• foto_nr_01.jpg
  • foto_nr_02.jpg
  • foto_nr_03.jpg
  • foto_nr_04.jpg
  • foto_nr_05.jpg
  • foto_nr_06.jpg
  • foto_nr_07.jpg

Carlo Maria Vigano 2Wasza ekscelencjo, poprzez powtarzane interwencje i działalność na różnych blogach odsłaniamy w każdy dostępny sposób apostazję, jaka szerzy się w Kościele, podobnie jak tyrania wprowadzana przez ideologię Nowego Porządku Świata, której hierarchia kościelna wydaje się być podporządkowana niemal zupełnie. Jakkolwiek są to zagadnienia bardzo poważne, to daje się też dostrzec podział jeszcze donioślejszy: ten, który dotyczy rodzin i przyjaciół. Przy całym poszanowaniu dla spraw świata i Kościoła, widać tu polaryzację, wskazującą na brak wzajemnego zrozumienia. Wygląda to tak, jak gdyby wyłoniły się dwie różne kultury, dwie różne antropologie, a nawet dwie różne wiary. A zatem: jak powinniśmy się zachować w tej sytuacji chcąc trwać w miłości do Prawdy?

Ma pan rację: ustanawianie Nowego Porządku rozpoczęło się pod pretekstem tak zwanej pandemii; sprawiono, że wielu odczuwa utratę wewnętrznego spokoju, a zło postrzegamy jako przytłaczające nas, coś, wobec czego czujemy się bezsilni. Zaostrza ono podziały i spory między członkami rodzin, krewnymi i przyjaciółmi. Bardzo często zasmuca nas widok sukcesów, jakie odnosi kłamstwo w przekonywaniu ludzi bliskich nam, których uważaliśmy za dojrzałych i zdolnych do odróżnienia dobra od zła. Trudno nam uwierzyć, że nasi przyjaciele dali się oszukać, rzekłbym wręcz – zahipnotyzować, na sygnał mediów głównego nurtu; lekarze, których uznawaliśmy za sumiennych, wydają się rezygnować z własnej wiedzy naukowej i porzucają racjonalne podejście na rzecz czegoś w rodzaju przesądu; znajomi, którzy jeszcze wczoraj potępiali grozę nazizmu i komunizmu, nie zdają sobie sprawy w jak wielkim stopniu groza tych dyktatur raz jeszcze zjawia się w jeszcze bardziej nieludzkiej i bezlitosnej formie, replikując na szeroką skalę eksperymenty rodem z obozów koncentracyjnych i pogwałcenie praw naturalnych światowej populacji. Trudno nam zrozumieć, dlaczego ksiądz z naszej parafii mówi do nas o Covidzie jakby to była plaga; że mer zachowuje się jak hierarcha; że sąsiad dzwoni na policję bo rodzina organizuje grilla na tarasie. Seniorzy, którzy kiedyś mężnie walczyli i ryzykowali życiem, są teraz (dosłownie) terroryzowani uleczalną grypą.

Wręczenie nagrodyWszelkie pozytywne działania zwykle znajdują uznanie ze strony społeczeństwa. Bywają jednak i takie, które budzą pewne emocje zwłaszcza, gdy komuś daleko do ducha działań, które podejmuje dana osoba. W ostatnim czasie zrodziła się godna uznania i podkreślenia oddolna inicjatywa ze strony Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, nadania kolejnej Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego za „szerzenie zasad katolickich”, w duchu „Deo et Patriae” (Bogu i Ojczyźnie) Abp. Andrzejowi Dziędze – Metropolicie Szczecińsko-kamieńskiemu. Uroczystość nadania tego znaczącego wyróżnienia odbyła się w Święto Chrztu Polski to jest 14 kwietnia 2021 roku, które zostało ustanowione przez Sejm w 2019 roku jako święto państwowe upamiętniające datowany na 14 kwietnia 966 rok, przyjęty przez księcia Mieszka I, chrzest Polski, który uważa się za symboliczny początek państwa polskiego i chrześcijaństwa w Polsce. Godny uwagi jest fakt, iż „Zarząd stowarzyszenia na posiedzeniu 20 listopada 2020 r. jednomyślnie postanowił przyznać nagrodę abp Andrzejowi Dziędze” – poinformował przewodniczący stowarzyszenia, prorektor KUL ks. prof. Mirosław Sitarz. To także świadczy o ogólnopolskim uznaniu nauczania, zaangażowania się Księdza Arcybiskupa w sprawy Kościoła i Ojczyzny. Nie często spotykamy się w przestrzeni publicznej z takim uznaniem i podkreśleniem zasług osoby. Inną kwestią jest, że ludzi małego formatu boli takie odznaczenie związane z wprost z jednoznaczną postawą w sprawach wiary, Kościoła i Ojczyzny jaką reprezentuje Laureat.

