• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Cena ojcostwaCoraz większe dowartościowywanie współczesnego ojcostwa jest wyrazem świadomości i odpowiedzialności kształtu przyszłych pokoleń. Jeżeli światu grozi zagłada, to zasadniczym jej źródłem jest kryzys męskiej miłości i męskiej odpowiedzialności, który jest zarazem kryzysem ojcostwa. Pozytywne spojrzenie na ojcostwo jest dziś tak samo ważne, jak szacunek z jakim odnosimy się do macierzyństwa. Współczesny mężczyzna musi na nowo odnaleźć siebie i stać się w pełni odpowiedzialnym we wszystkich dziedzinach życia: w dziedzinie małżeńskiej, rodzinnej, społecznej, religijnej, zawodowej, politycznej. Przywrócenie godności ojcostwa oraz przywrócenie autorytetu ojca w rodzinie jest niezbędne. Jedną z form pochylenia się nad zagadnieniem ojcostwa jest zaplanowana na 14 grudnia 2021 roku (wtorek) Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Ojcostwo: powołanie, wybór czy konieczność?”. Rozpocznie się ona o godz. 8:45. Jej organizatorem jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i Fundacja Campus w Stalowej Woli. Termin do czynnego udziału moja w dniu 10.12.2021 roku o godz.24:00. Wszystkich Państwa zainteresowanych tematyką konferencji serdecznie zapraszamy. Rejstracji mozna dokonać poprzez stronę www.pedkat.pl, a następnie zakładka KONFERENCJE

IndexSzanowni Państwo, miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy kolejną radosną i istotną dla naszego czasopisma „Pedagogika Katolicka” informację. A mianowicie Index Copernicus zaprezentował wstępne wyniki projektu CiteIndex. W jego efekcie dla naszego czasopisma wyznaczona została estymowana wartość wskaźnika CiteIndex ukazującego średnią liczbę cytowań w roku 2020 artykułów opublikowanych w latach 2017-2019. CiteIndex 2020 dla czasopisma Pedagogika Katolicka wyniósł 0,0094. Jest to dla nas bardzo ważna informacja, tym bardziej, że badaniem objęto łącznie 3 408 polskich czasopism naukowych, a wskaźnik CiteIndex powyżej wartości 0 wyznaczono jedynie dla 981 z nich. Wyliczenie wskaźnika CiteIndex możliwe było poprzez realizację następujących zadań:

Nowe obliczeTo już kolejna konferencja naukowa z cyklu problematyki jaka w szerokim zakresie rzeczywistości występuje w XXI wieku. Trzeba przyznać, iż współczesna cywilizacja prowadzi często człowieka w nieznane, w zaułki osamotnienia, nihilizmu, zwłaszcza wtedy, gdy życie człowieka jest w oddaleniu od Boga. A samotność – to często refren życia ludzkiego. Obserwacja codzienna jasno nam ukazuje, że coraz więcej i częściej spotykamy ludzi samotnych. Nie oznacza to, że jeśli żyjemy w grupie czy rodzinie to nie jesteśmy samotni. Niekiedy życie wśród wielu, jedynie powoduje błędne przekonanie, że taka osoba ma wokół siebie bliskich, którzy stanowią oparcie czy nadzieję. Wielokrotnie jest to błędne myślenie, bowiem rzeczywistość jest zupełnie inna. Jak się okazuje, jest to zjawisko, które dotyka wielu niezależnie od wieku, stanu czy innych uwarunkowań. Śmiem twierdzić, że jest to najgroźniejsza choroba cywilizacyjna XXI wieku. Wiele osób – a szczególnie starszych – jakąż by cenę zapłaciło, aby nie być samotnym. Możemy wielokrotnie się o tym przekonać rozmawiając nie tylko z osobami w podeszłym wieku, lecz także dziećmi, młodzieżą czy osobami w sile wieku. Owa choroba cywilizacyjna zaciąga coraz większe kręgi osób. Fakt ten, stanie się okazją, aby podjąć ten temat podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. : „Samotność – przeznaczenie czy wybór?” zaplanowanej na 16 listopada 2021 roku (wtorek) od godz. 9:00. Organizatorem konferencji jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i Fundacja Campus w Stalowej Woli. Ostateczny termin zgłoszeń mija 12.11.2021 r.  Konferencja odbędzie się w systemie zdalnym.

Abp A DjpgModląc się o zbawienie wieczne dla zmarłych i poległych, uwielbiamy też Boga za wszystkich świętych – powiedział ks. abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, w orędziu wygłoszonym z okazji uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Ks. abp Andrzej Dzięga w orędziu zwrócił m.in. uwagę na duchową wartość zamawianych i odprawianych za zmarłych Mszy Świętych i odmawianej w ich intencjach modlitwy. Metropolita szczecińsko-kamieński powiedział m.in. o wierze Kościoła w to, że wielu zmarłych jest już decyzją Boga wprowadzonych do chwały nieba. Co do niektórych z nich, Kościół uroczyście to orzeka, ogłaszając decyzje beatyfikacyjne i kanonizacyjne. W swoim przesłaniu metropolita Szczecińsko-Kamieński nawiązał do historii miejsca wygłaszania orędzia – szczecińskiej katedry. Przywołał m.in. pamięć rodaków, którzy walczyli i ginęli za Polskę na różnych frontach, ginęli jako zesłańcy, a także byli ofiarami ludobójstw, obozów i łagrów oraz powojennych zmagań o wolną Polskę. Poniżej publikujemy pełny tekst orędzia:

