• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg

Drogi naukiSzanowni Państwo, wielu z Was jest pracownikami lub studentami studiów I, II lub III stopnia w wielu polskich bądź zagranicznych ośrodkach akademickich. W nawiązaniu do poprzednich lat chcemy zaproponować Wam możliwość włączenia się do programu: „Kierunki badań drogą rozwoju człowieka”. Jest to projekt w którym może uczestniczyć każdy student lub pracownik naukowy z każdej jednostki uczelnianej w Polsce i z zagranicy będący na różnych kierunkach studiów lub będący pracownkiem dydaktyczno-naukowym. Jedynym warunkiem włączenia się do programu jest udział przynajmniej w trzech konferencjach naukowych organizowanych przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej KUL i opublikowanie trzech artykułów w wydawanych przez Katedrę publikacjach książkowych lub czasopismach w terminie od 01 października 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku. Na koniec realizacji projektu, czyli w czerwcu 2018 roku każdy uczestnik projektu otrzyma specjalny Certyfikat potwierdzający udział w projekcie badawczym. Celem bowiem organizowanych konferencji i wydawanych publikacji jest właśnie praca badawcza w zarysowanych obszarach tematycznych proponowanych w tytułach konferencji.

Zagadnienia i problemy badawcze mogą być prezentowane w różnym aspekcie: społecznym, filozoficznym, teologicznym, prawniczym, psychologicznym, socjologicznym, ekonomicznym itp. Uważam, że jest to wspaniała okazja nie tylko do zintegrowania grupy badawczej młodych naukowców w wymiarze ogólnopolskim, a może i międzynarodowym, z pochyleniem się wspólnym nad problemami nurtującymi współczesne pokolenie, ale podjęcie ważnych zagadnień od strony naukowe, współczesnych wyzwań. Osoby, które włączą się w projekt będą mieć okazję otrzymać informację dotyczącą organizowanych konferencji za granicą z możliwością wystąpienia i opublikowania przygotowanych tekstów. Więcej szczegółów w tym temacie otrzymacie Państwo podczas konferencji naukowej jaka została zaplanowana na 21 listopada 2017 roku w Stalowej Woli na temat: „Od osamotnienia ku samotności”, na którą serdecznie zapraszamy.

Amicus