• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

Konferencja naukowaDzień 05 grudnia br. obfitował w wiele ważnych i bogatych merytorycznie wydarzeń. Dzień ten podobnie jak poprzedni przeżywaliśmy jako delegacja polska na Ukrainie biorąc czynny udział w wydarzeniach zorganizowanych przez różne jednostki na Tarnopolskim Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu (Ukraina). Poranek powitał nas zmianą pogody z zimowej na bardziej wiosenną. Po porannej uczcie wraz z gospodarzami i grupami przybyłymi z różnych zakątków Europy na czas świętowania, w godzinach przedpołudniowych wzięliśmy udział w konferencji naukowej na temat: „Dokumentacyjno-informacyjna propozycja: historia, teoria, praktyka”. Konferencję zorganizował Wydział Prawa (TNUE). Następnie o godz. Uroczystość 100 lecia dyplomacji na Ukrainie11:00 czasu lokalnego wzięliśmy udział w Akademii poświęconej 100. rocznicy Dyplomacji na Ukrainie. Uroczystego charakteru temu wydarzeniu nadali niecodzienni Goście reprezentujący wiele państwowych, wojewódzkich, lokalnych instytucji i uniwersyteckich jednostek. Udział w tym, jakże dostojnym i ważnym wydarzeniu, wzięli również przedstawiciele Studentów KUL w Stalowej Woli wraz ks. prof. Janem Zimnym. Fotogaleria z pobytu poniżej tekstu.

Przy dźwiękach muzyki wprowadzono flagi państwowe w tym polską. Następnie odegrano hymny państwowe reprezentujące delegacje z poszczególnych krajów. Jako pierwszy odegrano hymn Polski. Następnie chwilą ciszy uczczono pamięć tych, którzy zginęli w walce w Donbasie. Delegacja studentów w kaplicy akademickiej złożyła kwiaty oddając tym samym część pamięci ofiarom tej tragedii. Jako pierwszy głos zabrał Prof. Монастирський Григорій Леонардович – Prorektor Uniwersytetu, który oprócz serdecznego powitania wszystkich uczestników szczególną uwagę zwrócił na Gości z Polski, zaznaczając, że podobnie jak Polska przeżywa 100. Rocznicę Niepodległości, tak Ukraina w dniu 22 grudnia 1917 roku rozpoczęła swą aktywność dyplomatyczną. Następnie Stefan Stepanowicz – wojewoda tarnopolski przekazał słowa jedności dla wszystkich przeżywających ten Jubileusz. W imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy głos zabrał Anatolewicz Wojnarowski – dyplomata, były Ambasador Ukrainy w Warszawie.

Do głosu również został poproszony ks. prof. Jan Zimny, który w imieniu wszystkich delegacji spoza Ukrainy wyraził gratulacje, słowa uznania i podziękowania za zaproszenie, wspólne świętowanie. Z racji na wspominane w ostatnim czasie rocznice jak też na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i wspomnienie św. Mikołaja na ręce Rektora Uniwersytetu wręczył płonącą święcę symbol obecności Chrystusa, opłatek wigilijny jako znak jedności, miłości i chleba. Przy tej okazji złożył Wszystkim życzenia świąteczne życząc, by każdy człowieka był dyplomatą Chrystusa. Takiego dyplomatę cechuje dwie główne cechy: radość życia i czynione dobro. Wszystkim zebranym Studenci KUL ze Stalowej Woli przekazali „cukierki miłości” wspominając św. Mikołaja jako tego, który świadczył miłość poprzez czynienie dobra wobec każdego potrzebującego. Dziś człowiek XXI wieku jest spragniony chleba dobroci, obecności Boga, miłości szczerej, nadziei wytrwałej. Ten fakt spowodował, że wielu uczestników wzruszyło się, w oczach wielu pojawiły się łzy – bowiem wiemy, że wielu z nich straciło bliskich z rodziny w walkach w Donbasie.

Po uroczystości przyszedł czas na wspólny posiłek któremu towarzyszyły przyjacielskie rozmowy. Zanim nadszedł czas do wyjazdu odbyło się spotkanie w węższym gronie, by przedyskutować wiele bieżących spraw, planów, projektów jakie już zostały nakreślone na kolejne miesiące. Gdyby w jednym słowie ująć atmosferę, klimat przeżytych dwóch dni z naszymi Przyjaciółmi w Tarnopolu, należałoby przywołać słowa: „Pokój i Dobro”. Być może ktoś czytające tę krótką relację odczuje nieco inne spojrzenie na sprawy o których wyżej mowa. Wiem jedno, że do dziś spotykałem i wciąż spotykam na Ukrainie niczym Braci i Siostry, którzy otwierają szczerze szeroko serca na naszą obecność, współpracę, wyzwania, zadania. Niech taki czas trwa na przygotowanie Nowonarodzonego, który przyniósł pokój na ziemię ludziom dobrej woli.

Fotogaleria z pobytu w Tarnopolu

Amicus