Sport i co dalejPotencjał ukryty w sporcie sprawia, że jest on szczególnie ważnym narzędziem integralnego rozwoju człowieka oraz czynnikiem niezwykle przydatnym w procesie budowania społeczeństwa bardziej ludzkiego. Poczucie braterstwa, wielkoduszność, uczciwość i szacunek dla ciała - stanowiące z pewnością niezbędne cnoty każdego dobrego sportowca - przyczyniają się do budowy społeczeństwa, gdzie miejsce antagonizmów zajmuje sportowa rywalizacja, gdzie wyżej ceni się spotkanie niż konflikt, uczciwe współzawodnictwo niż zawziętą konfrontację. Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistniać. Ćwiczenie uwagi, wychowywanie woli, wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom - to wszystko należy do cnót sportowca. Organizowana zdalnie Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat „Sport – wartość, zdrowie, rekreacja” w dniu 11 maja 2021 roku (wtorek) od godz. 9.00 przez Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i Fundację Campus w Stalowej Woli zapewne podejmie szeroki wachlarz zagadnień związanych z tym zagadnieniem. Warto podkreślić, że ostateczny termin zgłoszeń mija 08.05.2021 roku.

To moja OjczyznaPremier Australii Julia Gillard powinna zostać królową świata. To, co powiedziała, wymaga dużo odwagi i pewności siebie. Wszystkie kraje na świecie powinny mieć takich przywódców jak ona. Mówi: „Muzułmanie, którzy domagają się prawa szariatu, zostali poproszeni o opuszczenie Australii do środy, ponieważ Australia postrzega fanatycznych muzułmanów jako terrorystów. Każdy meczet zostanie przeszukany, a muzułmanie będą współpracować z nami w tym procesie. Wszyscy muzułmanie, którzy wyemigrowali inne kraje do Australii będą musiały dostosować się i zmienić zgodnie z naszym krajem i nie oczekiwać, że zmienimy się zgodnie z nimi. Jeśli nie mogą tego zrobić, najchętniej opuściliby Australię. Wielu Australijczyków martwi się, że możemy obrażać konkretną religię ... ale zapewniam mieszkańców Australii, że cokolwiek się dzieje, ma na celu poprawę Australii i jej mieszkańców.

Triduum PaschalneUniesieni Bożą radością weszliśmy w okres Wielkiego Tygodnia, a tym samym w okres bezpośredniego przygotowania do Świąt Wielkanocy, w którym Kościół zaprasza nas na nowo do kontemplacji Chrystusa w Tajemnicy Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania oraz do przyśpieszenia kroku w głoszeniu słowem i życiem Wielkanocnego Orędzia, ludziom Nowego Tysiąclecia. Z drugiej strony Wszyscy oczekujemy i tęsknimy za miłością, pokojem, radością, które są tak bliskie i cenne każdemu człowiekowi. Wielu oczekuje w tym szczególnym czasie choćby drobnego gestu, pamięci i życzliwości ludzkiej. Niektórzy tęsknią za rodzinnymi spotkaniami, byciem ze sobą, ładem społecznym, aby nie brakowało nam bezpieczeństwa w każdym aspekcie. Nade wszystko nam Wszystkim potrzeba nadziei lepszego jutra.

TęsknotajpgA może w ten czas planowanych odwiedzin, wizyt - niżej zamieszczony wiersz wniesie w nasze życie szczyptę radości, nadziei, optymizmu? Jego treśc tak bliska dziś wielu z nas - nie tylko wnukom, babciom - ale nam wszystkim. Słowa poruszające i ukazujące dzisiejszą rzeczywistość. Warto przekazać ów wiersz tym z którymi łączą nas bliskie więzi, relacje, a nade wszystko pokrewieństwo. Życzę zatem dobrej lektury i właściwych reakcji - odpowiedzi na treści w niej zawarte.

