• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

Homo OECONOMICUSKim jest człowiek? Czy człowieka należy postrzegać jedynie w kategoriach ekonomii, w wymiarze czysto materialnym? Czy człowiek, to istota którą należy zawsze postrzegać w wymiarze cielesno-duchowym? Tego typu pytania stawiano w przeszłości i wciąż je stawiamy przyjmują różne odniesienia, oceny, kryteria. Na pytania te z reguły staramy się odpowiedzieć w sposób rzetelny, racjonalny, obiektywny. Jak pokazuje historia różne kierunki filozoficzne tworzyły i wciąż tworzą wielorakie koncepcje jednostki zakładając niejednokrotnie, że człowiek jako istota cielesno-duchowa działająca i funkcjonująca racjonalnie dąży zawsze do maksymalizacji osiąganych zysków duchowych i materialnych i dokonywania odpowiednich wyborów ze względu na wartość szeroko pojętą wartość zbawienia, kultury, ekonomii. W potocznym rozumieniu homo oeconomicus to człowiek działający zgodnie z tą zasadą. Czy rzeczywiście tak jest? Zapewne okazją do pochylenia się nad tym tematem w szerokim ujęciu interdyscyplinarnym posłuży organizowana przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej KUL i Fundację Campus w Stalowej Woli w Stalowej Woli w dniu 24 października 2017 roku (wtorek) konferencja naukowa na temat: Ekonomia człowieka: zbawienie, kultura, biznes, finanse, prawo. Początek konferencji godz. 10:00 w budynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli, ul. Energetyków 11a. Ostateczny termin zgłoszeń upływa 14.10.2017 roku o godz. 24:00.

Homo œcononimus to abstrakcyjny paradygmat przyjmowany w większości teorii ekonomicznych głoszący, że „konkretne zachowanie ludzkie w sferze gospodarowania da się wytłumaczyć w kategoriach idealnych, ściśle racjonalnych wyborów (bowiem człowiek ekonomiczny postrzegany jest jako człowiek racjonalny)”. Dotyczy to zarówno sfery duchowej jak i zewnętrznej – materialnej. Obecnie w teoriach ekonomicznych – coraz częściej – uwzględnia się zamiast klasycznego założenia człowieka racjonalnego (homo œconomicus) paradygmat człowieka emocjonalnego (homo sapiens oeconomicus), bowiem przy podejmowaniu decyzji człowiek kieruje się innymi (pozaekonomicznymi) przesłankami, przez co jego decyzje nie są optymalne (racjonalne).

Tak więc tematyka konferencji jest bardzo szeroka i można podejmować refleksję z punktu nauki niemal w każdym aspekcie. Jest to więc wspaniała okazja do przedstawienia swoich poglądów na ten temat. Zapraszamy więc Państwa do czynnego udziału w tym wydarzeniu. Zgłoszenia prosimy kierować wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i automatyczne wysłanie karty zgłoszenia ze strony: www.pedkat.pl zakładka „Konferencje” a następnie „Karta zgłoszenia”. Będzie nam miło ponownie spotkać się z Państwem w duchu naukowym, rodzinnym, przyjacielskim. Wszelkie dodatkowe informacje związane ze zgłoszenie udziału w konferencji można uzyskać na w/w stronie w zakładce „Warunki uczestnictwa”. Ponadto w związku z tym wydarzeniem poświęconym jakże ważnej kwestii dotyczącej człowieka zostanie przygotowana i opublikowana specjalna monografia do wydania której już dziś serdecznie zapraszamy. W razie jakichkolwiek wątpliwoś1)ci, pytań czy uwag prosimy o kontakt pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Mówimy więc do zobaczenia!

Amicus