Get Adobe Flash player

Licznik odwiedzin

Dzisiaj136
Wczoraj138
W ostatnim tygodniu274
W ostatnim miesiącu3456
Wszystkich205013

VCNT - Visitorcounter

W doczesnym życiu każdej jednostki ważną rolę spełnia gospodarka posiadłościowa, ekonomiczna. Ona jest materialną podstawą bytu jednostki, rodziny, państwa. Człowiek musi nieustannie troszczyć się o dach nad głową, o utrzymanie siebie i sobie powierzonych istot ludzkich. To wymaga wiele trudu, pochłania lwią część ludzkich sił i czasu. Gospodarka i ekonomia to czynniki decydujące nie tylko o fizycznym życiu człowieka, ale też o jego życiu duchowym, a nawet nadprzyrodzonym i wiecznym. Dlatego po przykazaniach, które biorą pod ochronę samo życie ludzkie, Stwórca dodał VII. Człowiek ma prawo do własności i ks. Szymański tak go definiuje: “Prawo własności jest to wyłączne i stałe prawo posiadania rzeczy materialnej, jej użytkowanie i dysponowanie nią przez właściciela”. Podstawą do prawa posiadania jest naturalne prawo do życia. Przedmiotem jednak posiadania nie może być osoba człowieka, ale różne dobra: materialne i duchowe, wspólne i prywatne, realne i potencjalne (praca). Według nauki Kościoła człowiek nie jest absolutnym panem swoich dóbr. W zamiarach Bożych ma on spełniać rolę mądrego administratora i powinien pamiętać o tym, że najwyższym Panem wszystkich dóbr ziemi jest sam Pan Bóg. „Pańska jest ziemia i napełnienie jej” (P3.73,l)

Czytaj więcej...

W poniedziałek 12 września bieżącego roku punktualnie o godzinie 8:30 wyruszyliśmy ze Stalowej Woli w kierunku Wiecznego Miasta. Pomimo tego, że w kalendarzu jest już wrzesień pogoda jest istnie wakacyjna. Zanim jednak dotrzemy do celu po drodze odwiedzamy naszych dobrych znajomych, przyjaciół Słowaków i Węgrów. Gdzie jak zawsze spotykamy się z niebywałą gościnnością gospodarzy. Nasza wizytę w Rzymie rozpoczynamy audiencją generalną u papieża Franciszka na Placu św. Piotra, gdzie możemy wspólnie z innymi wiernymi z całego świata wsłuchać się w słowa papieża Franciszka. Jak również otrzymać błogosławieństwo, które będzie nam towarzyszyć nie tylko w czasie naszej pielgrzymki do Wiecznego Miasta, ale i po powrocie do życia codziennego. Kolejnym punktem naszej wizyty była Bazylika św. Jana na Lateranie, gdzie mogliśmy m.in. podziwiać Fasadę zwieńczoną piętnastoma siedmiometrowymi figurami, przedstawiającymi doktorów Kościoła z rzeźbą Chrystusa ustawioną w centralnej części. Następnie odwiedziliśmy Bazylikę Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore) gdzie na szczególną uwagę zasługują złote mozaiki jak np. „Ukoronowanie Dziewicy” Torritiego. (Galeria foto poniżej tekstu)

Czytaj więcej...

Czy każde kłamstwo to grzech? Z takim pytaniem spotykamy się i my wielokrotnie. Kwestia ta budzi niekiedy wątpliwości, ale także stała się przedmiotem refleksji filozoficznej wielu Ojców Kościoła, teologów. Jednym z nich jest choćby św. Tomasz z Akwinu. Wydaje się, że nie każde kłamstwo jest grzechem, tak przynajmniej uważają ci, którzy sami spotkali się z różną argumentacją i definicją prawdy. Koniecznym jest więc postawienie tezy, czy każde kłamstwo jest grzechem?

1. Nie ulega wątpliwości, że Ewangeliści, pisząc Ewangelię, nie grzeszyli. A przecież nie ustrzegli się fałszu, ponieważ słowa Chrystusa oraz innych inaczej podaje jeden Ewangelista, a inaczej drugi. A więc jeden z nich musiał napisać fałszywie? Nie każde więc kłamstwo jest grzechem?

