• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

 PrawdziwAktych przyjaciół łączy zazwyczaj wiele komponentów, które to stanowią wspólne przeżycia, troski, zadania czy konkretne wyzwania. Przyjaciele zazwyczaj stają obok siebie i patrzą razem przed siebie – w tym samym kierunku po to, by razem podejmować wiele decyzji, dzieł, spraw służących nie tylko im, ale także innym. Takich wspólnych elementów łączących jest wiele: są one bardziej radosne, ale też bywają smutne, a niekiedy wręcz są wydarzeniem na tyle ważnym, że zapisującymi się na trwale w pamięci i historii ich życia. otóż przez cały niemal miniony tydzień Wydział Prawa Narodowego Tarnopolskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu obchodził Jubileusz 20-lecia swego istnienia. Towarzyszyły temu wydarzeniu różne formy przeżywania Jubileuszu. Centralne uroczystości odbyły się w dniu 6 i 7 października 2017 roku w Teatrze Muzyczno-Dramatycznym w Tarnopolu. W dniu 6 października pracownicy i studenci wystawili przygotowaną przez siebie sztukę teatralną, która ukazała tematykę trudności rodzinnych w dobie XXI wieku, ale również poświadczyła jak wiele wspaniałych talentów artystycznych posiada kadra naukowa i adepci. W dniu następnym, czyli 07 października br. o godz. 14:00 również w Teatrze odbyła się Wielka Gala z udziałem przedstawicieli władz lokalnych, różnych instytucji państwowych, samorządowych, podczas której uhonorowano i odznaczono wielu zasłużonych pracowników naukowych, studentów i przedstawicieli administracji uczelnianej. W gronie odznaczonych znalazł się ks. prof. Jan Zimny jako jedyny przedstawiciel zagranicznych gości, któremu nadano tytuł „Poczesnego” profesora Narodowego Tarnopolskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu. Tytuł ten jako nadzwyczajny jest nadawany w wyjątkowym osobom zasłużonym wobec Uniwersytetu. Specjalny dyplom wraz z odznaką wręczył Rektor Uniwersytetu na wniosek Rady Wydziału Prawa, która w jawnym głosowaniu jednogłośnie przegłosowała wniosek za wyróżnieniem Księdza Profesora..

W uzasadnieniu nadania Profesora Uniwersytetu podkreślano wielkie zaangażowanie odznaczonego na rzecz współpracy pomiędzy KUL a Uniwersytetem w zakresie prowadzonych badań naukowych, realizacji wielu projektów obejmujących kwestie pedagogiczne, ekonomiczne, kulturowe, sportowe, religijne oraz dotyczące wymiany kadrowej naukowej i braci studenckiej. Towarzyszącymi osobami ks. prof. J. Zimnemu w tej uroczystości, a jednocześnie delegatami poszczególnych osób i instytucji byli między innymi: ks. dr Tomasz Mędrek – delegat J. E. Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi – Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego, ks. dr Krzysztof Pokorski – delegat środowiska uczelnianego, a także Paweł Górzyński i Paweł Szeloch – przedstawiciele Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Z racji na ich pierwszy pobyt na Ukrainie i Uniwersytecie mogli przekonać się jak żyje środowisko akademickie, jaka jest atmosfera, klimat osobowy. W drodze powrotnej podkreślali, że są totalnie i pozytywnie zaskoczeni tym czego doświadczyli podczas dwóch dni pobytu w tym środowisku, ale także tym co mieli okazję zobaczyć, doświadczyć.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że wszelkie nagrody, odznaczenia, wyróżnienia nie są tylko podsumowaniem jakiegoś etapu pracy czy współpracy, ale stanowią kolejne wyzwania do jej rozszerzania i podejmowania nowych zadań, nowych wyzwań. I rzeczywiście takowe są już mocno zarysowane. W najbliższym czasie powstanie organizacja młodzieżowa skupiająca przede wszystkim studentów jak również absolwentów uczelni z wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Aktywność kadry i wielu studentów pozwala na realizację tego rodzaju inicjatyw i projektów. Ważnym jest to, że poprzez tego typu działania, kooperację budujemy wspólnotę ludzi, opartą na zdrowych zasadach szanującą się wzajemnie. To jest dziedzictwo Świętego Jana Pawła II, który ukazując wzór świętych Cyryla i Metoda wskazał na ich pracę i wkład w budowanie jedności narodów. Nam pozostaje podejmowanie mądrych, otwartych, przyjacielskich działań integrujących narody jako wspólnotę ludzi wierzących. Dziś kiedy mamy do czynienia ze światem kulturowo podzielonym i rozdartym, charakteryzującym się przerażającymi nierównościami społecznymi, koniecznym jest wysiłek ekumeniczny, solidarnościowy i zwyczajnie ludzki. Przy podejmowaniu owych wyzwań musimy zawsze pamiętać, że u podstawy naszych działań jest jedyna wielka pewność: że skałą, na której wszystko się opiera, jest zawsze i tylko Chrystus.Akt wręczania

 

DyplomAkt nadający "Poczesnego Progesora Uniwersytetu"

Medal

Odznaka nadania "Poczesnego" Profesora Uniwersytetu

Amicus