesteśmy świadkami dyskusji, ale wielu różnych ataków na Polskę, toczących się polemik w wielu środowiskach - nie tylko polskich, że m.in. w Polsce praworządność jest na zakręcie. Czy rzeczywiście tak jest? Wielu wyraża z tego powodu radość, że wreszcie po latach ktoś zadbał by pochylić się nad jakże ważnymi sprawami - praworządności. Inni zaś wyrażają tymi zmianami wielkie zaniepokojenie, obawy, lęk. Jaka jest w sumie rzeczywistość w zakresie praworządności w Polsce? Otóż nad tymi zagadnieniami pochylać się będą prelegenci cyklicznej konferencji naukowej jaka jest przygotowywana przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej KUL na dzień 20 marca 2018 roku (wtorek) pod tytułem: „Praworządność – świat na zakręcie”. Temat wyraźnie wskazuje, że owa praworządność stanie się przedmiotem refleksji naukowej, analizy naukowej w wymiarze nie tylko lokalnym, ale światowym. Już dziś zainteresowanych tą tematyką serdecznie zapraszamy do czynnego w niej udziału zgłaszając swój temat poprzez naszą stronę internetową www.pedkat.pl do dnia 15 marca 2018 roku

Prawo a praworządność, obydwa pojęcia bez większego wgłębiania się w ich znaczenie, wydają się być odległe, nieznane dla zwykłego człowieka. Są natomiast niezwykle mocno związane z życiem codziennym każdego obywatela. Mało tego – obydwa pojęcia są ze sobą tak ściśle powiązane, że wspólnie uzupełniając się - współtworzą podstawę do prawidłowego, odpowiedniego życia w codzienności. Znaczenie ich jest jednak odmienne. Czy dyskusja nad praworządnością w Polsce m.in. w Unii Europejskiej to tylko alibi. Czy w tle nie są jednak czyjeś ogromne interesy, które już naruszono? Takie opinie słyszy się w wielu gremiach. Ale coraz częściej słyszy się z ust znanych prawników opinie, że Polska jest krajem praworządnym. Będziemy tylko wtedy liczącym się krajem w Europie i UE, jeśli będziemy mieli sprawne i dobrze działające sądy, dlatego my musimy zapewnić, aby te sądy zaczęły wreszcie dobrze i sprawnie działać, i kontynuować reformę wymiaru sprawiedliwości.

Słyszy się także opinie, że podjęta rezolucja wobec Polski to nie kwestia praworządności, która rzekomo w Polsce jest zagrożona. Chodzi raczej o to, że Polska urosła jako coraz silniejsze państwo w wymiarze politycznym i jest swoistym rozgrywającym – playmakerem - w naszej części Europy. Polska scala Grupę Wyszehradzką z państwami bałkańskimi, a z drugiej strony rośnie wyraźnie ekonomicznie. W I kwartale 2017 roku i w I półroczu odnotowała największy wzrost PKB spośród dużych państw w Europie i poza Europą. Stajemy się więc coraz bardziej konkurencyjni na dłuższą metę w porównaniu z największymi potęgami gospodarczymi Europy. Stąd te ataki na Polskę. A co w tej sprawie usłyszymy z ust prelegentów zaplanowanej konferencji naukowej? Okaże się to 20 marca br. Jeszcze raz serdecznie zapraszany, nie tylko prawników, ale wszystkich, którym te sprawy leża na sercu, którzy chcą wyrazić swój głos, swoją opinię w tej sprawie.

Amicus