• DSC01673.jpg
  • DSC01903.jpg
  • DSC02855.jpg
  • DSC01876.jpg
  • DSC02748.jpg
  • DSC02030.jpg
  • DSC01948.jpg
  • DSC02005.jpg
  • DSC01549.jpg

Licznik odwiedzin

Dzisiaj156
Wczoraj209
W ostatnim tygodniu584
W ostatnim miesiącu3816
Wszystkich235019

Czy, aby idziesz w dobrym kierunku? A jeśli - to dlaczego? Czy rzeczywiście we właściwym kierunku? Kto dziś nam odpowie na to pytanie? Szukasz i ty odpowiedzi? Powiedz dlaczego? Liczysz może na właściwą odpowiedź? Jesteś naprawdę tego świadomy? Proponuję, abyś zanim przejdziesz dalej zastanowił się nad tym. Pytania te są ze wszech miar konieczne. Powiesz, dlaczego? – a to dlatego, że dotyczą także i Ciebie, oczywiście mnie również. Gwarantuję, że ta kwestia jest każdemu bliska, kto tylko żyje na tym świecie. Są to wyzwania stawiane wobec każdego z nas, wyzwania prowadzące ku… Z tymi pytaniami wiąże się w znacznym stopniu jeszcze inne pytanie: czy postępujesz zgodnie z prawem, czyli jak wygląda twoja praworządność? By szerzej spojrzeć na tę kwestię w dniu 21 marca 2017 roku w Stalowej Woli Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat: „Praworządność – komunikowanie z prawem". Tak sformułowany temat nie jest przypadkowy. Coraz częściej możemy zauważyć obok nas sytuacje łamania prawa, nieprzestrzegania go czy naruszania praw człowieka i obywatela. Świat biegnie coraz szybciej do przodu, zmienia się, tak samo jak zmienia się prawo, które powinno odpowiadać wyzwaniom we wszystkich zakresach życia współczesnego państwa u podstaw którego legło prawo stworzone przez człowieka. Fotogaleria poniżej tekstu.

Czytaj więcej...

Takie trudne, a takie proste pytanie o miłość. Najważniejsze przykazanie Jezusa: Miłujcie się wzajemnie tak jak ja was umiłowałem (J, 5,12) W głębi serca tak naprawdę chcemy kochać drugiego człowieka i być dla niego dobrym. Wszak jesteśmy powołani do miłości i wolności. Jak wiele razy tak bardzo ukrywamy, a im bardziej ukrywamy tym bardziej widać jak bardzo potrzebujemy miłości. Tę potrzebę miłości i bliskości bardzo ładnie widać w sanatoriach kiedy to jesteśmy zwolnieni z obowiązków domowych, a zajmujemy się tylko sobą. Kiedyś będąc w sanatorium w Busku Zdroju poszedłem ze znajomymi na wieczorek zapoznawczy. Nie chciałem specjalnie iść bo cenię sobie spokój, a i też nie było osób w moim wieku lub podobnym, żeby pogadać, wymienić doświadczenia etc. Dałem się jednak namówić myśląc: co będę sam w pokoju siedział. Kliknij tutaj - warto! 

Czytaj więcej...

Przed kilkoma godzinami Kancelaria Prezydenta Republiki Węgierskiej podała następującą informację: Polski duchowny, który jest m.in. doktorem honoris causa Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu im. Petera Pazmanya w Budapeszcie, otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Zasługi. Wraz z nim uhonorowano tym odznaczeniem m.in. włoskiego kompozytora, dwukrotnego laureata Oscara Ennio Morricone oraz obecną szefową fińskiego parlamentu Marię Lohelę. W uzasadnieniu podkreślono, że odznaczeni wiele uczynili dla stosunków swoich krajów z Węgrami oraz dla umocnienia kultury węgierskiej. Abp Andrzej Dzięga jest metropolitą szczecińsko-kamieńskim od 2009 roku. Wcześniej od 2002 roku był biskupem diecezjalnym diecezji sandomierskiej. Od roku 1989 był pracownikiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie uzyskał doktorat i habilitację z nauk prawnych (prawa kanonicznego). W latach 1996-2004 był prodziekanem a następnie dziekanem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.  W latach 1996-2008 był kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa Procesowego. Od 2009 roku jako twórca i kierownik Katedry Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Lublinie.

Czytaj więcej...

