• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

Współczesne zagrożeniaWspółczesny świat jest zróżnicowany pod wieloma względami. W dobie ogromnego postępu technologicznego ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że świat stoi w obliczu wielu zagrożeń i problemów do niedawna nie dostrzegalnych lub nie istniejących. Wiele z nich jest ze sobą ściśle powiązana przyczynowo. Człowiek żyje w ciągłym zagrożeniu. Dawniej pochodziło ono w zasadzie wyłącznie ze strony przyrody, jednakże wraz z rozwojem cywilizacji zaczęły się pojawiać nowe niebezpieczeństwa. Obecnie ich liczba jest zatrważająca, zaś do najpoważniejszych zaliczyć należy: wojny i konflikty, ataki terrorystyczne, katastrofy naturalne, telewizję, uzależnienia, zanieczyszczenie środowiska, globalny problem żywnościowy czy zagrożenia rodzinne. Tematyka te stanie się przedmiotem refleksji Konferencji Naukowej zaplanowanej na 06 marca 2018 roku (wtorek) w Stalowej Woli, ul. Energetyków 11a, zatytułowanej „Świat fundamentalnych zagrożeń”, a organizowanej przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej KUL i przy współpracy Fundacji Campus w Stalowej Woli. Obecnie napływają pierwsze zgłoszenia tematów, które obrazują stan faktyczny zagrożeń w skali regionu i całego świata. Serdecznie zapraszamy Państwa do zgłoszenia swego czynnego udziału do 01 marca br. do godz. 24:00 poprzez stronę internetową www.pedkat.pl a następnie wchodząc na zakładkę „Konferencje”. Na chwilę obecną swój udział w konferencji zgłosiło 51 prelegentów. Jeśli ktoś z Państwa nie otrzymał jeszcze od nas potwierdzenia zgłoszenia swego udziału w konferencji z powodu kłopotów technicznych prosimy o informację mailową w tej sprawie.

Konferencja rozpocznie się już od godz. 9:30 poprzez zarejestrowanie swego udziału. Punktualnie o godz. 10:00 rozpocznie się Sesja Plenarna w czasie której zostaną zaprezentowanie trzy referaty wprowadzające uczestników w tematykę konferencji. Po przerwie kawowej nastąpi praca w sekcjach tematycznych do których zostaną przydzieleni prelegenci według klucza zgłoszonego tematu. Wystąpienia czasowo maksymalnie mogą liczyć 15 minut. Prelegent zarysowuje główne tezy wystąpienia zaś pełny tekst zostanie wydrukowany w monografii do której teksty należy przesyłać do dnia 06 kwietnia 2018 roku do godz. 24:00. Po ukazaniu się monografii osoby, które złożyły zamówienie na publikację otrzymują odpłatnie odpowiednio ilość egzemplarzy – zgodnie z zamówieniem.

Po zakończeniu prac w sekcjach nastąpi podsumowanie wyników prac wraz z zaprezentowaniem końcowych opinii prze prowadzących prace w poszczególnych sekcjach. Zwieńczeniem naukowego spotkania będzie wspólny obiad jako integracyjny element wspólnej debaty nad zagrożeniami. Należy podkreślić, że konferencja ta jest już kolejną z cyklu konferencji poświęconych współczesnym zagrożeniom. Należy mieć nadzieję, że ten ważny przyczynek dyskusji i badań wpisze się w dorobek prac wielu osób i ośrodków naukowych podejmujących również działania nad kwestiami zagrożeń.

Amicus