Pedagogika Katolicka 29 okladka druk 1Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym to jest 28 października 2021 roku otrzymaliśmy kolejną miłą, radosną informację dotyczącą oceny naszego czasopisma „Pedagogika Katolicka”. Przed paroma miesiącami złożyliśmy do Index Coprernicus w celu indeksowania czasopismo i jak wynika z poniższej informacji uzyskało ono pozytywną ocenę. W ten sposób na chwilę obecną znajduje się w kolejnej bazie międzynarodowej czasopism naukowych. Poprzednio taką pozytywną ocene otrzymało w miedzynarodowej bazie czasopism Erich Plus Poniżej zamieszczamy oryginalny tekst jaki nadszedł w tej sprawie. Oto jego treść: „Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Pedagogika Katolicka (ISSN: 1898-3685)” pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2020. Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2020 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2020. ICV 2020 = 78.84 Wyznaczona ocena jest widoczna na liście czasopism ICI Journals Master List 2020 oraz w Paszporcie Państwa czasopisma.

InspiranderW wielu uczelniach i jednostkach akademickich różnego typu realizuje się najczęściej wielotematyczne projekty badawcze. Warto wiedzieć, że projekty badawcze mają zazwyczaj na celu zweryfikowanie jakiejś hipotezy bądź opracowanie nowej metody, nowych tez, wniosków. Dlatego też w wielu projektach naukowo-badawczych głównym produktem jest pewna wiedza zdobyta najczęściej poprzez przeprowadzone badania naukowe, a celem jej jest osiągnięcie określonych założeń. Należy zatem prowadzić permanentne badania naukowe, które dają nam podstawy do precyzowania nowych osiągnięć. Zwyczajem lat poprzednich na najbliższy rok akademicki przygotowany został kolejny Międzynarodowy Projekt Badawczo-Naukowy nr 08/MRPK/IPK/2021/2022 zatytułowany:. „Optymalizacja nowych trendów badawczych w zakresie nowego modelu autorytetu „Inspirandera”. Projekt będzie realizowany od 01 października 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku. Warunkiem uczestniczenia w projekcie - tak jak w latach poprzednich - jest czynny udział przynajmniej w trzech organizowanych przez nas konferencjach naukowych i opublikowanie trzech tekstów naukowych w wydawanych przez nas monografiach naukowych lub czasopiśmie naukowym „Pedagogika Katolicka”. Certyfikaty z udziału w projekcie badawczym będą wydawane na zakończenie projektu czyli po 30 czerwca 2022 roku.

Ból i cierpienieO bólu i cierpieniu napisano już bardzo wiele. Życie niekiedy daje nam bolesne nauczki, ale to ze stawania czoła przeciwieństwom losu bierze się nasza siła. Cierpienie i ból w naszym życiu przeplata się radością i szczęściem. Raz jest lepiej, innym razem gorzej. Ran odnosimy sukces to znów innym razem doznajemy porażki. Jednego dnia ogarnia nas radość, następnego towarzyszą nam łzy i smutek. Jednak w dłuższej perspektywie życia więcej chwil mamy radosnych jak smutnych. Trudności i kryzysy nie trwają wiecznie i można je przezwyciężyć. Z kamieni rzucanych nam po drodze pod nogi należy zbudować schody, które poprowadzą nas jeszcze wyżej. Inna kwestią jest to, że najgorszy ból w życiu to ten, którym nie możesz się z nikim podzielić, bo ci, którym możesz o nim powiedzieć, nie zrozumieją, a tym, którzy mogliby zrozumieć, nie możesz powiedzieć. Mamy i tę świadomość, że cierpienia nie da się opowiedzieć – nie ma smaku, barwy ani kształtu. Jest tylko ciężarem, który nosi się w każdej komórce ciała.

123Pewno wszyscy się zgodzimy, że spryt jest darem, czyli talentem, rozsądek jest zaletą, czyli władzą umysłu, a mądrość jest cnotą. A czym jest optymizm? Otóż ludzie mądrzy powiadają, że warto patrzeć na wydarzenia z przeszłości po to, by wyciągać z nich wnioski na przyszłość. My jednak często skupiamy się na przeszłości, a wtedy popadamy w nostalgię, wspominając dawne, „lepsze” czasy. W dzisiejszych czasach cierpimy na brak optymizmu. Nie towarzyszy nam na co dzień przekonanie, że kolejny dzień będzie lepszy niż poprzedni. Optymizm jest też bardzo często pomijany w poważnych rozważaniach, ustępując miejsca realizmowi. Życiowe burze to sprawdzian dla naszej siły charakteru, osobowości, wiary. Nadzieja i optymizm pomagają przetrwać trudne chwile i lepiej zrozumieć przeciwności losu. Zamiast poddawać się rozpaczy nadzieja i optymizm mogą nas zmotywować do pójścia pod prąd po zwycięstwo. Wiara w to, że skończy się dobrze dodaje siły, mocy, motywacji. I często te małe czyny, które podejmujemy są lepsze niż duże, które tylko planujemy.