• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg

DyplomacjaOd wieków powtarzana maksyma „Polak – Węgier dwa bratanki” jest realizowana na wielu płaszczyznach przez różne gremia. Historia obu Narodów pokazuje, że przyjaźń między Polakami i Węgrami zawsze się sprawdzała, nie tylko w warunkach pokojowych kiedy w Europie i na świecie panował względny spokój, ale była ona obecna i realizowana szczególnie w trudnych czasach. Dziś wiele instytucji w POlsce i na Węgrzech podejmuje nowe i różne formy współpracy na wielu płaszczyznach. Dowodem na to jest choćby złożona w dniu dzisiejszym, to jest 23 maja 2017 roku (wtorek) wizyta Pana dra Pál Attila Illés – Radcy Ambasady Węgierskiej w Warszawie, która odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu. Przedmiotem wizyty była kwestia nawiązania bliskiej współpracy ZSP z jednostkami szkolnymi na Węgrzech, podjęcie współpracy władz Tarnobrzega z miastem partnerskim na Węgrzech oraz wiele innych form jakie zostały zarysowane podczas wzajemnych rozmów. Projekt obejmuje wiele różnych inicjatyw na płaszczyźnie edukacyjnej, kulturalnej, samorządowej, akademickiej. Wszystko wskazuje na to, że w niedługim czasie Tarnobrzeg stanie się przystanią dla wielu Węgrów, zaś tarnobrzeżanie zagoszczą na ziemi węgierskiej.

PowołanieW retoryce codziennej powołanie jest zazwyczaj kojarzone z wyborem przez daną osobę drogi życia zakonnego lub kapłańskiego. Coraz częściej jednak pojawia się w refleksji naukowej i codziennej "powołanie" jako pełnienie w sposób bardzo oddany, z poświęceniem danej pracy, danemu zawodowi. Zwykle w tym kontekście mówi się o powołaniu lekarza, pedagoga. Takie rozumowanie terminu "powołanie" nie budzi w społeczeństwie sprzeciwu czy wątpliwości - wręcz przeciwnie. Coraz częściej czuje się wprost oczekiwanie, zapotrzebowanie by nie tylko wspomniane zawody, posługi kojarzone były z powołaniem. Ta kwestia w świadomości ludzkiej pozostaje żywa i wciąż się rozwija. Tym razem jednak zatrzymajmy się na chwilę nad pierwszym skojarzeniem słowa „powołanie”, a więc nad powołaniem do życia kapłańskiego czy zakonnego. Wielu twierdzi, że dziś występuje kryzys powołania, co oznacza, że coraz mniej osób młodych chce poświęcić się służbie Bogu. Jeśli już tak jest, to być może na to składa się wiele przyczyn, począwszy od spadku przyrostu naturalnego poprzez zjawisko emigracji, zmianę stylu życia, kultury i wiele innych tego rodzaju przyczyn. Pomimo dość pesymistycznego spojrzenia i oceny na fakt powołania kapłańskiego i zakonnego, wciąż spotykamy młodych ludzi gotowych poświęcić się służbie Bogu i ludziom. Być może i ten krótki tekst stanie się przyczynkiem do refleksji młodzieży nad swoim życiem, ofiarowaniem go Komuś, kto wciąż zaprasza jak u początku Kościoła, jak przed laty, tak i dziś. Jeśli więc odczuwasz w sobie taką myśl, potrzebę służby Bogu i ludziom, warto przejść do dalszej części niniejszego tekstu.