2. Bóg nikogo nie wynagradza za grzech, a przecież obdarzył niewiasty położne w Egipcie za to, że okłamały faraona (Wyj l, 22), gdyż „zbudował im domy„. A więc kłamstwo nie jest grzechem?

Czytaj więcej...

Przed kilkoma laty spotkałem Panią Monikę, która będąc matką dwóch córek pragnęła wraz z mężem by mieć syna. Spotkawszy ją na jednej z uczelni podęliśmy wtedy rozmowę podczas której wyraziła ona owe pragnienie prosząc tym samym o błogosławieństwo Boże. Zapewniłem ją, że Pan sprawi, iż w niedługim czasie cieszyć się będą synkiem. Minęło kilka miesięcy. Był sierpień, gdy ponownie pojawiłem się na uczelni w celu udziału w obronach prac doktorskich. Zobaczywszy mnie wtedy idącego korytarzem - Pani Monika, krzyknęła machając ręką i przyśpieszając kroku w moim kierunku. Już z dala widziałem uśmiechniętą, radosną twarz Pani Moniki. Nie mogłem więc zapytać w pierwszym zdaniu: a co takiego się stało, że Pani Monika jest pełna radości, jest taka wesoła? I usłyszałem: proszę księdza, jestem w ciąży i ostatnio badania wykazały, że będziemy mieć synka. Słowa te były przepełnione wielką nadzieją, radością, ale i słowom tym towarzyszyły dalsze pytania: co też z niego w przyszłości będzie? A o to, już proszę się nie martwić, gdyż to Pan poprowadzi go właściwą drogą tylko, abyście w tym wszystkim towarzyszyli mu swoją modlitwą. To nasz synek wymodlony – dodała Monika. I niech tak pozostanie – zaznaczyłem. Jeszcze dopowiedziała, że ma się urodzić w listopadzie. Tak też się stało. W listopadzie przed kilkoma laty przyszedł na świat Piotruś, który stał się wielką radością dla całej rodziny, oczekiwanym synkiem, wspaniałym dzieckiem.

Czytaj więcej...

To nie żart – ale to twarda rzeczywistość. Dlaczego? Bowiem sport może wyzwolić studentów od wielu spraw, rzeczy, zachowań, sytuacji – zwłaszcza, gdy studenci znajdują się w środowisku, gdzie często brakuje zwykłej ludzkiej życzliwości, zrozumienia, postawy dobra, itp. Tak więc sport może i często bywa wyzwoleniem od wielu złych rzeczy. Ale tytuł ten jest jednocześnie konkretnym projektem i propozycją, a mianowicie w dniach 23-26 października 2016 roku w Stalowej Woli organizowane będą Dni Sportu pt.: „Kultura sportu drogą ku rozwojowi młodego społeczeństwa”. W ramach tego wydarzenia zostało  zaplanowanych wiele ciekawych imprez, rozgrywek, spotkań. Jest także zaplanowana Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Kultura sportu XXI wieku”, która odbędzie się w dniu 25 października 2016 roku w godz. od 10:00 – 15:00 w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 6. W związku z tym mamy dla Państwa dwie bardzo konkretne propozycje. Po pierwsze, osoby chętne a zarazem zainteresowane tą tematyką mogą wziąć udział w konferencji jako prelegenci. A więc może to być udział aktywny, naukowy poprzez zaprezentowanie przygotowanego referatu. Po drugie, zapraszamy studentów z różnych środowisk akademickich do aktywnego udziału w rozgrywkach sportowych zaplanowanych na dzień 24 października br. Najlepiej, gdy zgłaszać się będę grupy studentów – a winny one liczyć przynajmniej 2 osoby z danej uczelni, które wezmą także udział w konkretnej rozgrywce - choćby jednej dyscyplinie sportowej. Oczywiście grupa studentów może liczyć więcej osób z danego środowiska uczelnianego. Chcemy zaznaczyć, że uczestnikami tego wydarzenia będą także studenci z Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier – i oczywiście z Polski. Patronat nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie.

