Get Adobe Flash player

Licznik odwiedzin

Dzisiaj4
Wczoraj194
W ostatnim tygodniu390
W ostatnim miesiącu4086
Wszystkich225513

VCNT - Visitorcounter

Czym jest autorytet w życiu człowieka, jakie ma znaczenie w procesie pedagogii, nie należy o tym nikogo przekonywać. Każdy kto przeżył pewien etap swego życia mógłby już wiele powiedzieć na temat tego, kto odegrał w jego życiu ważną rolę. Raz może to być osoba z najbliższego otoczenia, innym razem będzie to osoba spotkana na drodze życia, która swoją postawą wpłynęła dalece idącą rolę na jego kształt, wartość życia. Jak wiemy na kształt , strukturę autorytetu składają się różne wartości pozytywne. O tym już kilkakrotnie dyskutowano podczas poprzednich cyklicznych konferencji poświęconych autorytetowi. Od paru lat każdego roku w miesiącu lutym podejmowana jest dyskusja na ten temat po której ukazuje się specjalistyczna monografia. Chcemy i tym razem zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat: "Autorytet ludzkim misterium" zaplanowaną na 21 lutego 2017 roku (wtorek) w Stalowej Woli, ul. Energetyków 11a w godzinach 09:30 – 14:00. Jednocześnie przypominamy, że ostateczny termin zgłoszeń czynnego udziału w konferencji drogą internetową poprzez stronę www.pedkat.pl mija 15 lutego br.

Czytaj więcej...

Ten, kto dąży do doskonałości, usiłuje być jak Bóg, natomiast człowiek, który dąży do świętości, pozostaje niedoskonały w sferze cielesnej, emocjonalnej, intelektualnej, moralnej czy społecznej. Świętość mylona z perfekcjonizmem i doskonałością nie pociąga, a nawet wielu przeraża. Świętość to najpiękniejsza normalność, do jakiej zdolny jest człowiek. Jest to normalność oparta na respektowaniu norm Ewangelii oraz naśladowaniu Jezusa. Świętość nie odstrasza, lecz zdumiewa i wprost pociąga. Zasadniczy problem współczesnych ludzi polega nie na tym, że trudno im odkryć powołanie do świętości, zrozumieć jego sens, znaczenie. Zapewne w tym pomoże wielu organizowana przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej KUL oraz Instytut Studiów nad Rodziną w dniu 24 stycznia 2017 roku (wtorek) w Łomiankach k. Warszawy Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana: „Pedagogia świętości miarą człowieka”. Konferencja mająca charakter międzynarodowej ma na celu ukazanie w świecie współczesnym form realizacji dróg świętości w życiu każdego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia, stanu, zawodu, funkcji, wieku. Będzie to wspaniała okazja do wgłębienia się w tajemnicę świętości i jej realizację na przykładzie znanych postaci. Wszystkich więc zainteresowanych tą tematyką zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu w godz. od 10:00 do 14:00 do Łomianek koło Warszawy, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 7. Poniżej zamieszczamy szczegółowy program konferencji.

Czytaj więcej...

Czas i klimat świąt Bożego Narodzenia podprowadza nas do centrum świętości, którym jest sam Jezus - Boże Dziecię. Świętość rodzi się z miłości a święty to ktoś, kto w każdej sytuacji potrafi potwierdzić, że kocha. Stawać się świętym to żyć coraz bardziej w prawdzie, dobru i pięknie. Święty to ktoś, kim fascynują się ludzie dobrej woli i do kogo z nienawiścią odnoszą się ludzie przewrotni. W relacjach międzyludzkich święty stosuje dwie zasady, które wynikają ze sposobów komunikowania miłości przez Jezusa. Zasada pierwsza brzmi: to, czy kocham ciebie, zależy ode mnie, ale to, w jaki sposób okazuję ci miłość, zależy od ciebie i od twojego postępowania. Zasada druga jest równie jasna: to, że kocham ciebie, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził, a mnie nie odbiera prawa do tego, bym się przed tobą bronił. W świętości ukryta jest pedagogia Boga i człowieka. Człowiek jest wychowywany przez Boga i drugiego człowieka. Widząc potrzebę pochylenia się kwestiami pedagogii świętości Katedra Pedagogiki Katolickiej przy współpracy z Instytutem Studiów nad Rodziną im. Abpa Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach, Fundacją Campus w Stalowej Woli, organizuje w dniu 24 stycznia 2017 roku (wtorek) w godz. 10:00 – 14:00 Międzynarodową Konferencję Naukową na temat: „Pedagogia świętości miarą człowieka”. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i składać się będzie z trzech części: sesji plenarnej, pracy w sekcjach i podsumowaniu obrad. Ty razem konferencja odbędzie się w Łomiankach k. Warszawy, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 7.