RadaSprawa katolicyzmu, katolickości w obecnych czasach napotyka na rożne niezrozumienia, trudności, opory, zagrożenia a niekiedy prześladowania. Takie postawy występują w różnych środowiskach, niekiedy zdawać by się mogło, utożsamiających z katolicyzmem, a okazuje się, że przedstawiciele ich stają się wrogami Kościoła, a więc i katolicyzmu. Niejednokrotnie doprawdy trudno jest taką postawę zrozumieć. To stanowi dodatkowe i poważne wyzwanie, by częściej pochylać się nad sprawami wiary katolickiej i jej obecności w życiu społecznym. Temu służą różne formy działalności organizacji kościelnych, społecznych, zespołów, rad i innych gremiów zorganizowanych. Tym razem Katedra Pedagogiki Katolickiej postanowiła zorganizować w dniu 06 czerwca 2017 roku (wtorek) w Stalowej Woli Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat: „Pedagogika Katolicka: założenia, wyzwania, oczekiwania”. Będzie to przyczynek do dyskusji nad szeroko rozumianą pedagogiką katolicką. Świadomi, że solidne przygotowanie wystąpienia a potem tekstu do druku związanego z tematyką konferencji wymaga badań, analizy źródeł, przemyśleń – już dziś chcemy Państwa o tym wydarzeniu poinformować. Jedna bardzo istotna kwestia jaka wiąże się z konferencją, a mianowicie to, że tym razem przyjmować będziemy tematy referatów tylko i wyłącznie związane z pedagogiką katolicką – oczywiście w różnych jej aspektach i wymiarach.

SpotkanieWiosna, to nadzwyczaj cudowny czas, to wspaniałe dni, pełne uroku, to dni długich marzeń, tęsknot, pragnień. To także czas nowych odkryć nie tylko w sensie kopernikowskim, noblowskim, ale to czas odkryć duchowych, wewnętrznych. Naprawdę? A czy w ogóle warto? Wielu się już o tym przekonało twierdząc, że naprawdę warto. Więc co mamy robić? Są ku temu pewne rady, sposoby – może warto z nich skorzystać? A więc w jaki sposób można odkryć czy nawiązać przyjaźń z Bogiem? Czekając na uderzenie błyskawicy? Poświęcając się bez reszty działaniom charytatywnym z pobudek religijnych? Stając się lepszym człowiekiem, tak by Bóg mógł nas zaakceptować? W ŻADEN z tych sposobów. Bóg pokazuje nam wyraźnie w Biblii, jak możemy Go poznać. Poniżej wyjaśniono, w jaki sposób możesz już teraz rozpocząć budowanie osobistej więzi z Bogiem. Tak więc do rzeczy. Oddajmy się lekturze tekstu poniżej zamieszczonego.

SeminariumByć otwartym na drugiego człowieka to nie tylko ludzka zwyczajna grzeczność, lecz także to misja każdego człowieka, to jego powołanie i zadanie. Otwartość na sprawy innych wynika z naszego chrześcijańskiego powołania. Nie możemy zapomnieć ani na chwilę słów Chrystusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili”. I tak wciąż idziemy przez życie. A na drodze tego życia spotykamy wiele osób. Każde spotkanie ma jakiś sens, nie jest tylko przypadkiem, bo te występują jedynie w gramatyce. W ostatnich dniach na specjalne zaproszenie Biskupa Szczecińsko-kamieńskiego gościł w Polsce Bp Bronisław Biernacki. W dniu 11 maja br. przewodniczył on Mszy świętej w kościele seminaryjnym w Szczecinie, podczas której ukazał drogą swojego powołania kapłańskiego. A była to droga trudna z racji na ówczesne wydarzenia jakie miały w tym okresie miejsce i on w nich – siłą faktu i rzeczy - uczestniczył. Pomimo wielu trudności kroczył zawsze drogą otwartości, służby, poświęcenia. Dziś – jak podkreślał w homilii – potrzeba wciąż podobnych postaw, wytrwałości, samozaparcia. Chrystus bowiem nie potrzebuje mięczaków, ale ludzi wytrwałych, mocnych, nieugiętych. „Kto chce iść za mną – powiada - niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje”. I jak u początku chrześcijaństwa, tak i dziś Krzyż jest sprawdzianem wierności wobec Boga. Być wiernym oznacza, być prawdziwym jego przyjacielem.