Czytaj więcej...

Powszechne przekonanie, że Papież Jan Paweł II jest świętym wierni wyrażali już podczas Jego pogrzebu napisami na transparentach i okrzykami: "Santo subito!" ("natychmiast święty!"). Jan Paweł II emanował świętością, czyli pięknem swojego człowieczeństwa, bogactwem osobowości, dobrocią, mądrością i miłością. Jednym słowem promieniował Chrystusem, gdyż tylko On jest jedynym źródłem i sprawcą świętości człowieka. To sam Jezus Chrystus uobecniał swoją miłość w życiu, pasterskiej posłudze, cierpieniu i śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II. Patrząc na przykład życia Jana Pawła II, uświadamiamy sobie, że każdy człowiek jest powołany do wspólnoty życia z Bogiem, co więcej, do uczestniczenia w naturze Boga samego (por. 2 P 1, 4). I dlatego nikt nie osiągnie pełni człowieczeństwa, jeżeli nie zjednoczy się z Chrystusem i nie pozwoli ogarnąć się Jego miłosierną miłością, która gładzi wszystkie grzechy, rozrywa wszelkie kajdany zła, leczy najboleśniejsze rany, a największych grzeszników czyni świętymi. Fascynacja świętością Jana Pawła II powinna uświadomić nam, że Chrystus powołuje do świętości również ciebie i mnie, powołuje każdego bez wyjątku grzesznego człowieka i daje wszystko, co jest nam potrzebne, abyśmy stali się świętymi, czyli w pełni szczęśliwymi. Oczekuje tylko od nas zgody i współpracy. Świętość i przebóstwienie człowieka jest dziełem Boga, ale nie może się dokonać bez współdziałania człowieka.

Czytaj więcej...

Zapewne ci z Państwa, którzy w ostatnich dniach weszliście na tę stronę czyli www.pedkat.pl z łatwością zorientowaliście się, że oprócz tzw. „Szczęśliwców”, którzy wygrali ostatnio konkurs pojawiły się także pewne zmiany w wyglądzie technicznym strony. Tak bywa, że ważne rocznice, jubileusze, zwykle do czegoś zobowiązują. Z jednej strony chcemy być wierni temu, co służyło przez ostatnie kilka lat, a z drugiej strony chcemy wnieść nieco nowego, świeżego „oddechu”. Być może, gdy doczekamy się kiedyś kolejnego jubileuszu, pomyślimy wówczas o zupełnie nowym design strony. Póki co tym razem treść baneru strony wypełniają fotki z ostatnich konferencji naukowych zorganizowanych przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej i przy współpracy Fundacji Campus w Stalowej Woli oraz Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Studentów „Nowoczesne Kształcenie” KUL w Stalowej Woli. Wielu z Państwa odnajdzie się na prezentowanych fotkach, które pozostaną w jakimś stopniu wydarzeniem historycznymi i świadczyć będę o Państwa aktywności naukowej poprzez udział w konferencjach naukowych. Wiemy, że dzięki tej stronie z wieloma osobami mogliśmy nawiązać bliższą współpracę, wielu z Państwa miało okazję i nadal mieć będzie – dzięki nam - do wejścia w nowe środowiska naukowe. Chcę w tym miejscu – choć wakacje na dobre trwają – Wszystkim odwiedzającym stronę, a szczególnie zaangażowanym w jej żywotność serdecznie podziękować.

Czytaj więcej...

