• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

DziekujęSzanowny Księdze Profesorze! Serdecznie dziękujemy za doskonałą organizację Dni Europejskiej Kultury Studenckiej w Stalowej Woli! Jesteśmy wzruszeni Państwa szczerością, bardzo ciepłym przyjęciem i świetnym połączeniem w jednym wydarzeniu szczerzej modlitwy, ducha sportu i rozwoju naukowego. Dziękujemy wszystkim organizatorom za wiele pozytywnych emocji, przyjemnych wrażeń, zapoznanie się z nowymi ludźmi, nową wiedzę i za możliwość kontaktować z wybitnymi naukowcami uznanymi w międzynarodowych kołach naukowych. Mówią, że w czas, kiedy rodzą się dzieci, Pan Bóg całuje ich: jednych w czoło, dając mądrość, drugich w policzek, by rośli piękne, jak róże, a trzecich – w serce, dla tego by byli dobrymi ludźmi. Jesteśmy pewni, że każdy z Państwa jest ucałowany przez Stworzyciela trzy razy! Otóż, niech zawsze Pańska skarbnica mądrości napełnia się nowymi osiągnięciami naukowymi, ciekawymi projektami, umowami. Niech zawsze kwitnie piękno Państwa dusz i nigdy nie zmaleje źródło dobra i miłości w sercach. Z poważaniem i szczerą wdzięcznością. Prof. Oksana Kowal, prodziekan Wydziału Prawnego, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu.

Dear Prof. Zimny!

Thank you so much for your hospitality and kindness for our delegation. They enjoyed those days in Poland and they are waiting for the sequel of this connection (as me). Thank you for the present, it is very kind of you. Do you plan to travel to Hungary? We welcome here anywhen!It would be good to talk personally with you and renew the relationship.Thanks again, best wishes, Zsuzsa

Dziękuję bardzo za gościnność i życzliwość dla naszej delegacji. Są bardzo zadowoleni z tych dni w Polsce i czekają na kontynuowanie tego połączenia (jak ja). Dziękuję za prezent, to bardzo miłe z Waszej strony. Czy planujesz wyjazd na Węgry? Zapraszamy tutaj! Byłoby dobrze, aby porozmawiać osobiście z wami i ponownie odnowić relacje.Thanks, Najlepsze życzenia, Zsuzsa

Cóż możemy dodać do tak pięknych i szczerych słów, może jedynie to, że taka ocena, takie peany nas zobowiązują do jeszcze większych poświęceń i czynienia jeszcze większego dobra. Będziemy nadal starać się, aby budować jedność serca, ducha, myśli i działania. Ze swej strony chcemy - jako Organizatorzy spitkania - podziękować za otwartość serca naszych wspaniałych Gości, którzy swoją obecnością uraczyli nas swoją dobrocią, przyjaźnią. Tylko taka droga może prowadzić do budowania jedności w Duchu Świętym. W szczególny sposób dziękuję Studentom jako Członkom Interdyscyplinarnego Koła Naukowego „Nowoczesne Kształcenie” KUL w Stalowej Woli. To dzięki ich pomocy, zaangażowaniu, poświęceniu można realizować wspaniałe projekty. Ufam głęboko, że Pan Bóg za każdy gest dobra wynagrodzi obficie swoimi darami.

Pozdrawiamy Wszystkich, którzy byli uczestnikami zarówno Dni Sportu jak i organizowanych konferencji naukowych na temat sportu i rodziny. Otrzymujemy wciąż wiele słów uznania i podziękowań za to, co czynimy. Ale czynimy to dlatego, że warto żyć dla innych, warto poświęcać się dla innych. To wszystko dobro jakie człowiek czyni powraca w swoim czasie do niego jeszcze w większym wymiarze. Niech zatem fala płynącego dobra ogarnia każdego kto staje na tej drodze jaką staramy się organizować, budować i realizować. Nieprzyjaciele ciała i duszy niech zrozumieją, że czas każdego człowieka jest mierzony sprawiedliwością Boga..

Amicus