Czytaj więcej...

Wpisał się już w tradycję polskiej kultury zwyczaj, że ważne i znaczące wydarzenia, fakty przywoływane i przeżywane są z racji na dany Jubileusz. Miło jest nam poinformować Państwa, że w dniu 03 stycznia br. minęło 5 lat od funkcjonowania naszej strony internetowej „Pedagogika Katolicka”. Przy świętowaniu jubileuszu zwykle przywołuje się początki zdarzenia, historię i okoliczności danego faktu. Ponadto jest to okoliczność do przywołania danych statystycznych, które związane są z jubileuszem. Nawiązując do 5-lecia istnienia strony internetowej „Pedagogika Katolicka” chcemy przede wszystkim podziękować Panu Bogu za ten dar - pomysł, który zrodził się w 2012 roku i trwa, rozwija się do dnia dzisiejszego. Na drodze tego Jubileuszu wiele się dokonało, zdarzyło. Nie sposób by było przywołać wszystkie zdarzenia, osiągnięcia jakie miały miejsce dzięki tej stronie – temu Dziełu. Przede wszystkim stworzyliśmy „Wielką Rodzinę” osób, które poprzez swoje myśli, inicjatywy, zaangażowanie budowały i rozwijały wraz z nami ideę pedagogiki katolickiej. Jest to wielki orszak Przyjaciół otwartych serc, które w duchu zrozumienia i troski włączał się w podejmowane przez nas projekty, działania. Sam fakt, iż w dniu dzisiejszym to jest 05 stycznia licznik odwiedzin strony wskazał 222222 odwiedzających świadczy o zasadności stwierdzenia, że strona stała się pomostem kontaktu ludzkich serc – szczególnie młodych naukowców, adeptów, studentów.

Czytaj więcej...

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Doktoranci!!!

Biorąc pod uwagę sukces poprzedniej publikacji i zainteresowanie z jakim spotkała się wśród autorów, chciałbym zaprosić Was do wzięcia udziału w inicjatywie powstania interdyscyplinarnej monografii naukowej, w której autorami poszczególnych rozdziałów będą doktoranci – uczestnicy studiów III stopnia (wszystkie roczniki). Głównym celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie doktorantom możliwości publikacji własnych artykułów badawczych lub przeglądowych w formie zwartej tematycznie monografii naukowej. Owocem współpracy doktorantów tym razem będzie monografia naukowa pt.: „Naród w służbie Kościoła – Kościół w służbie Narodu. Więzi, relacje i zależności w Polsce XX i XXI wieku” Cele szczegółowe inicjatywy to: - integracja naukowa środowiska doktorantów w ramach wspólnego projektu, - wskazanie na potrzebę rozwoju interdyscyplinarnych badań wśród młodych naukowców, - możliwość wzbogacenia własnego dorobku naukowego poprzez publikację rozdziału w recenzowanej monografii naukowej, - publikacja badań i analiz w monografii punktowanej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Teksty artykułów przyjmowane są do 27 stycznia 2017 roku.

Czytaj więcej...