Inaczej mówiąc szczęśliwi godzin nie liczą. Ta prawda znana i od wieków powtarzana, że szczęśliwi godzin nie liczą. Tym razem prawda ta dotknęła w szczególny sposób konkretną osobę. Potrzeba było tylko czujności by w odpowiedniej chwili wejść na stronę internetową i stać się jej 200-tysięcznym uczestnikiem i sprawa oczywista. I tak też stało się! Osoba, która w odpowiednim momencie weszła na stronę internetową www.pedkat.pl i udokumentowała, iż była 200 tysięczną osobą wygrała nagrodę w naszym konkursie. Chcemy więc w tym miejscu szczerze pogratulować tej osobie, która stała się szczęśliwcem. Dane ogólne tej osoby podajemy nieco niżej. Jak do tej pory nie ujawnialiśmy nagrody niespodzianki, licząc, że tym samym tylko osoby wewnętrznie przekonane mogą stać się szczęśliwcami. Ale teraz możemy już o tym otwarcie napisać – co to za nagroda. Otóż nagrodą w naszym konkursie jest 3-dniowy pobyt w Wiecznym Mieście. Osoba, która wygrała konkurs otrzymuje nie tylko darmowy przejazd do Rzymu i z powrotem, lecz ma dodatkowo zarezerwowany hotel na czas pobytu w Rzymie wraz z posiłkami. To naprawdę wielka wygrana jak na czas wakacyjny, o którą warto było podjąć trud zdobycia. Dla osoby, która marzyła o takim pobycie w Wiecznym Mieście, marzenie jej się spełniło.

Czytaj więcej...

Powoli zbliża się dwustutysięczna liczba wejść na tę stronę. Jak poprzednio tak i tym razem, ogłaszamy konkurs, iż osoba, która będzie 200-tysięczną i udokumentuje to nam poprzez skan licznika z tą liczbą czeka niespodzianka. Dlatego przy wysyłaniu skanu strony należy podać dokładne dane adresowe poczty mailowej i telefonu. To będzie nadzwyczajny Jubileusz i dlatego na zwycięzcę czeka nadzwyczajna nagroda. Zgłoszenie przyjmujemy tylko od jednej osoby pełnoletniej mieszkającej w kraju. Skan strony należy przesłać na niżej podany adres mailowy. Chcemy dodać, że w sprawie tego Jubileuszu otrzymaliśmy już wiele zapytań drogą mailową i telefoniczną. Jesteśmy świadomi również tego, że trwa okres wakacyjny i nie wszyscy będą mieć możliwość skorzystania z konkursu - naszej propozycji. Jesteśmy jednak przekonani, że tak jak w poprzednich przypadkach tak i tym razem los uśmiechnie się do osoby mocno czuwającej. W sumie do pełnej liczby nie pozostało wiele wejść. Warto więc może kontrolować siebie a przy okazji innych, by nie przeoczyć tej wyjątkowej okazji - liczby 200.000. Chcemy nadmienić, że tym razem nagroda jest naprawdę cenna i atrakcyjna nie tylko w swej wartości materialnej, ale także formie realizacyjnej.

Czytaj więcej...

Obawy rodziców i nauczycieli potwierdzili naukowcy z Amerykańskiego Kolegium Pediatrów (American College of Pediatricians). Genderowe eksperymenty prowadzone na dzieciach pociągają za sobą liczne zagrożenia. Ideologia gender znalazła się na celowniku Kościoła. Jak wszystko, co podważa antropologiczne założenia dotyczące kobiecości i męskości zapisane w Piśmie Świętym. „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”, by byli płodni i czynili sobie ziemię poddaną. By się uzupełniali i ubogacali swoją odmiennością. Dlatego podważanie tych biblijnych fundamentów – a jesteśmy obecnie tego świadkami – nie może pozostać bez odpowiedzi Kościoła. Mocno w walkę z tą ideologią zaangażował się papież Franciszek: „Zastanawiam się na przykład, czy tak zwana teoria gender nie jest także wyrazem jakiejś frustracji i rezygnacji, która ma na celu zatarcie różnicy seksualnej, ponieważ nie potrafi już sobie z nią poradzić. Tak, grozi nam uczynienie kroku wstecz. Usunięcie różnicy jest w rzeczywistości problemem, a nie rozwiązaniem” – mówił papież. Podczas spotkania z polskimi biskupami w czasie Światowych Dni Młodzieży ideologię tę wprost nazwał „kolonizacją ideologiczną”: „W Europie, w Ameryce, w Ameryce Łacińskiej, w Afryce, w niektórych krajach azjatyckich istnieje prawdziwa kolonizacja ideologiczna. Jedną z nich - mówię to jasno z imienia i nazwiska jest gender.

Czytaj więcej...