• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

RadaSprawa katolicyzmu, katolickości w obecnych czasach napotyka na rożne niezrozumienia, trudności, opory, zagrożenia a niekiedy prześladowania. Takie postawy występują w różnych środowiskach, niekiedy zdawać by się mogło, utożsamiających z katolicyzmem, a okazuje się, że przedstawiciele ich stają się wrogami Kościoła, a więc i katolicyzmu. Niejednokrotnie doprawdy trudno jest taką postawę zrozumieć. To stanowi dodatkowe i poważne wyzwanie, by częściej pochylać się nad sprawami wiary katolickiej i jej obecności w życiu społecznym. Temu służą różne formy działalności organizacji kościelnych, społecznych, zespołów, rad i innych gremiów zorganizowanych. Tym razem Katedra Pedagogiki Katolickiej postanowiła zorganizować w dniu 06 czerwca 2017 roku (wtorek) w Stalowej Woli Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat: „Pedagogika Katolicka: założenia, wyzwania, oczekiwania”. Będzie to przyczynek do dyskusji nad szeroko rozumianą pedagogiką katolicką. Świadomi, że solidne przygotowanie wystąpienia a potem tekstu do druku związanego z tematyką konferencji wymaga badań, analizy źródeł, przemyśleń – już dziś chcemy Państwa o tym wydarzeniu poinformować. Jedna bardzo istotna kwestia jaka wiąże się z konferencją, a mianowicie to, że tym razem przyjmować będziemy tematy referatów tylko i wyłącznie związane z pedagogiką katolicką – oczywiście w różnych jej aspektach i wymiarach.

Może na początku wydawać się będzie, że jest to tematyka zbyt wąska i przypisana wyłącznie dla pedagogów. Jeśli ktoś z Państwa by tak przypuszczał, to chcemy zaznaczyć, iż jest to bardzo mylne rozumowanie. Pedagogikę Katolicką można rozważać między innymi jako: system wychowania, jako jeden z kierunków wychowania, jako jedna ze sfer praktycznej działalności. Trzeba podkreślić, że pedagogika katolicka, to także nauka zajmująca się teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami wychowania i kształcenia w świetle nauk teologicznych i czerpiąca swoje założenia z Dekalogu oraz przykazań i praw kościelnych. Może ktoś z Państwa zapytać: dlaczego pedagogika katolicka? Otóż warto pamiętać, że za tym przemawia statystyka katolików, istnieje potrzeba wychowania i kształcenia w tym duchu, należy powrócić do korzeni, jest wielka potrzeba życia ideą swego Mistrza wraz z wdrażaniem Jego idei, myśli, a ponadto to co katolickie jest częścią naszej misji, Kościoła, katolika. Fakt istnienia ponad 500 szkół katolickich stanowi wyzwanie przygotowania w tym duchu odpowiednich kadr.

Biorąc pod uwagę sam aspekt pedagogiczny warto przypomnieć, że wychowanie katolickie odnosi się do Chrystusa działającego w Kościele, zmierza do doskonałości życia człowieka według prawa Bożego i sięga głębiej w istotę człowieka. Istotą wychowania katolickiego jest nawiązanie osobistej przyjaźni z Bogiem, a wychowanie katolickie nie zmierza do tego by wychowanek uciekał od życia doczesnego, lecz by uczył się żyć mocą Bożej miłości i prawdy – tu i teraz. Gdy weźmiemy pod uwagę nauczanie Kościoła, dokumenty Kościoła, doświadczenie Kościoła w tym zakresie, współczesne formy działalności szkół i uniwersytetów katolickich, to z łatwością się przekonamy, że pedagogika katolicka jest integralną częścią życia człowieka. A zatem jeśli ktoś zechce wziąć udział w organizowanej konferencji a następnie przygotować tekst do druku, winien wpierw przygotować odpowiedź na pytanie: czym jest dla mnie pedagogika katolicka, jakie są jej zadania, co ją stanowi, jakie posiada źródło, na ile w historii ludzkości spełniała rolę pedagoga i formatora, jakie ma do spełnienia zadania dzisiaj. Czym jest, czym powinna być. Na ile jest ona rzeczywiście obecna w życiu społecznym, rodzinnym osobistym człowieka - katolika. Jaki jest jej cel u początku XXI wieku? To tylko niektóre wybrane pytania jakie winnym stać się przedmiotem badań, refleksji prelegentów.

Zachęcamy więc Państwo do przemyślenia własnego tematu. Być może Państwa wystąpienie, tekst stanie się ważnym przyczynkiem do opracowania podręcznikowego a dotyczącego „Pedagogiki Katolickiej”. Należy więc ze spokojem, rozwagą, a jednocześnie z odwagą podjąć tego rodzaju wyzwanie. W razie pytań, szczegółów w tym obszarze prosimy o kontakt mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Przypominamy, że na tej stronie internetowej w wielu załącznikach jest znaczna ilość materiału dotyczącego pedagogiki katolickiej, a który może posłużyć do bliższego zorientowania w problematyce.

Amicus