Może jestem mały,
Niewiele rozumiem,
Jednak co pomyślę,
Głośno mówić umiem.
      Chciałem się poskarżyć!
      Tobie przecież mogę...
      Bo mnie zawsze słuchasz
      I znasz moją trwogę.
Wczoraj gdy płakałem,
Że za szkołą tęsknię,
Tata mi powiedział,
Że to nie jest męskie.

Złote zasady zdrowego życiaW okresie przedwiośnia i wiosny organizm nasz jest nieco osłabiony, wątły wymaga wzmocnienia. Stan ten nie jest obojętny także wobec ducha. W dodatku w klimacie pandemii poszukujemy różnych metod, specyfików na odporność, by się uchronić od wirusa. Ale czy tylko od wirusa? – jakiego wirusa? - dotykającego ciało czy duszę? Wielu z nas podejmuje w tym kierunku wiele różnych działań, metod, aby tylko – według swojego oczywiście przekonania, uodpornić się na grożące infekcje. Wielu zaś - zresztą ze słusznością – powtarza, że jeśli duch mocny i ciało nie będzie mdłe. Wynika z tego oczywisty wniosek, aby zadbać szczególnie o swego ducha. A co to znaczy zadbać o swego ducha? Jak zadbać o duszę? To bardzo interesujące pytanie. Szczególnie we współczesnym świecie – opanowanym przez wieczny wyścig ku lepszej przyszłości. Niestety wielu ludzi całkowicie oddziela kwestie rozwoju duchowego od codziennego życia. Jakby te dwa zagadnienia nie miały ze sobą nic wspólnego. W Biblii znajdujemy pewne pouczenia, bardzo pasujące do sytuacji panującej w obecnych czasach. Przyjrzyj się swojemu życiu. Nie będę nikogo na siłę przekonywał, że należy wyrzec się świata – nie tędy prowadzi droga rozwoju wewnętrznego. Ona polega przede wszystkim na osiągnięciu harmonii we wszystkich sferach życia, zarówno materialnych, jak i duchowych.

Prawdziwa wolnośćPojęcie wolności jest częstym tematem dyskusji. Jest wykorzystywane w sporach politycznych i światopoglądowych. Niejednokrotnie słysząc to słowo, przechodzimy obok niego obojętnie. Czym tak naprawdę jest wolność? Jakie są różnice między wolnością pojmowaną w kategoriach świeckich, a tą rozumianą w kategoriach chrześcijańskich? Można by rzec, że wolność jest kluczową sprawą współczesnego świata. Ludzie zabiegają o wolność afirmują wolność, walczą o wolność. Jednocześnie – z drugiej strony – dla wielu z nas wolność jest trudnym brzemieniem. Z pewnością wolność zrozumie i doceni ten, kto był jej kiedykolwiek pozbawiony. Człowiek rodzi się wolny, ale potem zewsząd krępują go łańcuchy różnych zniewoleń. Każde pokolenie winno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie polega na tym, żeby robić, co nam się żywnie podoba. Przy takim założeniu szybko pozbawimy się wolności. A warto pamiętać, że lepszy w wolności kęsek byle jaki niż w niewoli przysmaki. Wydaje się, że najważniejszym jest to, by nasz głos wewnętrzny nigdy nie był w naszej niewoli. Nie możemy być dla siebie źródłem niewoli. Nie jest prawdziwie wolnym ten, kto jest niewolnikiem siebie samego, stąd nie ma wolności bez odpowiedzialności. Tematyka ta jest od wieków przedmiotem wielu dyskusji, polemik, rozważań, treścią wielu dzieł, tekstów. Również temat ten stanie się przedmiotem dysputy podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Wolność – dar, prawo czy obowiązek?” zaplanowanej na 13 kwietnia 2021 roku (wtorek) godz. 9.00. Organizatorem konferencji jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i Fundacja Campus w Stalowej Woli. Zgłoszenia czynnego udziału należy przesyłać za pośrednictwem „Karty zgłoszenia: znajdującej się na stronie internetowej www.pedkat.pl zakładka „Konferencje”. Konferencja odbędzie się w systemie zdalnym. Ostateczny termin zgłoszeń mija 10.04.2021 roku o godz. 24:00. Serdecznie zapraszamy.