• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

Polska UkrainaMinisterstwo Sprawiedliwości Ukrainy, Stowarzyszenie Prawników Ukraińskich wraz z Katedrą Pedagogiki Katolickiej KUL oraz Uniwersytetem Preszowskim w Preszowie (Słowacja) organizują w dniach 20-21 kwietnia 2018 roku w Tarnopolu (Ukraina) III Międzynarodową Konferencję Naukową na temat: „Ukraina w warunkach reformowania systemu prawnego: realia nowoczesne i doświadczenie międzynarodowe”. Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji naukowców, doktorantów, prawników, przedstawicieli organizacji naukowo-badawczych Ukrainy, Polski, Niemiec, Włoch, Izraela, Gruzji, Armenii, Słowacji, Węgier i innych krajów. Językiem konferencji będzie: język ukraiński, język polski, język rosyjski i język angielski. Osoby pragnące wziąć udział w konferencji winny posiadać ważny paszport zaś zgłoszenia należy dokonać za naszym pośrednictwem, czyli poprzez adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uczestnik konferencji otrzyma stosowny certyfikat potwierdzający udział czynny w konferencji. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 04 kwietnia 2018 roku.

Osoby, które chcą wziąć udział w konferencji mogą również skorzystać odpłatnie z organizowanego przez nas transportu do Tarnopola (Ukraina) w obie strony. Wyjazd ze Stalowej Woli 20 kwietnia o godz. 5:00 i powrót 21 kwietnia ok. godz. 18:00. O przyjęciu na listę wyjazdową decyduje kolejność zgłoszeń – posiadamy tylko 8 miejsc. Koszt przejazdu w obie strony 60 złotych. Udział w konferencji dla obcokrajowców jest bezpłatny. Osoby, które będą jechać naszym transportem mogą również u nas dokonać rezerwacji noclegu zaznaczając przy zgłoszeniu udziału w konferencji. Koszt noclegu jest zależny od wielkości pokoju: może być 1 osobowy (ok.60 złotych/doba) lub 2 osobowy (po 45 złotych/osobę). Koszt ten nie jest wliczany w koszt przejazdu i udział w konferencji. Podczas konferencji planowane są następujące kierunki tematyczne sekcji: Sekcja 1 Ogólnoteoretyczne i historyczno-prawne podstawy formowania państwa; Sekcja 2. Zasady publiczno-prawne ochrony praw człowieka; Sekcja 3. Prywatno-prawne zasady realizacji praw człowieka; Sekcja 4. Nowoczesne trendy i wezwania globalne w rozwoju stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego; Sekcja 5. Aspekty organizacyjno-prawne gwarantowania bezpieczeństwa ekonomicznego: stan współczesny i perspektywy; Sekcja 6. Formy psychologiczne i centry współdziałania między subiektami w prawnym i socjalnym polu Ukrainy; Sekcja 7. Teoretyczne i praktyczne problemy przeciwdziałania korupcji politycznej; Sekcja 8. Historyczny, kulturowy i prawny wymiar współczesnego społeczeństwa informacyjnego.

Tekst referatu przygotowany według następujących kryteriów: tekst do 4 stron, format strony А4 (297х210 mm), orientacja – pionowa; marginesy: górny, dolny, lewy, prawy – 20 mm; czcionka – Times New Roman, rozmiar czcionki – 14, interlinia – 1,5 wiersza, styl – Normal; odwołania w nawiasach kwadratowych (na przykład [2, 35]: 2 – nr pracy cytowanej w bibliografii, 35 – nr strony z pracy cytowanej). Bibliografię rozmieścić w końcu tekstu referatu; pierwszy wiersz – Uniwersalny Klasyfikator Dziesiątkowy – wyrównać do lewej; drugi wiersz – imię, nazwisko pogrubić, wyrównać do prawej; trzeci wiersz – stopień i tytuł naukowy, stanowisko/rok studiów, uczelnia – zastosować kursywę, wyrównać do prawej; o jeden interwał niżej – temat referatu – pogrubić, wyśrodkować, stosować kapitałki; o jeden interwał niżej – tekst referatu (wyjustowany); o jeden wiersz niżej od tekstu referatu – BIBLIOGRAFIA – stosować kapitałki, pogrubić, wyśrodkować; spis prac cytowanych (wyjustowany).

Amicus