„Po tylu latach pracy za granicą, gdy dziś, u progu 2017 roku, patrzę na to, co dzieje się na świecie, słowa, że Polska jest narodem wybranym, nabierają innego wymiaru. Coraz bardziej widzę, że nasza Ojczyzna stała się bastionem prawdziwej wiary chrześcijańskiej. Także prawdziwa pobożność maryjna, tak głęboko zakorzeniona, powoduje, że Polska jest tym miejscem, z którego wyjdzie iskra, gdzie Pan Bóg zacznie budować coś nowego na świecie. Europa dzisiaj to nowy Babilon. Potrzeba nam czytać Apokalipsę, bo tam to wszystko jest opisane. To, co panuje na Zachodzie, to pogaństwo i postchrześcijaństwo. Tych ludzi nic już nie rusza, nawet jak cud się wydarzy, to oni sobie to wytłumaczą". Takie słowa skierował między innymi w ostatnim czasie jeden z kapłanów, którego doświadczenie duszpasterskie nie jest tylko oparte na rzeczywistości polskiej.

Czytaj więcej...

Zapraszamy Szanownych Państwa – członków Międzynarodowej Rady Naukowej Pedagogów Katolickich na kolejne spotkanie, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2017 roku (wtorek) o godz.14:30 w Instytucie Studiów nad Rodziną im. Abpa Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 7. W tym też dniu została zaplanowana w godzinach od 10:00 – 14:00 Międzynarodowa Konferencja Naukowa o której mowa wyżej. Członków należących do tego gremium prosimy o zarezerwowanie sobie terminu na udział w planowanym spotkaniu. Jeśli ktoś z członków MRNPK będzie chciał przy okazji wziąć czynny udział w konferencji, istnieje taka możliwość po dokonaniu zgłoszenia. Podczas najbliższego spotkania podejmiemy refleksję zgodnie z zapowiedzią na ostatnim spotkaniu oraz przedyskutowane zostaną dalsze kwestie prawne i organizacyjne Rady. Przypomina się, że członkowie Rady mają obowiązek pracy naukowej w zakresie rozwijania myśli pedagogiki katolickiej w różnej formie i na wielu odcinkach życia naukowego, społecznego.

Czytaj więcej...

W 2007 roku zrodziła się myśl powołania do istnienia czasopisma „Pedagogika Katolicka”. W roku 2017 będziemy świętować 10-rocznicę jego wydawania. W związku z tym planujemy zorganizować specjalną konferencję naukową na temat pedagogiki katolickiej oraz wydać specjalny - Jubileuszowy numer tego periodyku. Następnym etapem było zorganizowanie Katedry Pedagogiki Katolickiej na istniejącym już Wydziale Zamiejscowym KUL w Stalowej Woli. Obie inicjatywy spotkały się w różnych środowiskach z różnym odbiorem. Generalnie należy o tym przypomnieć, że środowiska kościelne przyjęły tę myśl z wielkim entuzjazmem. To były swoistego rodzaju „Narodziny” dobrych dzieł i dobrych myśli. I chociaż dzieła te nie przez wszystkich są kochane - wciąż żyją, rozwijają się nie tylko w rzeczywistości polskiej. Pamiętam, jak w lipcu 2017 roku udałem się na spotkanie z ówczesnym kard. Józefem Glempem - Prymasem Polski, by przedstawić mu zamysł powstania tych dzieł. Ksiądz Prymas z wielką radością przyjął do wiadomości informację o mających powstać dziełach. Wielokrotnie interesował się nimi pisząc na łamach czasopisma „Pedagogika Katolicka” teksty związane z edukacją i wychowaniem katolickim. Dzieła te – jak podkreślał – świadczą o naszej przynależności do Kościoła katolickiego, trosce o wymiar katolickiego życia, podejmowanych wyzwaniach i podejmowanych dziełach. Warto w ten czas Narodzenia Pańskiego przywołać jedną z pierwszych myśli kard. J. Glempa – Prymasa Polski, jaką skierował do nas z prośbą o opublikowanie jej na łamach czasopisma. Jej treść niech stanie się osobistą refleksją naszego życia określanego mianem katolickim.

„Wiadomość, że Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie otworzył w Stalowej Woli własny Wydział, napełniła mnie duszpasterską radością. Każde powołanie nowego ośrodka naukowego świadczy o dynamice intelektualnej Kościoła, zaś powołanie Wydziału, gdzie jest realizowana myśl w ramach „Pedagogiki Katolickiej” dowodzi wychodzenia naprzeciw zapotrzebowaniom wychowawczym społeczeństwa. Pedagogika katolicka wchodzi w zakres ewangelizacji, do której pielęgnowania papież Jana Paweł II zobowiązał cały Kościół i zachęcił, aby była to nowa ewangelizacja.