DziekujęSzanowny Księdze Profesorze! Serdecznie dziękujemy za doskonałą organizację Dni Europejskiej Kultury Studenckiej w Stalowej Woli! Jesteśmy wzruszeni Państwa szczerością, bardzo ciepłym przyjęciem i świetnym połączeniem w jednym wydarzeniu szczerzej modlitwy, ducha sportu i rozwoju naukowego. Dziękujemy wszystkim organizatorom za wiele pozytywnych emocji, przyjemnych wrażeń, zapoznanie się z nowymi ludźmi, nową wiedzę i za możliwość kontaktować z wybitnymi naukowcami uznanymi w międzynarodowych kołach naukowych. Mówią, że w czas, kiedy rodzą się dzieci, Pan Bóg całuje ich: jednych w czoło, dając mądrość, drugich w policzek, by rośli piękne, jak róże, a trzecich – w serce, dla tego by byli dobrymi ludźmi. Jesteśmy pewni, że każdy z Państwa jest ucałowany przez Stworzyciela trzy razy! Otóż, niech zawsze Pańska skarbnica mądrości napełnia się nowymi osiągnięciami naukowymi, ciekawymi projektami, umowami. Niech zawsze kwitnie piękno Państwa dusz i nigdy nie zmaleje źródło dobra i miłości w sercach. Z poważaniem i szczerą wdzięcznością. Prof. Oksana Kowal, prodziekan Wydziału Prawnego, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu.

ooooSzanowni Państwo, mam zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w inicjatywie wydania recenzowanej monografii naukowej poświęconej interpretacjom i analizom literackim na przestrzeni wieków. Autorzy poszczególnych rozdziałów opracują najważniejsze tendencje i motywy popularne w tekstach prozatorskich i poetyckich od najdawniejszych czasów do współczesności, przyjrzą się także związkom literatury z innymi dziedzinami sztuki. Szczególnie mile widziane będą opracowania poświęcone literaturze powojennej. Artykuły przygotowane zgodnie z wymogami edycyjnymi należy przesyłać drogą e-mailową do 20 czerwca 2017 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule proszę podać imię i nazwisko oraz afiliację. W przypadku niezakwalifikowania artykułu do druku zostaną o tym Państwo poinformowani drogą e-mailową. Gdy monografia ukaże się drukiem, zostaną podliczone koszty publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, skracania i korekty przesyłanych tekstów. Odpowiedzialność za artykuły (ich treść i przytaczane informacje oraz źródła) ponoszą poszczególni Autorzy. Przesłane przez Państwa artykuły nie mogą być dotychczas nigdzie publikowane, muszą posiadać tylko jednego autora i mieć charakter naukowy. Punktacja rozdziału w recenzowanej monografii naukowej – 4 pkt.

FatimaDzień 13 maja dla wielu z nas kojarzy się z różnymi wydarzeniami, choćby zamachem na Ojca Świętego Jana Pawła II na Placu Świętego Piotra w 1981 roku. Jednak dzień 13 maja tego roku była dla wielu z nas przeżyciem Jubileuszu Objawień Matki Bożej w Fatimie. Jak wiemy w tym dniu Ojciec Święty Franciszek przybył w pielgrzymce do Fatimy by uczestniczyć w Jubileuszowej Uroczystości w której wzięło udział ponad milion pielgrzymów. Podobne uroczystości miały miejsce w wielu zakątkach Europy i Świata. Przez kilka dni diecezja Rożniawska (Słowacja) przygotowywała się do wspomnianego Jubileuszu. W dniu 13 maja był dniem centralnym uroczystości. Już od samego rana pielgrzymi z całej diecezji i okolicznych przybywali do Boľkovic, które stały się „mała Fatimą”. To właśnie tu setną rocznicę objawień fatimskich, zgromadziło się ponad 3000 wiernych. To był dzień, w którym cała diecezja zgromadziła się w świadomości, że potrzebujemy opieki naszej Matki. Fotogaleria poniżej tekstu.