• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

SpotkanieBudowanie przyjaźni trwa zwykle wiele lat, i niekiedy odbywa się to w wyjątkowych sytuacjach, a innym razem w sposób bardzo naturalny, zwyczajny, ot po prostu. Wiemy doskonale, że zbudować przyjaźń międzyludzką, to znaleźć człowieka godnego zaufania, któremu jesteśmy w stanie powierzyć tajniki i sekrety własnego życia. Jest to pewnego rodzaju sztuka, dzięki której kreujemy coś bliskiego, szlachetnego. Relacje przyjaźni można budować między grupami, osobami, narodami. Na dowód tego jest fakt kolejnej wizyty i spotkania jakie miało miejsce w dniu 14 lipca 2017 roku w Warszawie z przedstawicielami Ambasady Węgier w Warszawie, na czele z Panią Ambasador i jej Rodziną. Obecny rok obfituje w przeżywanie wielu wspólnych rocznic. Nie bez znaczenia więc co pewien czas słyszymy o obchodach wspólnych uroczystości. Dajemy temu wyraz również na tej stronie internetowej informując Państwa, by w ten sposób dzielić się wzajemnie radością i ukazywać przyjaźń trwającą między naszymi Narodami – Polską i Węgrami. Dzisiejsze spotkanie posłużyło m.in. do omówienia kolejnych planowanych programów, jakie będą w najbliższym czasie realizowane. Okazuje się, że – w myśl znanej zasady – odległość nie stanowi przeszkody, aby podejmować nawet z perpsktywy dalszej odległości, połozenia, zamieszkania, wiele wspólnych inicjatyw w różnnych obszarach życia, i w różnym ich zakresie. Tym razem trwające kilka godzin spotkanie pokazało, że istnieje wiele wspólnych tematów, kart historii, okoliczności, możliwości i potrzeb do wspólnego podejmowania konkretnych projektów i zadań.

 Wystarczy zauważyć, że obecnie trwa Rok Kultury Węgierskiej, który rozpoczął się 19 maja 2016 roku i zakończy się 31 grudnia 2017 roku. Jak dotychczas zorganizowano wiele wspaniałych wspólnych inicjatyw służących dla wzajemnego dobra. Ponadto w tym roku wspominamy wspólnego króla św. Władysława - z matki Polak, a z ojca Węgier. należy do grona polsko-węgierskich świętych, a jego kult upowszechniły córki rodu Arpadów - Kinga i Jolanta. Szczególnie na Węgrzech organizowanych jest wiele uroczystości poświęconych tej wspaniałej postaci. Warto też wiedzieć, że początki współpracy i kontaktów obu narodów sięgają średniowiecza. Świadome budowanie relacji rozpoczęło się już wówczas. W XV wieku 20 proc. studentów Akademii Krakowskiej stanowili pochodzący z Węgier „hungarosi”. Oba państwa miały więc wspólne interesy polityczne, społeczne i gospodarcze.

Godnym uwagi jest też fakt, że w dniach 27-28 czerwca br. Węgrzy wspólnie z Polakami świętowali na Jasnej Górze jubileusz 300-lecia koronacji Jasnogórskiego Obrazu. Dwudniowa VI Narodowa Pielgrzymka Węgrów z udziałem ok. tysiąca osób skupiona była na aspekcie jubileuszowym. Pielgrzymom towarzyszyły relikwie św. Władysława, patrona Węgrów. Urodzony w Polsce i wychowany na Wawelu Władysław I Święty, wnuk Mieszka II, był węgierskim królem z dynastii Arpadów, działającym aktywnie na rzecz chrystianizacji. Mszy św. na rozpoczęcie pielgrzymki przewodniczył bp József Tamás z Siedmiogrodu, który zwrócił uwagę, że tegoroczne pielgrzymowanie Węgrów na Jasną Górę zbiega się z dwoma wielkimi świętami: 300-leciem koronacji jasnogórskiego Wizerunku i obchodami na Węgrzech Roku św. Władysława.

W tym też duchu odbyło się dzisiejsze spotkanie tylko w nieco mniejszym gronie. Oprócz Pani Ambasador, ze strony węgierskiej udział wzięli ponadto, małżonek Pani Ambasador, Pan dr Pál Attila Illés – Radca Ambasady Węgier w Warszawie, J. E. Ks. Abp Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-Kamieński, ks. prof. Jan Zimny i inni. To już kolejne w tym roku spotkanie, które wpisuje się w cykliczność nie tylko spotkań polsko-węgierskich, ale także program polsko-węgierski realizowany w kilku obszarach życia. Zaplanowane zostały kolejne zadania do realizacji uwzględniające rocznice i jubileusze zarówno strony węgierskiej jak i polskiej.

 Amicus