Czasy współczesne kreślą wciąż nowe i różne wyzwania wobec każdego z nas w tym także wobec jednostek kształcenia na różnym poziomie. Nie bez znaczenia dyrekcje, grona nauczycielskie, administracje różnych jednostek podejmują wiele działań innowacyjnych po to, by pozyskać kandydatów - uczniów dla danej placówki. W tym celu opracowują nowe programy, kierunki kształcenia, nowe specjalności tak, by po ich ukończeniu uczniowie mogli podejmować pracę w wielu renomowanych firmach, przedsiębiorstwach, zakładach pracy, instytucjach, administracji. Jednym z wzorcowych przykładów w tym względzie może być Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu. To tutaj Kadra Nauczyciela wraz z Dyrektorem Szkoły bardzo intensywnie pracują nad nowymi kierunkami kształcenia, które wymagają znajomości, wiedzy z zakresu etykiety dyplomatycznej. Z tego to względu dnia 14 marca 2017 roku uczniowie szkoły, jako jedyni w regionie, wysłuchali wykładu zatytułowanego "Etykieta dyplomatyczna dziś i jutro". Wykład poprowadził ks. prof. dr hab. Jan Zimny - wieloletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i innych uczelni w Polsce i za granicą, a ponadto autor licznych publikacji dotyczących katechetyki, pedagogiki oraz psychologii. Młodzież tarnobrzeskiej "Prymasówki" miała możliwość poznania norm zachowania, zwyczajów i form towarzyskich (savoir-vivre). Spotkanie dotyczyło przede wszystkim ogólnych zagadnień związanych z protokołem dyplomatycznym i miało na celu przybliżenie młodzieży takich zagadnień jak precedencja czy tytulatura, a także norm obowiązujących w kontaktach urzędowych.

Czytaj więcej...

Idea praworządności jest podstawową zasadą państwa prawnego, co potwierdza zapisanie jej w polskiej Konstytucji. Stanowi ona, że „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Znajduje ona swoje odzwierciedlenie w każdej dziedzinie prawa i działa zawsze na korzyść obywatela. W odniesieniu do postępowania administracyjnego na podstawie tej zasady ukształtował się pogląd, że decyzja administracyjna może mieć podstawę wyłącznie w ustawie, natomiast organ administracji kieruje całym postępowaniem i musi czuwać, aby prawo nie zostało naruszone. Czy rzeczywiście organy administracji czuwają nad poprawnością prawa? Dyskusja jaka toczy się w Polsce na zmianą prawa, sądownictwa, prokuratury budzi wiele emocji nie tylko w gremiach prawniczych. Media, dyskusje akademickie, spory co zasadności i merytoryczności owych zmian w grupach zawodów prawniczych pokazują, jak ważny to temat, jak istotne ma to znaczenie dla wszystkich obywateli. Prawo jest tą wartością, która może powodować dla człowieka szansę na sprawiedliwość. W tym duchu i z taką nadzieją Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL kolejny raz organizuje tym razem w dniu 21 marca 2017 roku (wtorek) Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat praworządności. Konferencja zatytułowana: „Praworządność – komunikowanie z prawem” odbędzie w Stalowej Woli ul. Energetyków 11A, w godz. 9:30 – 14:00. Wszystkich zainteresowanych tą tematyką serdecznie zapraszamy do udziału w niej. Szczegółowy program zamieszczony jest poniżej tego tekstu.

Czytaj więcej...

Nie bez powodu autor wierszy o tematyce religijnej i filozoficznej Jerzy Liebert w jednym z wierszy napisał: „Uczę się ciebie, człowieku. Powoli się uczę, powoli. Od tego uczenia trudnego, raduje się serce i boli. Uczę się ciebie i uczę i wciąż cię jeszcze nie umiem”. Ale by się nieco nauczyć trzeba wciąż studiować, czytać, filozofować. Uczeniu sprzyja także wiele form czysto naukowych typu konferencja, sesja, kongres. Im więcej kto z nas umie, tym bardziej wie, jak mało, i łatwiej to rozumie, im więcej kto z nas umie. By więc więcej zrozumieć i poznać wiedzę warto uczestniczyć w organizowanych kolejnych konferencjach naukowych przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej KUL w Stalowej Woli. Najbliższą z nich będzie Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: „Praworządność – komunikowanie z prawem”, która odbędzie się już w dniu 21 marca 2017 roku (wtorek) a ostateczny termin zgłoszeń mija już 15 marca 2017 roku. To nie jedyna okazja by skorzystać z naukowej przygody i mieć okazję do zaprezentowania swoich refleksji na temat prowadzonych badań. Kolejna konferencja na temat: „Wolność gwarantem praw człowieka” została zaplanowana na 25 kwietnia 2017 roku (wtorek) a ostateczny termin zgłoszeń mija 20 kwietnia 2017 roku, Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do czynnego udziału w konferencjach.

Czytaj więcej...

Zwyczajem ub. roku także i w tym roku zaplanowaliśmy zorganizowanie w dniach 07-10 maja 2017 roku w Stalowej Woli „Europejskich Dni Kultury Studenckiej” (EDKS). Głównym organizatorem jest Fundacja Campus w Stalowej Woli przy współpracy Katedry Pedagogiki Katolickiej i Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Studentów „Nowoczesne Kształcenie” KUL w Stalowej Woli. W ramach bogatego programu w dniu 09 maja br. (wtorek) została zaplanowana Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Sport i turystyka, a współczesne społeczeństwo”. Konferencja rozpocznie się o godz. 9:30 sesją plenarną po której nastąpi praca w sekcjach tematycznych. Swój udział w „Europejskich Dniach Kultury Studenckiej” potwierdzili studenci między innymi z Niemiec, Ukrainy, Słowacji, Węgier. Zapraszamy do udziału w tym wiosennym integracyjnym wydarzeniu studentów z polskich uczelni. W szczególny sposób zachęcamy do udziału w konferencji naukowej, która będzie prowadzona dwutorowo tej racji, że w tym także dniu, to jest 09 maja odbywać się będzie także konferencja na temat rodziny, o czym niżej mowa. Jest zatem możliwość podwójnego wystąpienia zarówno w jednej jak i w drugiej konferencji z odrębnymi referatami.