Czytaj więcej...

„Proszę Was, Siostry i Bracia, o gorliwą i codzienną modlitwę za Ojczyznę” - z takim apelem do diecezjan włocławskich zwrócił się bp Wiesław Mering. W związku z wydarzeniami, które miały miejsce 16 grudnia w parlamencie, biskup włocławski poprosił wszystkie wspólnoty diecezji i wiernych świeckich „o wielką zaporę modlitwy, która może uchronić Naród i Ojczyznę przed drogą ku prawdziwej przepaści”. Bp Mering stwierdza, że: W związku z wydarzeniami, które miały miejsce 16 grudnia w parlamencie, biskup włocławski poprosił wszystkie wspólnoty diecezji i wiernych świeckich „o wielką zaporę modlitwy, która może uchronić Naród i Ojczyznę przed drogą ku prawdziwej przepaści”. Radość oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia została zmącona tym, co zobaczyliśmy w piątek, 16 grudnia, w Parlamencie: zakłócona możliwość normalnej pracy Sejmu, posunięte bardzo daleko emocje, inwektywy. Dla wielu Polaków – szok i wstyd. Zhańbiono powagę rocznicy Grudniowych Zbrodni 1970 i 1981 r. Hierarcha pyta, skąd tyle nienawiści, co stało się z Narodem oraz jak w takiej sytuacji powinni zareagować chrześcijanie. Odpowiadając, przypomina głos bł. ks. Jerzego Popiełuszki, że „gdyby większość Polaków w obecnej sytuacji wkroczyła na drogę prawdy, stalibyśmy się Narodem wolnym już teraz” oraz przytacza słowa papieża Franciszka: „dajmy z siebie politykom to, co najlepsze, aby mogli rządzić. Cóż jest tą najlepszą rzeczą, jaką możemy im dać? Kliknij

Czytaj więcej...

23 października 2016 roku minęło 60 lat od wybuchu Powstania Węgierskiego nazywanego dziś często „Rewolucją 1956”. Powstanie wybuchło 23 października 1956 i trwało do 10 listopada 1956 roku, kiedy to zostało ostatecznie stłumione przez zbrojną interwencję Armii Radzieckiej. Naród węgierski próbował tym powstaniem uwolnić się spod dominacji sowieckiej. Z tej okazji odbyło się na Węgrzech i w wielu krajach wiele uroczystości upamiętniających to wydarzenie. Również w dniu 01 grudnia br. w Ambasadzie Węgierskiej w Warszawie odbyła się specjalna uroczystość w ramach której wręczono grupie ośmiu Polaków odznaczenia państwowe węgierskie jako wyraz wdzięczności za wieloletnią współpracę między Polską a Węgrami, krzewienie kultury, idei węgierskich, podejmowanie wielu działań w kierunku budowania i umacniania więzi między obu narodami. W gronie osób odznaczonych Kawalerskim Krzyżem Orderu Węgierskiego znalazł się ks. prof. Jan Zimny, który po raz drugi został odznaczony przez Prezydenta Węgier za jego dzieło budowy prawdziwej przyjaźni między Polską a Węgrami. W imieniu Jánosa Ádera - Prezydenta Węgier odznaczenie wręczył mu dr Iván Gyurcsík – Ambasador Republiki Węgierskiej w Warszawie. To odznaczenie – jak podkreślał Ambasador - jest wyrazem wdzięczności Węgier za podejmowanie wielu inicjatyw dla dobra obu Narodów. Inicjatywy te dokonywane były przede wszystkim w obszarze nauki, krzewienie pedagogiki katolickiej na Węgrzech, zorganizowanie czasopisma pedagogiki katolickiej na Węgrzech, krzewienie kultury, różnych form duszpasterstwa, wymiany młodzieży itp. A początki współpracy ks. J. Zimnego z Węgrami sięgają lat 80-tych. Fotogaleria poniżej tekstu

Czytaj więcej...