Czytaj więcej...

Mam 39 lat. Przez większość swojego życia byłem ateistą. Za wyjątkiem krótkiego okresu, od momentu, gdy rozpoczęła się religia we wczesnej szkole podstawowej, do, może, 4-5 klasy. Nie pamiętam, kiedy dokładnie zrozumiałem, że Boga nie ma (w formie, w jakiej Go sobie wyobrażałem), ale pamiętam do dziś jak bolesne było to dla mnie przeżycie. Do tamtej chwili miałem przekonanie, że nigdy nie jestem sam, że jest ktoś kto czuwa nade mną i w razie potrzeby uratuje. Od tamtej chwili byłem sam i pamiętam to uczucie totalnej samotności, konieczności polegania wyłącznie na samym sobie. Przez kolejne kilkadziesiąt lat (pewnie ok 25) czułem, że to ja decyduje o swoim losie. Marzyłem więc i zmieniałem te marzenia w rzeczywistość. Na początku trochę nieporadnie, po omacku, z czasem coraz bardziej skutecznie. Przez cały czas jednak nie opuściło mnie przekonanie, że coś nade mną czuwa. Mówiłem, że mam szczęście w życiu, że życie się mną opiekuje. I tak było w istocie.

Czytaj więcej...

Siedziałam na ławce w przedszkolu. Po Anię przyszedł tatuś, wziął ja na barana, był taki uśmiechnięty, silny, a Ania taka szczęśliwa. Czekałam cierpliwie na swoją kolej. Kiedyś w większości przychodzili tatusiowie albo babcie. Przynajmniej ja to tak pamiętam, choć może wcale tak nie było. Y kolei Tomek opowiada, jak był z tatą na rybach, jego tata jest taki dzielny, kupił mój strażacki samochód i nauczył go jeździć na rowerku. Tomek był w naszej przedszkolnej brygadzie przywódcą, tata go uczył, jak się bić i jak nie dać sobie w kaszę dmuchać. Ja byłam odbierana przez babcię, zawsze przez babcię, mama pracowała, ojca nie było. Nie mam pretensji. Dziś też jestem sama. Nikt mnie nie odbiera z pracy, nikt nie czeka z obiadem, dla nikogo nic nie muszę.. Ekstra, prawda? Nie mam dzieci więc żyję sobie jak lord, nie muszę być piękna na zawołanie, mogę robić co chcę, czyli.. niewiele, w gruncie rzeczy. Ale mogę o siebie Dbać, dbać przez duże D.

Czytaj więcej...

Kolejna uczta naukowa ukazała prawdę nie tylko o wielkim zaangażowaniu młodych naukowców i to ze środowisk niemal z całej Polski bo od Gdańska po Rzeszów, od Siedlec po Wrocław, ale także o wielkim kunszcie naukowym, profesjonalizmie, wielkim oddaniu się kwestiom, jakie stały się przedmiotem ich badań i reprezentowanych profesji. Z drugiej strony dzięki tej uczcie wskazano na wiele przemilczanych problemów – zagrożeń, które nie zawsze są nazywane po imieniu i są przedmiotem refleksji, dyskusji czy rozważań. Dzięki temu chciałoby się wprost wykrzyczeć pod adresem prelegentów słowa wdzięczności – dziękuję – za to specjalistyczne a zarazem profesjonalne przygotowanie wystąpień podczas zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej KUL w dniu 07 marca 2017 roku w Stalowej Woli Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zatytułowanej: „Zagrożenia naturalne i cywilizacyjne”. Radość serce rozpiera, gdy się jest świadkiem jak młodzi naukowcy z wielką starannością przygotowują wystąpienia i w sposób absorbujący je przedstawiają. To – można powiedzieć – nowe ludzi plemię – które zatroskane o sprawy nauki, podejmuje z zapałem trud badań na wielu odcinkach życia społecznego, gospodarczego, religijnego, politycznego, kulturalnego. Rzeczywistość organizowanych konferencji to niepodważalna prawda, że należy stwarzać właściwe warunki młodej kadrze by mogła stawać ochoczo wobec wyzwań jakie niesie współczesność. Wielkie dzięki Wam - Młodzi Przyjaciele, którzy rozumiejąc swoją drogę życia potraficie w duchu odpowiedzialności ją realizować, do niej się przygotowywać. Fotogaleria z konferencji poniżej tekstu.

Czytaj więcej...